Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VL10C-ĐL Bài tập Động lực học (Cơ bản)

VL10C-ĐL Bài tập Động lực học (Cơ bản)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 6,001 |Likes:
Published by Túc Tắc Vô Ngã

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Nov 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Phn 1C
ơ
10CCh
ươ
ng 2
Độ
ng l
c h
c 10C-
Đ
L
D
ng bàiMô t
M
c
độ
S
l
ượ
ng
10C-
Đ
L 1.1
Phân tích và t
ng h
p l
cB
t
đầ
u2
10C-
Đ
L 2.1
Đị
nh lu
t 2 NewtonB
t
đầ
u9
10C-
Đ
L 2.2
Tr 
ng l
c – l
c ma sátB
t
đầ
u5
10C-
Đ
L 2.3
L
c h
p d
n và gia t
c tr 
ng tr 
ườ
ngB
t
đầ
u4
10C-
Đ
L 2.4
L
c
đ
àn h
iB
t
đầ
u4
10C-
Đ
L 3.1
Chuy
n
độ
ng ném ngangB
t
đầ
u3
10C-
Đ
L 4.1
L
c quán tínhB
t
đầ
u0
10C-
Đ
L 4.2
L
c h
ướ
ng tâmB
t
đầ
u6
T
i toàn b
bài t
p t
i
đ
ây.10C-
Đ
H 1.1: Bài t
p v
t
ng h
p và phân tích l
c
 
1Phân tích các l
c sau thành các l
c thành ph
n:Hình 1:
α
= 30
0
Hình 2:
α
= 45
0
Hình 3:
α
= 135
0
Hình 5, 6: d
c nghiêng 30
0
F = 100 N
Bài t 
 p V 
t l 
ý 
10 - C 
ơ 
h
c 1/6 
http://gocriengtrenban.wordpress.com 
C
p nh
t l
n cu
i 25/04/2009
 
2T
ng h
p các l
c sau:Hình 1: F
1
= 50N, F
2
= 70NHình 2: F
1
= F
2
= 50NHình 3: F
1
= 70N; F
2
= 50NHình 4: F
1
= 30N; F
2
= 40NHình 5: F
1
= F
2
= 50N; F
1
vuông góc F
2
Hình 6: F
1
= 70N; F
2
= F
3
= 50N
10C-
Đ
H2.1: Bài t
p v
 
đị
nh lu
t 2 Newton (tìm
đạ
i l
ượ
ng còn thi
ế
u trong côngth
c)
1M
t v
t n
ng
đượ
c kéo b
ng m
t l
c kéo 400 N tchuyn
độ
ng v
i giat
c 2 m/s
2
. H
i kh
i l
ượ
ng c
a v
t là bao nhiêu?
Đ
S: 200 kg 
2M
t h
p l
c 1 N tác d
ng trong kho
ng th
i gian 2 s vào m
t v
t kh
i l
ượ
ng 2 kg lúc
đầ
u
đứ
ng yên. Quãng
đườ
ng mà v
t
y
đ
i
đượ
c trongkho
ng th
i gian
đ
ó là bao nhiêu?
Đ
S: 1 m
3M
t qu
bóng có kh
i l
ượ
ng 500 g
đ
ang n
m trên m
t
đấ
t thì b
 
đ
á b
ng1 l
c 250 N. N
ế
u th
i gian ti
ế
p xúc c
a bàn chân v
i bóng là 0,02 s thìbóng s
bay
đ
i v
i t
c
độ
b
ng bao nhiêu?
Đ
S: 10 m/s
4M
t v
t có kh
i l
ượ
ng 2 kg chuyn
độ
ng thng nhanh d
n
đề
u t
ngh
ỉ 
.V
t
đ
i
đượ
c 80 cm trong 0,5 s. Gia t
c c
a v
t và h
p l
c tác d
ng vào nólà bao nhiêu?
Đ
S: 6,4 m/ s
5M
t v
t có kh
i l
ượ
ng 15 kg, b
t
đầ
u chuy
n
độ
ng d
ướ
i tác d
ng c
am
t l
c kéo,
đ
i
đượ
c quãng
đườ
ng s = 144m trong 12 s.
a.
Tìm l
c kéo.
b.
Đặ
t lêntrên v
a. Bây gi
 
để
 
đ
i
đượ
c144 m thì m
t th
i gian bao lâu?
Đ
S: a. 30 N; b. 15,5 s
Bài t 
 p V 
t l 
ý 
10 - C 
ơ 
h
c 2/6 
http://gocriengtrenban.wordpress.com 
C
p nh
t l
n cu
i 25/04/2009
 
6M
t v
t có kh
i l
ượ
ng 250 g chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
u v
i gia t
c 0,2m/s
2
.
a.
Tính l
c kéo nó, bi
ế
t l
c c
n b
ng 0,04 N
b.
Sau quãng
ng bao nhiêu
để
v
t có th
 chuy
n
độ
ng th
ng
đề
u?
Đ
S: a. 0,09 N. b. 0,04 N 
7M
t chi
ế
c xe kh
i l
ượ
ng m = 300 kg
đ
ang ch
y v
i v
n t
c 18 km/h thìhãm phanh. Bi
ế
t l
c hãm là 360 N.
a.
Tính gia t
c c
a xe.
b.
Tính quãng
y
ư
c khi ng
ng h
n.
Đ
S: a. 1,2 m/s
; b. 10,4 m
8M
t chi
ế
c xe có kh
i l
ượ
ng 40 kg
đượ
c kéo b
i m
t l
c 200 N. L
c masát tác d
ng t
ỉ 
l
v
i tr 
ng l
ượ
ng c
a v
t theo h
s
0,1. Xác
đị
nh gia t
cchuy
n
độ
ng c
a v
t.
Đ
S: a. 4 m/ s
9M
t v
t có kh
i l
ượ
ng m = 36 kg chuy
n
độ
ng d
ướ
i tác d
ng c
a hail
c F
1
F
2
cùng h
ướ
ng. Trong 5s
đầ
u tiên v
n t
c c
a v
t t
ă
ng t
0 lên12,5 m/s, sau
đ
ó l
c F
1
ng
ng tác d
ng, trong 4s k
ế
ti
ế
p v
n t
c ch
ỉ 
t
ă
ngthêm 5,6 m/s.Tìm F
1
2
.
10C-
Đ
H2.2: Bài t
p v
tr 
ng l
c và l
c ma sát
1M
t xe ôtô có kh
i l
ượ
ng 1 t
n
đ
ang ch
y trên
đườ
ng lát bêtông v
i v
nt
c v
0
= 108 km/h thì hãm l
i. Hãy tính quãng
đườ
ng ng
n nh
t mà ôtô cóth
 
đ
i ch
ơ
i t
i lúc d
ng l
i trong hai tr 
ườ
ng h
p:
a.
Đườ
s
p và m
t
đườ
ng là 0,7
b.
Đườ
ng
ướ
t, µ = 0,5Cho g = 10 m/s
2
Đ
S: a. 64,2 m; b. 90 m
2M
t v
t kh
i l
ượ
ng m = 400 g
đặ
t trên m
t bàn n
m ngang d
ướ
i tácd
ng c
a m
t l
c kéo F = 3 N. H
s
ma sát tr 
ượ
t gi
a v
t và m
t bàn là0,3
a.
Tính gia t
t
b.
Tính quãng
đườ
ng v
t
đ
i
đượ
c sau 1 s.
c.
Sau
đ
ó, l
c F ng
ng tác d
ng. Tính quãng
đườ
ng v
t
đ
i ti
ế
p cho
đế
n khi ng
ng l
i. Cho g = 10 m/s
2
Đ
S: a. 4,5 m/s
; b. 2,25 m; c. 3,375 m
3Truy
n cho m
t chi
ế
c h
p m
t v
n t
c
đầ
u v
0
= 3,5 m/s. Sau khi
đẩ
y,h
p tr 
ượ
t trên sàn nhà, h
s
ma sát gi
a h
p và sàn là 0,3. H
i h
p
đ
i
đượ
c quãng
đườ
ng bao nhiêu? Cho g = 9,8 m/s
2
Bài t 
 p V 
t l 
ý 
10 - C 
ơ 
h
c 3/6 
http://gocriengtrenban.wordpress.com 
C
p nh
t l
n cu
i 25/04/2009

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tranviettu Tran liked this
Nguyễn Nếp liked this
Quỳnh Vũ liked this
Minh Tiến liked this
Hạt Mưa Bay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->