Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I. Notiuni Introductive - Psihologie

I. Notiuni Introductive - Psihologie

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by epekeina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: epekeina on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
Introducere problematica psihicului umanDespre noi şi lumea în care trăim ne reformam prin mijloace psihice[vedem,simţim auzim , gândim ).În existenţa cotidiana recurgem la cuvinte cu semnificaţie psihologica de aceea ,psihicul prezinta semnificaţie deosebită pentru fiecare.Precizare –Fiecare dintre noi se interogheaza asupra psihicului ,a raporturilor sale cu celelalte laturi ale existenţei.Răspunsurile presupun abordarea următoarelor aspecte--psihicul modalitate a vieţii de relaţie-caile şi condiţiile dezvoltării psihice1 Psihicul modalitate de cunoaştere a vieţii de relaţieVieţuitoarele cu precădere oamenii interacţioneaza pentru a-şi asigurasatisfacerea trebuinţelor interacţiunea face trimitere la adaptarePrecizare adaptarea este condiţionata de informarePsihicul este o modalitate superioara a vieţii de relaţie ,deoarece contribuie la dezvoltareaşi îmbogaţirea modului nostru de a fi –prin intermediul cunoaşterii [gândirii) avem posibilitatea sa transformăm realitatea şi sa o punem de acord cu trebuinţele vieţii.În existenţa sociala individul relaţioneaza cu ceilalţi işi asuma roluri şi seraporteaza la norme şi valori2.Căile şi condiţiile dezvoltării psihiceÎnsuşirile psihice sunt condiţionate de -a)factorii ereditari reprezinta potenţialitatea b)condiţii adecvate de dezvoltare –factori culturali sociali.Evoluţia psihicului uman se realizeaza prin interacţiuni cu mediul socio-cultural,ajungându-se la un sistem multietajat.Precizare-Procesele psihice se află in inter-relaţie cu procesele neuro-fiziologice ,de aceea psihicule considerat funcţie a creierului .La maturitate oamenii dispun de o anumita autonomieîntrucât sunt capabili sa decida, sa şi propuna scopuri în funcţie de sistemul de norme şivalori la care se raporteaza.ObservaţieViaţa psihica era iniţial simplă se dezvoltă mai apoi sub influenţa factorilor socio-culturali.De aceea ………………se formeaza doar printre oameni si raporturi strânse între aceştia.În dezvoltarea psihica a omului comunicarea verbala este considerata condiţie şitotodată principiuCuvintele au o semnificaţie pe care le-o distribuim intr-un context sau altul.Prin sistemulcomunicativ ,oamenii cumuleaza cunoştinţele generaţiilor anterioare şi-şi proiecteazatotodata noi repere existenţiale.Drumul spre maturitatea psihologică se realizeaza gradual finalizându-se cu integrareadeplină a omului în sistemul social,fapt care presupune asumarea conştienta a unor 
 
roluri.Deoarece factorii ereditari şi cei socio –culturali diferă fiecare dintre noi are o viaţă psihică diferită –individualitate –personalitate.II.Obiectul psihologiei –Domeniul psihologieiObiectul psihologiei pune accent pe relaţiile şi fenomenele cu care este prezentă informaţia.Relaţiile informaţionale se dezvoltă cu precădere la omul ce poate fi definit ca subiect alcunoaşterii şi valorilor culturale.Etimologie-psihologie-………[suflet) şi logos -ştiinţăPrecizare –informarea călăuzeşte şi permite organizarea ……Definiţie-ansamblul reacţiilor şi acţiunilor observabile deoarece se manifestă la exterior .Precizare-comportamentul este numit şi conduită punându se accent pe faptul că omul seconduce şi acţionează corespunzător imboldurilor ,scopurilor şi informaţiilor de caredispune omul prin memoria sa şi prin modul în care se orientează în situaţia dată .Observaţie-la om comportamentul ia forma organizată a activităţii.Activitatea poate fi internă şi externă,formele intercondiţionându-se .Sintetizând observăm că domeniul psihologiei face referire la--fenomene subiective-procese psihice-desfăşurări comportamentale-activitatea umană ca expresie sintetică a laturii interne şi externe-sistemul personalităţii-particularităţile saleÎn calitate de ştiinţă ,psihologia recurge la o serie de concepte de bază –totodată ,în cadrulsău , un rol important revine legilor 2.Concepte de bază ale psihologiei-Componenta reprezentativă pentru psihologie este acţiunea.Acţiunea este întotdeaunaînvăţată deoarece urmează modele …………şi prezintă o complexitate variabilă şiimplică motiv scop, şi o structură operaţională.Def.1-Motivul reprezintă impulsul care declanşează şi susţine energetic actul.Def.2-Scopul reprezintă proiectarea în plan mintal a rezultatului unei acţiuni.Def.3-Structura operaţională reprezintă modul în care îmbinăm mijloacele ,procedeele şitehnicile în vederea realizării scopului.Precizare-În acţiune se reflectă intreg sistemul psihic uman --SPUAcţiunea poate fi considerată o …………ierarhică de operaţii.Def.-Operaţia reprezintă modul specific de deplasare şi transformare ainformaţiilor-ex.-asociere/disociere,selecţia stabilirea de asemănări,reactualizare/anticipare.Precizare-Operaţiile mentale se ……………….în interiorizarea acţiunilor externe desfăşurate.În cadrul operaţiilor mentale un rol important revine informaţiei.Aceasta se regăseştedeopotrivă în cadrul proceselor senzoriale cât şi în cadrul celor superioare.Fiecare are un plan psihocomportamental,dispune de un mod stabil de organizare,adicăde anumite structuri.Precizare-Totalitatea structurilor ……………….şi stocul de informaţie decare dispunem şi pe care se întemeiază psihicul uman alcătuiesc programul acestuia.
 
Obs.-Orice subiect dispune în interacţiunea sa cu ambiente şi activitateamentală pe lângă structuri caracteristice şi de stări.Def.-Stările reprezintă caracteristicile de ansamblu ale vieţii psihice în sensulregimului energetic şi funcţional.Reprezintă cu precădere secvenţe ale trăirilor emoţionale veghe-somn,calm-nelinişte,…………..-oboseală.Cunoaşterea şi adaptarea oamenilor la mediul de viaţă presupune prezenţa proceselor psihice.Def.-Reprezintă activităţi specializate dotate cu autoreglaj care traverseazăsuccesiv diferite faze sau etape.Precizare-Specializarea vizează atât informaţia cât şi autoreglajul.Înautoreglaj sunt implicate deopotrivă autocomanda şi autocontrolul.3.Legi şi explicaţii în psihologie-Legile activităţii psihice şi comportamentul prezintă o dimensiune relativă deoarece încadrul ………………..o pondere deosebită revine dimensiunii subiective.Precizare-Deoarece ………… are un caracter interdisciplinar ,în cadrulsău sunt prezente legi psihofizice,psihobioclinice ,psihofiziologice,psihopedagogice,şi psihosociale.În cadrul psihologiei există legi fundamentale proprii întregului sistem psihocomportamental-adaptabilitate,precum şi legi cu un caracter restrâns[alesenzaţiilor ,percepţiilor ,memoriei).Cunoaşterea legilor presupune elaborarea unor modele explicative.4.Procese psihice .Sistemul psihic uman şi personalitateaProcesele psihice pot fi definite prin trei parametri-[dimensiuni)-conţinut informaţional referitor la anumite aspecte ale realităţii-funcţii şi structuri operaţionale specifice ,prin care se realizează procesul-modalităţi subiective şi comportamentale caracteristice pentru acel proces –ex-………………..-percepţie,idee-gândire,…………………………………………-emoţie.Există trei maniere de clasificare a proceselor psihice -A.Clasificare tradiţională1.-procese psihice cognitivea)senzoriale –senzaţii ,percepţii,……… b)logice-gândirea,memoria,imaginaţia.2.-afective
Obs1: L
imbajul cu această clarificare este considerat activitate prielnică alături de joc,uitare,muncă,creaţie.2.Motivaţia ,deprinderile ţşi atenţia sunt considerate condiţii care facilitează procesele,activităţile şi.................psihice.(temperament, aptitudini,caracter)B- Clarificare prezentată cu lucrarea de bază 
procese psihice senzoriale:senzaţii,percepiţi,......... 
procese cognitive superioare(logice,intelectuale,gandiri,memorie,imaginaţie,limbaj) 
procese psihice reglatorii(motivaţie,afectivitate,voinţa,deprinderi,atenţie)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->