Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Autopsie der Mexicaanse Griepinjecties – Hubert_Luns

Autopsie der Mexicaanse Griepinjecties – Hubert_Luns

Ratings: (0)|Views: 113|Likes:
Published by Hubert Luns
Met angstaanjagerij is in 2009 een wereldwijde vaccinatiecampagne gestart tegen de Mexicaanse- of Varkensgriep via inenting met het H1N1-vaccin, ook wel Pandremix genoemd. Sommige landen, zoals België, lieten zich niet gek maken – waar is de pandemie?
Met angstaanjagerij is in 2009 een wereldwijde vaccinatiecampagne gestart tegen de Mexicaanse- of Varkensgriep via inenting met het H1N1-vaccin, ook wel Pandremix genoemd. Sommige landen, zoals België, lieten zich niet gek maken – waar is de pandemie?

More info:

Published by: Hubert Luns on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
 Autopsie der MexicaanseGriepinjecties
 
Met angstaanjagerij is in 2009 een wereldwijde vaccinatiecampagne gestart tegen deMexicaanse- of Varkensgriep via inenting met het H1N1-vaccin. Sommige landen, zoalsBelgië, lieten zich niet gek maken – waar is de pandemie? – maar Nederland koos voor een dubbele dosis ten bedrage van 700 mln euro, extra-budgetair (daarvan werd 340 mil- joen uitgegeven). Dit kwam in het zog van het grotendeels onwerkzame en soms ernstigziekmakende vaccin tegen baarmoederhalskanker, dat bestemd was voor de seksueelactieve en promiscue vrouw – en daarom (!) werden in Nederland alle 12-jarigen ingeënt.In Frankrijk is in de jaren tachtig het drama geweest van het met AIDS besmette trans-fusiebloed, want het was zonde de oude niet behandelde voorraden weg te gooien ter waarde van 34 miljoen francs (ruim 11 mln gulden). De Franse staat heeft een schade-vergoeding moeten betalen van een half tot twee miljoen francs per geval (wet van 1991).Geen nood. Dat werd verhaald langs een verhoging van de benzineaccijns. In ‘94 zijn devier verantwoordelijken van het nationale transfusiecentrum, de CNTS, veroordeeld totgevangenisstraffen variërend van één tot vier jaar. Directeur Michel Garretta kreeg het predicaat bedrog opgeplakt. In 1999 heeft de rechter voor Edmond Hervé, de verant-woordelijke minister (secrétaire d’État à la Santé), de gehele aanklacht aanvaard, dieneerkwam op grove nalatigheid. Met andere woorden: onze overheid kan en mág nietzomaar vertrouwd worden.Wegens de sumiere informatie rond de varkensgriepvaccins diende Stralingsarm Neder-land (SAN) een Wob-verzoek in (wet openbaarheid van bestuur) voor het overleggen vanalle documentatie rond de aanschaf van de H1N1-vaccins door het ministerie van VWS
 
- 2 -
(Ministerie van Volksgezondheid) en het CBG (College ter Beoordeling van Genees-middelen). Uit de pleitnota bleek dat deze beide instanties volledig zijn overvleugeld door de Europese Commissie en de EMEA (European Medicines Agency). Via een “centrale procedure” zijn de vaccins door de EMEA “goedgekeurd” en verwierven zij een Euro- pese handelsvergunning.Uit het kort geding bleek dat de rol en zeggenschap van de Nederlandse overheid ontbrak,alhoewel zij anders deed voorkomen. Zij deed geen aparte toetsing. Minister Ab Klink,een socioloog, geen arts, heeft slechts aangekocht en doen spuiten. Onze regenten blekendoorgeefluik voor wat op Europees niveau was beslist. België heeft zich daaraanonttrokken. Polen, EU-lid sinds 2004, heeft zelfs een verbod op de vaccinatie ingesteld.De Poolse Gezondheidsminister Eva Kopacz, tevens huisarts, sprak op 5 november het parlement toe:
“De overheden van West Europa hebben geheime overeenkomsten met  farmaceutische bedrijven gesloten. (…) Er is veel geheimzinnigheid rondom de bestand-delen in de vaccins.”
Hieruit volgt dat geen verplichting bestond. Minister Ab Klink isdus ten volle verantwoordelijk voor de nadelige effecten die zich kunnen voordoen.Volgens het Nederlandse vaktijdschrift Nursing heeft de helft van de verpleegkundigenzich niet laten inenten. Bravo!Het Franse verpleegkundig personeel heeft verklaard dat de toevoegingen in het H1N1vaccin het immuunsysteem stimuleren tot een 10x hogere productie aan antistoffen dannormaal. Door de overdosering weet niemand tot op welke hoogte deze kunstmatigestimulatie tot immuunziekten leidt, waaronder auto-immuunziekten en allergieën.Om de werking van het vaccin te controleren zijn totaal onacceptabele tests uitgevoerddoor de fabrikanten zelf, gebaseerd op observaties na 21 en 45 dagen. Er wordt erkend datvrijwel geen wetenschappelijke gegevens bestaan over de effecten bij zwangere vrouwen.Samengevat zegt de vaccinfabrikant Novartis op zijn Amerikaanse bijsluiter, en zo ook op de Nederlandse: “Het is niet bekend of het vaccin letsel toebrengt aan de foetus bijzwangere vrouwen. Veiligheid en doeltreffendheid bij kinderen jonger dan vier jaar zijnonzeker.” In Frankrijk, Spanje en Luxemburg is daarom voor zwangere vrouwen eenadjuvantia-vrij vaccin beschikbaar gesteld.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->