Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie

Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie

Ratings: (0)|Views: 7,901 |Likes:
Published by Rene_de_Froideau

More info:

Published by: Rene_de_Froideau on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
KNIHOVNA SVOBODNÉ ŠKOLY V
Ě
D HERMETICKÝCHSV. II.
Egyptské hieroglyfy
a jejich filosofie
 Napsal Pierre de Lasenic
UNIVERSALIA, PRAHA
1
935
slba
 
2
Obsah
Úvodní poznámka.....................................................................3Úvod......................................................................................5
...............................7Hieroglyfy, jejich definice a význam...........................................9Hieroglyf v širším slova smyslu.................................................
1
0Hieroglyf v užším slova smyslu.................................................
11
...................................................................
11
Znaky písma.......................................................................
1
2Znaky fonetické...................................................................
1
2Znaky slovní.......................................................................
1
4Determinativa......................................................................
1
5
Č
íslovky............................................................................
1
5Osobní zájmena...................................................................
1
6Jméno podstatné...................................................................
1
ídavné....................................................................
1
7Sloveso..............................................................................
1
ě
v
ě
t.........................................................
1
8
.............................................
1
......................................................29Obrazové tabulky.................................................................30Legenda k tabulkám..............................................................33Seznam
........................................................39Seznam transkribovaných význam
.............................................43Bibliografický rejst
í...............................................................45
 
3
Úvodní poznámka
 Knížka tato, jež jest vý
ň
atkem z díla obsáhlejšího, jest pouhou reakcí na živý zájem o esoterní  prvky hieroglyfického písma egyptského. Vydána byla jako informativní p
ř 
íru
č 
ka, nebo legenda k  p
ř 
iloženému slovníku a má sloužiti pouze k všeobecné orientaci v obrazovém písm
ě 
staroegyptském.Skládá se ze t 
ř 
i díl 
ů
: I.
 
Gramatické základy, obsahující hlavní pravidla mluvnická, II.
 
 Filosofie hieroglyf 
ů
— esoterní jejich pojetí, jež nemá s oficielní v
ě 
deckou egyptologií ni
č 
eho spole
č 
ného, III.
 
Slovník.
Z
technických d 
ů
vod 
ů
nebylo možno v díle prvním a druhém otiskovati p
ř 
íslušné znaky a slova v p
ů
vodním tvaru;
 
 proto nahrazeny jsou odvoláním na hieroglyfické tabulky dílu
ř 
etího, to jest slovníku, p
ř 
i
č 
emž arabské 
č 
íslo zna
č 
í sloupec svislý, písmeno pak vodorovný
ř 
ádek zmín
ě 
ných tabulek, kdež lzena text vztahující se slova a znaky snadno vyhledati. AUTOR.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->