Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ratnici molitve

Ratnici molitve

Ratings: (0)|Views: 5,222|Likes:
Published by Lorencin Mirko

More info:

Published by: Lorencin Mirko on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

 
 
RATNICI MOLITVE
Ron Halvorsen
Ratnici molitve su Božje specijalne snage — Njegove elitne udarne trupe uvelikom ratu izmeñu dobra i zla. Jedno je moliti se, preimućstvo kakvo je dato svim hrišćanima, a neštosasvim drugo — postati ekspert u molitvi — postati ekspert ukomuniciranju s Bogom.Ron Halvorsen, nekada voña tinejdžerske bande sa njujorških ulica, bio jeratnik koji je primao nareñenja od vrhovnog zapovednika zla u svemiru. Aonda ga je Bog regrutovao u svoju vojsku, pa je militantni voña bandepostao “militantni” ratnik molitve.U ovoj knjizi naučićeš kako se pobeñuje s Bogom; kako se rve s Njime umolitvi, kako se posreduje za druge u molitvi; naučićeš da svojimmolbama hrabro “osvajaš” Božji presto, upućujući ih s rešenošću koja nedopušta odbijanje.Ovde ćeš savladati veštinu molitve — pravila obraćanja Bogu, koja će, akoih budeš poštovao, u tvoj duhovni život uneti silu kakvu nikada ranije nisidoživeo. Uvidećeš da samo tvoje molitve — samo tvoje — mogu da izvrševečne i odlučne promene u tvom i životu drugih ljudi. Naučićeš veštinuupućivanja molitava s takvom snagom da će zastrašujuće sile zla drhtati iuzmicati.Ratnici molitve nisu obični hrišćani. Oni su izuzetni hrišćani. I dokvekovna borba izmeñu dobra i zla besni i približava se svome vrhuncu,Bogu su potrebni visoko školovani kadrovi eksperata molitve, koji ćeborbu preneti direktno na teritoriju neprijatelja.Hoćeš li i ti da budeš jedan od njih?
 
 1
Prevod: Miodrag MarinkovićLektura: Mirjana
 ð
erić
Beograd 1998.
 
RATNICI MOLITVE
SADRŽAJ
1. RATNA ZONA1. RATNA ZONA1. RATNA ZONA1. RATNA ZONA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6666
Ulice ubice...................................................................................................Činjenice o danu “D”.......................................................................................Tajna pobede.................................................................................................
MMMM
OJ LIČNI PLAN VOJEVAOJ LIČNI PLAN VOJEVAOJ LIČNI PLAN VOJEVAOJ LIČNI PLAN VOJEVANJANJANJANJA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................111111112. POZIV U BITKU2. POZIV U BITKU2. POZIV U BITKU2. POZIV U BITKU........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13131313
Tradicija ratnika molitve...............................................................................14 Patrijarsi......................................................................................................14 Zavetno nasledstvo.......................................................................................15 Soba careva i proroka...................................................................................16 “Kad se spuštam u postelju".........................................................................17 Lična molba.................................................................................................18 Poziv...........................................................................................................20 
MMMM
OJ LIČNI PLAN VOJEVAOJ LIČNI PLAN VOJEVAOJ LIČNI PLAN VOJEVAOJ LIČNI PLAN VOJEVANJANJANJANJA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20202020
Stari zavet....................................................................................................20 Novi zavet....................................................................................................21Postbiblijska crkvena istorija.........................................................................21Istorija tvoje verske zajednice.......................................................................21
3. POZNAVANJE NEPRIJATELJA3. POZNAVANJE NEPRIJATELJA3. POZNAVANJE NEPRIJATELJA3. POZNAVANJE NEPRIJATELJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................22222222
Zašto bi sotonu trebalo dobro upoznati?.......................................................22 Skriveni neprijatelj........................................................................................23 Pali “predsednik vlade.................................................................................24 Nazivajmo sotonu njegovim pravim imenom.................................................24 Rikanje lava..................................................................................................25 Sotonska ratna taktika..................................................................................26 Suprotstavljanje, “protivljenje” neprijatelju....................................................27 Upoznaj metode delovanja neprijatelja..........................................................27 Shvati da je njegov rat duhovne prirode........................................................28 Nauči da on može biti poražen jedino snagom većom od sopstvene...............28 Znaj da on mora da beži kada mu se suprotstavimo......................................29 
4. POZNAVANJE SVOG KNEZA I VO4. POZNAVANJE SVOG KNEZA I VO4. POZNAVANJE SVOG KNEZA I VO4. POZNAVANJE SVOG KNEZA I VO
ð
EEEE........................................................................................................................................................................................................................................................31313131
Zapovednik dve vojske.................................................................................31Voña nebeske vojske....................................................................................33 Zapovednik Gospodnje vojske.......................................................................33 Božja ratna oprema......................................................................................35 Isus, naš Voña..............................................................................................36 
5. OPREMANJE ZA BITKU5. OPREMANJE ZA BITKU5. OPREMANJE ZA BITKU5. OPREMANJE ZA BITKU................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40404040
Iskrenost......................................................................................................40 Poniznost.....................................................................................................40 Pokajanje.....................................................................................................41Poslušnost...................................................................................................41Vera.............................................................................................................41Praštanje......................................................................................................42 Post.............................................................................................................43 Istrajnost.....................................................................................................43 Tajnost........................................................................................................45 Sklad s Božjom voljom..................................................................................46 U Gospodnje ime..........................................................................................46 U Duhu........................................................................................................47 Tajna sile ratnika molitve..............................................................................48 
6. VEŠTINE RATOVANJA MOLITVOM6. VEŠTINE RATOVANJA MOLITVOM6. VEŠTINE RATOVANJA MOLITVOM6. VEŠTINE RATOVANJA MOLITVOM................................................................................................................................................................................................................................................................49494949

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->