Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Джон_Бейнс_-_Хипсосъзнание

Джон_Бейнс_-_Хипсосъзнание

Ratings: (0)|Views: 85 |Likes:
Published by ist0

More info:

Published by: ist0 on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2011

pdf

text

original

 
Джон Бейнс
 
 Хипсо Съзнание
 
(техники за постигане на личен успех)
 
ПРЕДГОВОР
 
Бързите социални, политически и технологически промени всъвременния свят с нищо
 
не ни помагат, когато се стремим да извлечем някакъв смисъл отпъстрата картина на
 
живота. Зад всички трудности, които срещаме по житейския сипът в търсене на „отговора",
 
се крие един
-
единствен основен факт, причина за безбройненужни недоразумения,
 
нещастия, страдания и разочарования. Този факт е нискатабудност на човека.
 
Тъй като съзнанието ни непрекъснато се лута между бъдещитревожни събития, които
 
още не са настъпили и вече минали изживявания, които не могатда се променят, ние
 
живеем в нещо като полусън и ни е отнето самото „битие".Неограниченият потенциал на
 
човешкия дух е вкаран в рамките на тясна замръзнала програма.Тя ни държи в плен чрез
 
лошото образование, лошите навици и диктата на обществото,което насърчава ненужното
 
бързане, повърхностното мислене, стремежа към лесниудоволствия и бягството от
 
истинския живот. Неусетно попадаме в духовен капан, който всепо
-
бързо ни отдалечава от
 
единствената съществена реалност
-
настоящия момент.
 
Тази книга е само пътна карта, ръководство, което ще ви даде по
-
дълбоко разбиране
 
на себе си и на света около вас. Всичко в нея е с главнопрактическа насоченост. Колкото
 
по
-
искрени са усилията и желанието ви да получите повече отживота, толкова по
-
голяма
 
полза ще извлечете.
 
bookbg.net
 
Ако представените тук идеи ви развълнуват и ако сериозноизпълнявате упражненията
 
за ХипсоСъзнание, пред вас ще се разкрият непознати до тозимомент светове. Този процес
 
на „събуждане" е пътуване към самопознанието. Щом веднъжсъберете смелост и
 
направите първата
 
крачка, може само да спечелите, а няма дазагубите друго освен
 
препятствията по пътя ви към успеха, душевното спокойствие идълбокото разбиране на
 
това какво означава ДА ЖИВЕЕШ...
 
СЪВРЕМЕННИЯТ ЧОВЕК И НЕГОВАТА БОЛЕСТ
 
Обществото е устроено като добре организирано цяло, в коетовсеки индивид дава
 
своя принос и изпълнява някаква роля. Развитието нацивилизацията е довело до
 
постепенно решаване на проблемите по прехраната, които вминали епохи са били толкова
 
остри. Правителствените институции са поели управлението наживота на групата, затова
 
сега индивидът живее според правилата на цивилизацията. Доизвестна степен светът
 
изглежда такъв, какъвто всички мислят, че трябва да бъде отгледна точка на прогреса.
 
Съвременният човек се гордее с цивилизацията си, доволен е отстадното си съществуване
 
и се смята за покорител на света, като нито за миг не поставя подсъмнение тези свои
 
 разбирания.
 
Погълнати във всекидневието си, ние рядко се замисляме задългия и труден път на
 
човешката цивилизация до наши дни. Както е известно,„обществото" е творение на човека
 
и се основава на постепенното му адаптиране към Природата.Това адаптиране го е довело
 
до създаване на цивилизацията и изграждане на определенинавици, практики и обичаи,
 
bookbg.net
 
тоест до създаване на установени и постоянни форми наколективно поведение. Обичаите,
 
традицията и общественото мнение са могъщи формиращифактори на личността. Поради
 
специфичното си неуловимо естество тези фактори имат силновлияние върху поведението,
 
характера, физическото и психическо развитие
 
на индивида. Впроцеса на учене и
 
 развиване на интелигентността си човекът е принуден да сеприспособи към „обществото",
 
да спазва предписанията на морала и институциите и да сеподчини на изискванията на
 
цивилизацията. За да постигне тази адаптация, той трябва даизползва интелигентността
 
си, за да мисли, анализира, разсъждава и разбира, да стигне доопределени изводи или да
 
взема „решения", определящи личното му поведение.
 
 Човек зависи, живее и функционира в „обществото", затоваприспособяването му към
 
него е абсолютно необходимо и се явява като задължителен ижелан елемент на
 
самоопределянето му. Онези, които не се адаптират, се лишаватот облагите на живота в
 
обществото.
 
Ето защо общественият организъм придобива почти пълно,граничещо с божественото
 
всемогъщество, където не се допуска възможност за грешка илинесъгласие. Не можем да
 
си представим съвременния човек, откъснат от някаква социалнагрупа. Всъщност, смята се
 
за желателно и похвално да се придържаме към нормите наповедение, предписани от
 
нашата цивилизация и да жадуваме да опознаем културата й.
 
Тази структурна организация, където всяка част въздейства върхуцялото и на свой
 
 ред се влияе от него, довежда индивида до изместване ипроектиране на Аба
 
bookbg.net

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->