Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analisis Peranan Syeikh Ahmad Al-Fathani Dalam Media Percetakan

Analisis Peranan Syeikh Ahmad Al-Fathani Dalam Media Percetakan

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 1,765 |Likes:
Published by syafif

More info:

Published by: syafif on Nov 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Analisis Peranan Syeikh Ahmad al-Fathani dalam MediaPercetakan
Saphibi Wangoh (Zafifi)
1.PENDAHULUAN
 Thailand yang berpenganut agama Buddha hampir semua tempat adakuil dan patung-patung buddha bersebaran di seluruh Thailand, akantetapi bukan seluruh Thailand itu beragama Buddha terbukti bahawa ditiga wilayah sebelah selatan Thailand pernduduknya majoriti beragamaIslam beraliran sunni. Islam dapat bertahan lama walaupun umat Islamdi selatan Thailand tidak ada kebebasan atas menguasai kesemuaaspek kehidupan dan pemerintahan seperti ekonomi, pentadbiran dansebagainya. Dengan berkat ruh Islam yang disusun oleh para ulamaFathani silam umat di selatan ini boleh bertahan sampai sekarang danumat Islam selatan Thai masih dapat mempelajari ilmu-ilmu hasil dariulama terdahulu, kerana usaha gigih ulama dalam menyusun danmengeluarkan ilmu mereka dalam bentuk kitab-kitad dan nashkah yangdi tashihkan dari kitab yang dikeluarkan oleh ulama Arab. Ataspandangan dan usaha gigihnya maka banyak manuskrip kitab-kitab tuapeninggalan alim ulama zaman silam telah dapat dikumpul dan dicetak,seperti karya-karya yang dikarang oleh Syeikh Abdul Samad Palembangdan Syeikh Muhammad Arshad Banjar. Tetapi yang agak banyaknyaialah manuskrip pusaka Syeikh Daud al-Fatani. (Ahmad Fathy 2002 : 54)Selatan Thai saat ini mempunyai banyak ulama yang terkenal danterkemuka dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalahkeagamaan semasa, akan tetapi ulama sekarang ini hanya mempelajariilmu sahaja tidak ada yang memikirkan tentang akan hilangnya ilmu1
 
2dan tidak mencari cara untuk bertahan ilmu yang ada dalam bentuktersurat. Kelemahan ulama sekarang ini hanya dapat ilmu pengetahuandari ulama dahulu dan mengajar ilmu tersebut sebagai memenuhikewajiban yang ada pada diri mereka, akan tetapi tidak ada teknikuntuk mengeluarkan kitab dan cara menyusun tata bahasa Melayuyang benar. Ini disebabkan, di selatan Thai tidak menguasai bahasaMelayu yang benar, sekarang bahasa Melayu yang digunakan hanyadalam percakapan sehari-hari sahaja kalau untuk menyusun buah suratsecara sistematik agak sulit.Kertas kerja ini akan huraikan tentang alim ulama silam yangusaha tertahan bahasa Melayu dan berpikir untuk umat Melayu dapatmempelajari ilmu agama dengan bahasa sendiri, atas kerja keras beliauakhirnya semua umat Melayu dapat mempelajari ilmu agama yangmudah difahami. Usaha beliau adalah mentashhih kitab-kitab daribahasa Arab dan mencetak manuskrip karangan ulama melayu. Beliauialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani, seorang ulamaMelayu yang coba mengembangkan basaha Melayu dalam bentukmemperbanyakan cetakan tikab-tikab yang sebelum ulama mengarangdengan tulisan tangan dan tidak diperbanyakan seperti katanya SyeikhUsman bi Syihabuddin al-Funtiani yang di kutipkan oleh Mohd. ShaghirAbdullah dalam kitab
Fat-hu Makkah
Syeikh Usman mengatakan.“memperbauat cap kitab bersangat bagus itu jadilah banyak kitab melayu diterjemah itubanyak suka orang me[n]terjemah akan dianyabersungguh-sungguh kerana banyak faedah di atasnya
 
3satu kitab sepuluh ribu jadi naskhahnyasentiasa panjang pahalanya dan amalnya”sebelum menjelaskan tentang keberkesanan Syeikh Ahmad al-Fatani dalam mengunakan media cetak pada zaman itu, alngkahbaiknya, kita mengenalkan lebih dahulu sejarah ringkas tentang SyeikhAhmad al-Fatani.
2.Biodata Ringkas Syeikh Amhad al-Fatani
 Tokoh agung ini dinamakan dengan Ahmad bin Muhammad Zain
(rh.).
Lahir pada 5 Sya'ban tahun 1272H bersamaan 10 April 1856M diKampung Sena Janjar, Kampung Jambu, Negeri Jerim dan berhijrahmeninggalkan Fatani menuju ke Mekah bersama ibu bapa beliau ketikaberumur empat tahun. Pada ketika itu beliau telah menunjukkankeperibadian yang agak berbeza dengan kanak-kanak lain yang sebayadengannya apabila mula menghafal pelbagai jenis matan seawal umurdua tahun lagi. Seterusnya beliau menuntutpula di Baitul Maqdisselama dua tahun sehingga menjadi orang Melayu pertama yangmendapat pendidikan khusus dalam bidang perubatan daripada SyeikhAbd al-Rahim al-Kabuli di samping ilmu-ilmu lain terutamanya yangberkaitan dengan bidang syariat. Kedahagaan kepada ilmu membawabeliau
(rh.)
ke Universiti al-Azhar di Mesir yang beliau namakan dengan
Masjid Jami’
al-Azhar.
Dengan perjalanan ini beliau turut menempasatu lagi sej arah dengan menj adi orang pertama dan Asia Tenggara

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
faridah_sarudin liked this
Hamza Rahman liked this
Siti Radhiah liked this
Muhammad Harisah liked this
Mohd Najib liked this
Arif Ruzlan liked this
Jo El Zohel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->