Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STPM PP2 (SwkMJ)

STPM PP2 (SwkMJ)

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 1,922|Likes:
Published by SimPor

More info:

Published by: SimPor on Nov 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

 
SULIT946/2 PPSTPM2008
PENGAJIAN PERNIAGAANKERTAS 2
(Tiga Jam)
SMK MATANG JAYAPEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM TAHUN 2008
Arahan kepada calon:JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN
Jawab 
empat
soalan sahaja: 
semua
soalan dalam Bahagian A dan 
dua
soalan dalam Bahagian B.Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung 
[ ].
 
Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak
 
2
Bahagian A
Jawab
semua 
soalan.1 (a) Terangkan secara ringkas maksud dan kesan
balasan tidak semestinyaberpadanan
dalam sesuatu kontrak berserta contoh yang sesuai. [3](b) Terangkan secara ringkas pembubaran secara notis menurut undang-undangperkongsian. [3](c) Berikan maksud
usahawan 
dan
keusahawanan.
[3]d) Senaraikan empat prinsip koperasi. [2]e) Nyatakan
empat
kepentingan perniagaan antarabangsa kepada Malaysia. [2](f) Jelaskan dua kaedah yang boleh digunakan oleh syarikat multinasionaluntuk menguruskan risiko nasionalisasi. [2]g) Kejahilan pengguna ialah satu sebab pengguna perlu diberikan perlindungan.Bagaimanakah kejahilan pengguna boleh menyebabkan merekaditindas? [2](h) Terangkan maksud
jenayah kolar putih
dan berikan
dua
contohkesalahan jenayah kolar putih. [3](i) Terangkan kepentingan maklumbalas dalam proses komunikasi. [2]Untuk memastikan bahawa maksud maklumat yang dihantar olehpenghantar pertama(j) Jelaskan halangan komunikasi luaran dan dalaman dengan memberikancontoh yang sesuai. [3]2. (a) Usahawan memainkan peranan penting di dalam sesebuahorganisasi perniagaan dan masyarakat. Jelaskan berserta contohtiga peranan usahawan dalam masyarakat. [9](b) Kepandaian mengenalpasti dan merebut peluang perniagaan yangwujud merupakan satu ciri keistimewaan yang memisahkan usahawandaripada peniaga biasa. Huraikan bagaimana usahawan melakukannya. [6](c) Huraikan kriteria-kriteria yang diperlukan oleh pihak bank bagimeluluskan sesuatu pinjaman [10]
 
3
 
Bahagian B
Jawab 
 
dua
soalan sahaja 
3 (a) Huraikan hak dan tanggungan penyewa di bawah perjanjian sewa beliyang diperuntukkan oleh Akta Sewa Beli 1967. [15](b) Menurut Akta Sewa Beli 1967,suatu pengambilan semula milikan baranghanya boleh dibuat oleh pemilik setelah syarat-syarat tertentu dipenuhi.Huraikan syarat-syarat tersebut dan jelaskan langkah seterusnya yang perludilakukan oleh pemilik selepas pengambilan semula milikan barang dibuat. [10]4 a) Jelaskan peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi berikut dalammemajukan bidang keusahawanan di Malaysia.i) Kementerian Pembangunan Ushawan dan Koperasiii) Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia(Bank SME)iii) Perbadanan Usahawan Nasional Berhad(PUNB) [9]b) Sediakan satu rancangan perniagaan bagi tujuan mendapatkan pinjaman bank[16]5 (a) Terangkan perbezaan antara koperasi dengan persatuan dari aspeki) perundanganii) sumber kewangan [4](b) Huraikan peranan agensi-agensi berikut dalam usaha membangunkangerakan koperasi di Malaysia.i) Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)ii) Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia(ANGKASA) [8](c) Huraikan proses penubuhan sebuah koperasi. [13]

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Liana Lim liked this
Melvin Wong liked this
Jadelun Lander liked this
Eyra Azahari liked this
hadzany liked this
Nabilah Shah liked this
boitut5350 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->