Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panait Istrati - Codin

Panait Istrati - Codin

Ratings: (0)|Views: 1,041|Likes:
Published by hidden62

More info:

Published by: hidden62 on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
Panait ISTRATI
CODIN
 
Cuprins
O NOAPTE ÎN B
Ă
L
 Ţ
I........................................................................................................................1CODIN .................................................................................................................................................8KIR NICOLA.....................................................................................................................................46MUSA ................................................................................................................................................67
 
O NOAPTE ÎN B
Ă
L
 Ţ
I
Via
ţ
a unchiului Dumitru
ş
i a familiei sale era o adev
ă
rat
ă
robie. Tot c
âş
tigul muncii lor era înghi
ţ
itde ve
ş
nicele datorii c
ă
tre proprietarul mo
ş
iei
ş
i c
ă
tre stat. Pentru ei era grâul cel mai frumos, porumbul celmai bun, laptele vacii, ou
ă
le
ş
i g
ă
inile. Pentru locuitorii magherni
ţ
ei, ciorb
ă
de fasole
ş
i o m
ă
m
ă
lig
ă
rea.Via
ţ
a aceasta învr 
ă
 jbea pe oameni. Unchiul Dumitru se îmb
ă
ta duminica
ş
i
 îş
i b
ă
tea nevasta care, defric
ă
, se ascundea prin vecini. Pentru dânsul, orice pricin
ă
era binevenit
ă
: dac
ă
i se p
ă
rea c
ă
femeia aprindefocul prea încet, unchiul, cu lovituri de cizm
ă
, o trimitea cu capul în cenu
ş
a vetrei. Atunci b
ă
trâna mam
ă
sesup
ă
ra, lua cobili
ţ
a
ş
i croia fiului s
ă
u câteva ciomege, pe care acesta le primea, râzând.
-
Be
ţ
ivule!... Cât
ă
vreme sunte
ţ
i îndr 
ă
gosti
ţ
i, scoate
ţ
i limba de-un cot, iar dup
ă
ce pune
ţ
i mâna pefat
ă
, nu v
ă
m
ă
uita
ţ
i la ea nici ca la o c
ăţ
ea!Trimiteau apoi pe micul Adrian s-o cheme pe oropsit
ă
, care, plângând,
 îş
i ridica poalele
ş
i ar 
ă
tasoacr 
ă
-si coapsele pline de vân
ă
t
ă
i.
-
 N-a
ş
fi crezut c
ă
Dumitru al meu o s
ă
m
ă
bat
ă
a
ş
a! scâncea ea.
-
Ce vrei, fata mamei!
Ş
tiai bine c
ă
suntem s
ă
raci lipi
ţ
i p
ă
mântului. Nu trebuia s
ă
-l iei! S
ă
ă
cia cuiubirea nu duc niciodat
ă
trai bun. Asta s-o
ţ
ii minte pentru copiii t
ă
i.Cu toate c
ă
avea
ş
aptezeci de ani, b
ă
trâna f 
ă
cea tot ce putea ca s
ă
-i u
ş
ureze pe copii de s
ă
ă
cia pecare le-o l
ă
sase mo
ş
tenire. Fiindc
ă
nu mai putea s
ă
ia parte la muncile grele de pe câmp,
 îş
i luase sarcinagospod
ă
riei: g
ă
tea, sp
ă
la, îngrijea de vite
ş
i de
ţâ
nci.
Ş
i, cum voia s
ă
adune ceva gologani pentru pomenileei, toate clipele libere, toat
ă
odihna ei, erau întrebuin
ţ
ate s
ă
strâng
ă
spicele de grâu în urma secer 
ă
torilor,s
ă
adune smocurile de lân
ă
pe cari oile le l
ă
sau în scaie
ţ
i
ş
i s
ă
culeag
ă
p
ă
 p
ă
dia care cre
ş
te pe marginea
ş
an
ţ
urilor. Mai era uneori chemat
ă
s
ă
trag
ă
copiii bolnavi
ş
i s
ă
le descânte. Seara, la cin
ă
, socotindu-se ogur 
ă
de prisos, nu se atingea nici de ou
ă
, când acestea se g
ă
seau pe mas
ă
. Se mul
ţ
umea cu pu
ţ
in
ă
ciorb
ă
 
ş
icu susai verde cu o
ţ
et, acel susai despre care c
ă
ţ
ile civilizate spun c
ă
,,este o excelent
ă
hran
ă
pentru porci
ş
i pentru iepurii de cas
ă
".De dou
ă
ori pe s
ă
 pt
ă
mân
ă
, b
ă
trâna, încovoindu-se sub greutatea cobili
ţ
ei prea înc
ă
rcat
ă
, str 
ă
 b
ă
teacei cinci kilometri cari desp
ă
ţ
ea satul lor de pia
ţ
a Br 
ă
ilei, la amiaz
ă
se întorcea cu treizeci de paraleînnodate în col
ţ
ul basmalei. Dar paralele acestea f 
ă
ceau minuni. Dup
ă
trei sau patru ani o vedeai s
ă
 pând un pu
ţ
, pe la r 
ă
spântiile drumurilor b
ă
tute de c
ă
ă
u
ş
i, sau cump
ă
rând, fie un pat, cu toate albiturile lui, pentruo fat
ă
s
ă
rac
ă
ce se m
ă
rita, fie o vac
ă
cu vi
ţ
elul de curând f 
ă
tat, pe cate o d
ă
dea de poman
ă
vreuneiv
ă
duve împov
ă
rat
ă
de copii.Se întâmpla, dar foarte rar, ca unchiul Dumitru s
ă
dea peste ascunz
ă
toarea unde biata femeie strângea banii,
ş
i arunci se duceau pe gârl
ă
 
ş
i pu
ţ
ul,
ş
i patul,
ş
i vaca. Atunci sufletul evlavioasei Nedelea era bolnavcu s
ă
 pt
ă
mânile. Se plimba, galben
ă
 
ş
i trist
ă
,
ţ
inându-
ş
i gura cu mâna, pentru a nu slobozi blestemul deneiertat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->