Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
Aprendiendo cooperativamente: una experiencia educativa en red

Aprendiendo cooperativamente: una experiencia educativa en red

Ratings:
(0)
|Views: 794|Likes:
Published by José Luis Serrano
En este trabajo presentamos una experiencia educativa con una clase de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad de Murcia, en la que se ha desarrollado una actividad bajo una metodología de trabajo cooperativo en red. Además, mostramos las expectativas y el grado de satisfacción de los estudiantes participantes sobre la tarea realizada.
En este trabajo presentamos una experiencia educativa con una clase de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad de Murcia, en la que se ha desarrollado una actividad bajo una metodología de trabajo cooperativo en red. Además, mostramos las expectativas y el grado de satisfacción de los estudiantes participantes sobre la tarea realizada.

More info:

Published by: José Luis Serrano on Jan 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
L~sojifojih ghh~oslyfpleojyo2 ujl o}~osfojgfl oiuglyfpl oj soi 
<
L^SOJIFOJIH GHH^OSLYFPLEOJYO2 _JL O]^OSFOJGFL OI_GLYFPLOJ SOI
 
Bhwæ Kufw Wossljh Wìjgmor
_jfposwfili io Eusgfl
Pågyhs Dhjrìkor Glklylvui
_jfposwfili io Eusgfl
^lklcslw gklpo2
L~sojifrlbo ghh~oslyfph+ lukl pfsyulk+ toc|uowy+ pfiohghj`osojgfl
Sowueoj
Ojyso kl gheujfili gfojyå`fgl oiuglyfpl+ o}fwyo lgyulkeojyo uj lguosihdojoslkfrlih whcso kl fe~hsyljgfl v klw pfsyuiow |uo yfojo ok l~sojifrlboghh~oslyfph* Oj owyo yslclbh ~sowojylehw ujl o}~osfojgfl oiuglyfpl ghj ujlgklwo io kl Kfgojgflyusl oj ^oildhdål io kl _jfposwfili io Eusgfl+ oj kl |uowo ml iowlsshkklih ujl lgyfpfili clbh ujl eoyhihkhdål io yslclbh ghh~oslyfphoj soi* Lioeìw+ ehwyslehw klw o}~ogylyfplw v ok dslih io wlyfw`lggf÷j io khwowyuifljyow ~lsyfgf~ljyow whcso kl ylsol solkfrlil*
<* FJYSHI_GGF×J
 
L eojuih wo ~sowojyl ok yslclbh oj o|uf~h ojyso khw lkuejhw gheh uj soguswh+uj eæyhih eìw ~lsl lyojios kl lyojgf÷j l kl ifposwfili iojysh iok lukl* Wfjoeclsdh+ gheh l`fsel ^ubhkìw -3>>7&+ jh ow w÷kh uj soguwh eoyhihk÷dfgh+ wfjhlkdh |uo khw lkuejhw iocoj io l~sojios gheh uj ghjyojfih eìw v jogowfyl+~hs yljyh+ io ujl ojwoüljrl wfwyoelyfrlil iok efweh* Oj owyl kåjol woojguojysl kl l`fselgf÷j |uo mlgoj Bhmjwhj v Bhmjwhj -<664+ ??& guljih ifgoj
|uo ‛kl gl~lgfili io yhihw khw lkuejhw io l~sojios l yslclbls 
ghh~oslyfpleojyo
-†& o
w kl ~foisl gklpo ~lsl ghjwysufs v eljyojoselysfehjfhw+ `lefkflw+ glssoslw v lefwyliow owylckow* Wos gl~lr io solkfrlsmlcfkfiliow yægjfglw gheh koos+ mlckls+ owgugmls+ owgsfcfs+ glkgukls v sowhkpos~shckoelw ow lkdh plkfhwh ~osh ~hgh òyfk wf kl ~oswhjl jh ~uoio l~kfgls owylw
mlcfkfiliow oj ujl fjyoslggf÷j ghh~oslyfpl ghj klw hyslw ~oswhjlw―*
Owyo mogmhlueojyl wf mlgoehw so`osojgfl lk ìecfyh ujfposwfylsfh+ vl |uo whj lkuejhw |uoiojysh io ~hgh owylsìj yslclbljih ghj yhih yf~h io ~sh`owfhjlkow ghj khw |uoyfojoj |uo wlcos yslclbls io eljosl ghhsifjlil*
 
L~sojifojih ghh~oslyfpleojyo2 ujl o}~osfojgfl oiuglyfpl oj soi 
3
Io eljosl dojoslk ~hioehw l`fsels |uo ok l~sojifrlbo ghh~oslyfph owghjwfioslih ~hs khw ifposwhw luyhsow gheh ujl eoyhihkhdål io ojwoüljrlclwlil oj kl gsoojgfl io |uo ok l~sojifrlbo wo lgsogfojyl guljih khwowyuifljyow iowlsshkklj mlcfkfiliow ghh~oslyfplw ~lsl l~sojios+ whkugfhjls~shckoelw v kkopls l glch lgyfpfiliow wfdjf`fglyfplw -Glcosh+ 3>>71 Glcosh vKkhsojyo1 3>>4&* Wodòj l`fsel Bhmjwhj v Bhmjwhj -<666&+ ok l~sojifrlboghh~oslyfph wo kkopl l glch l yslpæw iok oe~koh ifiìgyfgh io dsu~hw soiugfihwoj khw |uo khw lkuejhw yslclblj bujyhw ~lsl el}fefrls wu ~sh~fh l~sojifrlbo vok io khw ioeìw* ^hs yljyh+ wo ~uoio ojyojios |uo ok yslclbh ghh~oslyfph wo iloj wfyulgfhjow io fjyoslggf÷j whgflk oj klw gulkow uj dsu~h io wuboyhw ml ioghjwodufs ujl ylsol ~soio`fjfil oj kl |uo ok hcboyfph òkyfeh wo ghjwfduo lyslpæw io kl wuel io kl ghjwogugf÷j io hcboyfphw io glil efoecsh iok dsu~hoj wfyulgfhjow io lvuil jh ghe~oyfyfpl -^sojiow+ 3>>>&*Ilih |uo ok l~sojifrlbo ghh~oslyfph ow io yf~h dsu~lk luj|uo ghj ujlwglslgyosåwyfglw
ow~ogå`fglw 
-Wklpfj+ <666&+ ~lsl wu elvhs æ}fyh wo iocodlsljyfrls ujl moyoshdojofili ehioslil ojyso klw ~oswhjlw fjyodsljyow iokdsu~h v ghjwfiosls ok glsìgyos whgflk |uo yfojo kl lgyfpfili+ lioeìw io klwfyulgf÷j ghjgsoyl io l~sojifrlbo* Wfj oeclsdh jh yhilw klw yojylyfplw oj okl~sojifrlbo ghh~oslyfph yfojoj æ}fyh v khw cojo`fgfhw ~hyojgflkow jh wfoe~sowhj lkgljrlihw+ vl |uo+ clbh gfosylw gfsgujwyljgflw+ kl ghh~oslgf÷j ~uoioghjiugfs l kl ghj`hsefili+ l ~shgowhw fjòyfkow+ `lkyl io fjfgflyfpl+elkojyoj
ifihw+ ghj`kfgyhw v ghe~shefwhw†
-Wlkfjlw+ 3>>7&* ^hioehw l`fsels+~hs yljyh+ |uo kl ghh~oslgf÷j so|ufoso io uj ow`uosrh v jogowfyl io ujlhsfojylgf÷j lil~ylil l kl wfyulgf÷j ihgojyo h ghjyo}yh io l~sojifrlbo+ vl |uojh wo
yslyl io uj ~shgowh ow~hjyìjoh+ lioeìw o}fdo ‛ifwoüls ~shgowhw io
 ojwoüljrl oj khw |uo ojyojiosoehw |uo ghklchsls ow ujl `hsel io l~sojios v
l kl por l~sojios l ghklchsls ow uj hcboyfph iok ~shgowh io ojwoüljrl―
-Elsyåjor v ^sojiow+ 3>>0+ <63&*Ok yslclbh ghh~oslyfph jh wo hsdljfrl ow~hjyìjoleojyo+ wfjh |uo ghjkkopl~shyhghkhw io lgyulgf÷j |uo whj sow~hjwlcfkfili iok ~sh`owhs h ~sh`owhsl vhyshw |uo ghssow~hjioj lk dsu~h io l~sojifrlbo ghh~oslyfph* Khw hcboyfphw iokl lgyfpfili+ kl io`fjfgf÷j v klw o}fdojgflw io klw ylsolw+ khw gsfyosfhw v okowylckogfefojyh io khw dsu~hw+ ok ehih io oplkulgf÷j io klw ghe~oyojgflwwokoggfhjlilw+ mlv |uo ~kljf`fglskhw+ o}~kfglskhw l khw owyuifljyow v so`ko}fhjlswhcso khw sowukylihw -Wìjgmor+ 3>>6&* ^hs wu ~lsyo ok lkuejlih ylecfæj yfojo|uo sow~hjwlcfkfrlswo iok gue~kfefojyh io khw shkow+ l hsdljfrlwo ok yslclbh v l~hjoswo io lguosih*Wf wo kkopl l glch ghssogyleojyo+ ok yslclbh ghh~oslyfph ow ujl eoyhihkhdål|uo yfojo eugmlw pojylblw+ gheh lwå mlj fih ioehwysljih klw ifwyfjylwfjpowyfdlgfhjow solkfrlilw mlwyl ok eheojyh* Luj lwå iocoehw io yojos ojguojyl |uo yfojo gfosylw kfefylgfhjow o fjghjpojfojyow* ^lsl Jhduofslw v hyshw-<667& owyhw ~hisålj wos khw eìw iowylglihw2 iæ`fgfy oj ok `ujgfhjlefojyh iolkdujhw io khw dsu~hw+ if`fgukyliow ~lsl kl hsdljfrlgf÷j iok lukl+ ~lsyfgf~lgf÷jiowfdulk io khw ghe~hjojyow io khw if`osojyow dsu~hw+ ok yslclbh eìw kojyh+ifwefjuvoj ok phkueoj io ghjyojfihw |uo ~uoioj wos gheujfglihw v kl~lsyfgf~lgf÷j wuoko fs ifwefjuvojih* Wfj oeclsdh ghjwfioslehw |uo wf kl
 
L~sojifojih ghh~oslyfpleojyo2 ujl o}~osfojgfl oiuglyfpl oj soi 
7
eoyhihkhdål ghh~oslyfpl wo l~kfgl ghssogyleojyo jh wo iocosål io ~shiugfsjfjdujl io owylw io`fgfojgflw*_jl por wojylilw klw clwow io kh |uo ojyojioehw ~hs l~sojifrlboghh~oslyfph+ jhw guowyfhjlehw wf ow ~hwfcko kkopls l glch yslclbhw ghh~oslyfphwoj ehilkfili pfsyulk* ^lsl
Wlkfjlw ‛klw yogjhkhdålw
io kl gheujfglgf÷jfjyshiugoj ujl ghj`fduslgf÷j yogjhk÷dfgl |uo ~hyojgflj uj l~sojifrlbo eìw
`ko}fcko v ujlw ~osw~ogyfplw juoplw ~lsl kl ghh~oslgf÷j― -Wlkfjlw+ 3>>7+ <03&*
Ylk v gheh l`fsel owyo efweh luyhs+ klw YFG ~osefyoj |uo klw ~oswhjlw wogheujf|uoj ~lsl |uo ~uoilj ghh~osls ghj kl fjyojgf÷j io ghjwodufs ujhcboyfph gheòj* Yojfojih oj guojyl kh |uo jhw gheojylj Glwljhpl+ Ìkplsor vD÷eor -3>>6&+ ok l~sojifrlbo ghh~oslyfph pfsyulk ow uj ~shgowh gheujfglyfphio ghjwysuggf÷j io wfdjf`fglih ghjbujyh |uo io eljosl owysugyuslil ~sheuopokl fjyoslggf÷j ojyso fdulkow oj soi+ oj yhsjh l uj hcboyfph h ylsol oiuglyfplfjyosio~ojifojyo*Ok uwh iok l~sojifrlbo ghh~oslyfph oj soi ow uj yoel |uo owyì yojfojih wuludo oj ok eheojyh lgyulk v kl fjpowyfdlgf÷j whcso khw ~shgowhw iol~sojifrlbo oj ghh~oslgf÷j+ sopokl |uo ow jogowlsfh lpljrls oj okghjhgfefojyh io khw eogljfwehw |uo fjyospfojoj v `lphsogoj wu o`fglgfl oj klghjwysuggf÷j io ghjhgfefojyh ghjbujyh+ ~lsl ok iowlsshkkh io ehiokhw eìw~sh`ujihw oj ghjyo}yhw pfsyulkow io l~sojifrlbo v ojwoüljrl*
3* GHH^OSLJIH OJ SOI* _JL O]^OSFOJGFL OJ KL_JFPOSWFILI
 
Yojfojih oj guojyl kh ~kljyolih mlwyl ok eheojyh+ iogfifehw solkfrls ujlo}~osfojgfl io yslclbh ghh~oslyfph l yslpæw io klw soiow yokoeìyfglw+ ghj klfjyojgf÷j `ujileojylk io kkopls l kl ~sìgyfgl khw ghjhgfefojyhw whcsol~sojifrlbo ghh~oslyfph v iowgsfcfs ujl o}~osfojgfl io yslclbh ghh~oslyfph ojsoi+ io ehih |uo ~uoil wospfs ~lsl eobhsls `uyuslw o}~osfojgflw io owyo yf~h*Ghjgsoyleojyo jhw ~kljyolehw khw wfdufojyow hcboyfphw ow~ogå`fghw2% Ghjhgos ok jfpok io o}~osfojgfl v wlyfw`lggf÷j iok lkuejlih sow~ogyh l owyoyf~h io eoyhihkhdål ~sopfh l kl solkfrlgf÷j io kl o}~osfojgfl*% Lposfduls klw o}~ogylyfplw iok lkuejlih whcso ok yslclbh ghh~oslyfph oj soi*% Plkhsls ok dslih io wlyfw`lggf÷j iok lkuejlih yslw kl solkfrlgf÷j io klo}~osfojgfl*^lsl iowlsshkkls owyl o}~osfojgfl wo ml ghjylih ghj 34 lkuejhw io kl
lwfdjlyusl ‛Ifwoüh v oplkulgf÷j io elyosflkow ifiìgyfghw― ghssow~hjifojyo l
ujl h~ylyfpl h`sogfil l khw guswhw 9² v ?² io kl kfgojgflyusl oj ^oildhdål* Owyllwfdjlyusl wo iowlsshkkl io eljosl pfsyulk l yslpæw io kl juopl ~klyl`hsel
‛Lukl Pfsyulk―+ solkfrlil ghj Wlalf+ io kl _jfposwfili io Eusgfl*
3*<* ^SHGOIFEFOJYH 
Yhih ok yslclbh wo solkfr÷ oj ifwyfjylw `lwow* Kl ~sfeosl ifsfdfil l ghjhgoseobhs l khw lkuejhw ghj khw |uo jhw oj`sojyìclehw v wu ehih io yslclbls ~lsl

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
argenismensajes liked this
Alvaro Javier Zapata Hernandez liked this
Carolina Vanessa Delgado liked this
Ana Carrasco liked this
María José Carrión liked this
María José Carrión liked this
María José Carrión liked this
María José Carrión liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->