Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kisah Nabi Khidir Dalam Kitab Imam Ibnu Hajar Asqalaniy

Kisah Nabi Khidir Dalam Kitab Imam Ibnu Hajar Asqalaniy

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 4,833|Likes:
Ibrahim Al Harbi ditanya tentang hidupnya Khidir lalu menjawab, "Barangsiapa yang berkata mustahil terhadap masalah yang tidak diketahuinya, maka ia adalah syaitan yang berwujud manusia". (Rahul Ma'ani juz xv hal 320). kisah nabi khidr dalam kitab imam asqalany, kisah nabi khidr dgn iskandar dzukarnain. Siapa nabi khidr? dsb..http://salafytobat.wordpress.com/
Ibrahim Al Harbi ditanya tentang hidupnya Khidir lalu menjawab, "Barangsiapa yang berkata mustahil terhadap masalah yang tidak diketahuinya, maka ia adalah syaitan yang berwujud manusia". (Rahul Ma'ani juz xv hal 320). kisah nabi khidr dalam kitab imam asqalany, kisah nabi khidr dgn iskandar dzukarnain. Siapa nabi khidr? dsb..http://salafytobat.wordpress.com/

More info:

Published by: salafytobat.wordpress.com on Nov 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 
Kisah Nabi Khidir Dalam Kitab Imam Ibnu HajarAsqalaniy
|Takziah kepada keluarga Rasulullah SAW|Khidir datang menegur peniaga|Kisah Khidir dan Abu Mahjan||Nabi Khidir memberi pengajaran|Nabi Khidir datang ke Baitul Haram| |Amalan yang paling disukai Allah|Nabi Khidir mengubati dengan Asmaul Husna|
Takziah kepada keluarga Rasulullah SAW
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Tafsir:
Bercerita kepadaku ayahku, yang
didengarnya dari Abdul Aziz Al-Ausiy, dari Ali bin Abu Ali, dari Jakfar bin Muhammadbin Ali bin Husain, dari ayahnya, katanya Ali bin Abi Talib berkata:
Ketika wafat  Rasulullah SAW, datanglah ucapan takziah. Datang kepada mereka (keluarga NabiSAW) orang yang memberi takziah. Mereka mendengar orang memberi takziah tetapitidak melihat orangnya. Bunyi suara itu begini:
 
‘ 
 Assalamu Alaikum Ahlal Bait Warahmatullahi Wabarakatuh.
Setiap yang bernyawaakan merasakan mati. Hanyasanya disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat.Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi takziah bagi setiap musibah, bagi Allahada pengganti setiap ada yang binasa, begitu juga menemukan bagi setiap yang hilang.Kepada Allah-lah kamu berpegang dan kepada-Nya mengharap. Sesungguhnya orang yang diberi musibah adalah yang diberi ganjaran pahala.
 Berkata Jakfar:
Bercerita kepadaku ayahku bahawa Ali bin Abi Talib ada berkata:
Tahukah kamu siapa ini? Ini adalah suara Nabi Khidir.
Berkata Muhammad binJakfar:
Adalah ayahku, iaitu Jakfar bin Muhammad, menyebutkan tentang riwayat dari
ayahnya, dari datuknya, dari Ali bin Abi Talib bahawa datang ke rumahnya saturombongan kaum Quraisy kemudian dia berkata kepada mereka:
Mahukah kamu aku
ceritakan kepada kamu tentang Abul Qasim (Muhammad SAW)?
 Kaum Quraisy itu menjawab:
Tentu sahaja mahu.
 Ali bin Abi Talib berkata:
Jibril Alaihis salam pernah berkata kepada Rasulullah SAW:
Selamat sejahtera ke atas kamu wahai Ahmad. Inilah akhir watanku (negeriku) di bumi.
Sesungguhnya hanya engkaulah hajatku di dunia.
Maka tatkala Rasulullah SAW wafat,
datanglah orang yang memberi takziah, mereka mendengarnya tetapi tidak melihatorangnya. Orang yang memberi takziah itu berkata:
Selamat sejahtera ke atas kamu
wahai ahli bait. Sesungguhnya pada agama Allah ada pemberi takziah setiap terjadimusibah, dan bagi Allah ada yang menggantikan setiap ada yang binasa. Maka kepadaAllah-lah kamu berpegang dan kepada-Nya mengharap. Sesungguhnya orang yang diberi
 
 musibah adalah yang diberi ganjaran pahala.
Mendengar yang demikian Ali bin Abi
Talib berkata:
Tahukah kamu siapa yang d
atang itu? Itu adalah Khidir.
 Berkata Saif bin Amr At-Tamimi dalam kitabnya Ar-Riddah, yang diterimanya dari Sa
id
bin Abdullah, dari Ibnu Umar mengatakan:
Ketika wafat Rasulullah SAW, datanglah
Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Ketika beliau melihat jenazah Rasulullah SAW, beliauberkata:
Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun.
Kemudian beliau bersama sahabat
-sahabatyang lain menyembahyangkan jenazah Rasulullah SAW. Pada waktu merekamenyembahyangkan jenazah Rasulullah SAW, mereka mendengar suara ajaib. Selesaisolat dan mereka pun semuanya sudah diam, mereka mendengar suara orang di pintumengatakan:
Selamat sejahtera ke atas kamu wahai Ahli Bait. Setiap yang bernyawa
akan merasakan kematian. Hanyasanya disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat.Sesungguhnya pada agama Allah ada pengganti setiap ada yang binasa dan ada kelepasandari segala yang menakutkan. Kepada Allah-lah kamu mengharap dan dengan-Nyaberpegang. Orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran. Dengarlah itu dan hentikankamu menangis itu."Mereka melihat ke arah suara itu tetapi tidak melihat orangnya. Kerana sedihnya merekamenangis lagi. Tiba-tiba terdengar lagi suara yang lain mengatakan:
Wahai Ahli Bait,
ingatlah kepada Allah dan pujilah Dia dalam segala hal, maka jadilah kamu golonganorang mukhlisin. Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi takziah setiap terjadimusibah, dan ada pengganti setiap ada yang binasa. Maka kepada Allah-lah kamuberpegang dan kepada-Nya taat. Sesungguhnya orang yang diberi musibah adalah orangyang diberi pahala.
Mendengar yang demikian itu berkata Abu Bakar:
Ini adalah Khidir
dan Ilyas. Mereka datang atas kematian Rasulullah SAW.
 Berkata Ibnu Abu Dunia, yang didengarnya dari Kamil bin Talhah, dari Ubad bin AbdulSamad, dari Anas bin Malik, mengatakan:
Sewaktu Rasulullah SAW meninggal dunia,
berkumpullah sahabat-sahabat beliau di sekeliling jenazahnya menangisi kematian beliau.Tiba-tiba datang kepada mereka seorang lelaki yang bertubuh tinggi memakai kainpanjang. Dia datang dari pintu dalam keadaan menangis. Lelaki itu menghadap kepadasahabat-sahabat dan berkata:
Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi takziah
setiap terjadi musibah, ada pengganti setiap ada yang hilang. Bersabarlah kamu keranasesungguhnya orang yang diberi musibah itu akan diberi ganjaran.
 Kemudian lelaki itu pun menghilang daripada pandangan para sahabat. Abu Bakarberkata:
Datang ke sini lelaki yang memberi takziah.
Mereka memandang ke kiri dan
kanan tetapi lelaki itu tidak nampak lagi. Abu Bakar berkata:
Barangkali yang da
tang ituadalah Khidir, saudara nabi kita. Beliau datang memberi takziah atas kematian RasulullahSAW.
 Dari tadi sudah banyak kita lihat ucapan-ucapan takziah yang hampir sama kata-katanya.Ada yang mengatakan hadis ini daif. Ubad yang meriwayatkan hadis ini tidak diiktiraf oleh Imam Bukhari.
 
 Berkata Ibnu Syahin dalam kitabnya Al-Jana
iz:
Bercerita kepada kami Ibnu Abu Daud,
dari Ahmad bin Amr, dari Ibnu Wahab, dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad binMukandar, berkata:
Pernah pada suatu hari Umar bin
Khattab menyembahyangkan jenazah, tiba-tiba beliau mendengar suara di belakangnya:
Ala, janganlah duluan dari
kami mengerjakan solat jenazah ini. Tunggulah sudah sempurna dan cukup orang dibelakang baru memulakan takbir.
Kemudian lelaki itu berkata lagi
:
Kalau engkau seksa
dia ya Allah, maka sesungguhnya dia telah derhaka kepada-Mu. Tetapi kalau Engkaumahu mengampuni dia, maka dia betul-betul mengharap keampunan daripada-Mu.
 
Umar bersama sahabat-sahabat yang lain sempat juga melihat lelaki itu. Tatkala mayat itusudah dikuburkan, lelaki itu masih meratakan tanah itu sambil berkata:
Beruntunglah
engkau wahai orang yang dikuburkan di sini.
 Umar bin Khattab berkata:
Tolong bawa ke sini lelaki yang bercakap itu supaya kita
tanya tentang solatnya dan maksud kata-katanya itu.
Tiba
-tiba lelaki itu pun sudahmenghilang dari pandangan mereka. Mereka mencari ke arah suaranya tadi tiba-tibamereka melihat bekas telapak kakinya yang cukup besar. Umar bin Khattab berkata:
Barangkali yang datang itu adalah Khidi
r yang pernah diceritakan oleh Nabi kitaMuhammad SAW.
 Ada juga yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Kata Ibnu al-Jauzi hadis ini majhul(tidak dikenal) dan dalam sanadnya ada yang terputus di antara Ibnul Mukandar denganUmar.^Kembali ke atas^
Khidir datang menegur peniaga
Berkata Ibnu Abu Dunia:
Bercerita kepadaku ayahku, yang didengarnya dari Ali bin
Syaqiq, dari Ibnu Al-Mubarak, dari Umar bin Muhammad bin Al-Mukandar, berkata:
Ada seorang peniaga yang banyak memuji
-muji barangnya dan banyak bersumpahuntuk meyakinkan orang lain (pembeli). Tiba-tiba datang kepadanya seorang tua danberkata:
Wahai peniaga, juallah barangmu tetapi jangan banyak bersumpah.
Peniaga itu
masih banyak bercakap dan bersumpah, yang menyebabkan orang tua itu berkata lagi:
Wahai pedagang, berniagalah secara jujur dan jangan banyak bersumpah.
Bahkan
orang tua itu berkata lagi:
Berniagalah secara yang patut sahaja.
Peniaga itu berkata:
Inilah yang pa
tut saya lakukan.
Kemudian orang tua itu berkata:
Utamakanlah
kejujuran walaupun berat melakukannya dan tinggalkan berbohong walaupun ia akanmembawa keuntungan.
 Akhirnya peniaga itu berkata:
Kalau begitu tuliskanlah semua apa yang engkau sebutkan
ini.
Orang tua itu berkata:
Kalau ditakdirkan sesuatu itu maka adalah ia.
Menurut
mereka yang datang menegur itu adalah Nabi Khidir.Diriwayatkan oleh Abu Amr, dari Yahya bin Abi Talib, dari Ali bin Ashim, dariAbdullah, berkata:
Pernah Ibnu Umar duduk 
-duduk di satu tempat, sedangkan seoranglelaki (tidak berapa jauh dari tempatnya) sudah mula membuka jualannya. Peniaga itubanyak bersumpah untuk melariskan jualannya. Tiba-tiba datang kepadanya seoranglelaki dan berkata:
Takutlah kepada Allah dan jangan b
erbohong. Hendaklah engkau

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nieveeblash Backflipace Boombsweeper liked this
Osman Fauzi liked this
linggaboram liked this
Ranz Tar'k Borneo liked this
Mariani Arifin liked this
Khoirul Anam liked this
Alan Sena liked this
Amir Arafat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->