Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HeroDot

HeroDot

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by vojvoda

More info:

Published by: vojvoda on Nov 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

 
1
АНТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ
УредникДр Бранко Гавела
ХЕРОДОТОВА ИСТОРИЈА
1
. и 2. део
Превео са старогрчкогМИЛАН АРСЕНИЋМАТИЦА СРПСКАЛиковна опремаДУШАН РИСТИЋ
САДРЖАЈ
1. ДЕО
Књига прваКЛИЈА
Увод. Ранија историја Лиђана * Кандаул и Гиг * Рат с Милећанима * Чудесно спасење Ариона *Крез * Крезов разговор са Солоном * Крезов сан * Адресг из Фригије. Погибија Крезова сина *Жалост Крезова за сином Атисом * Крез искушава пророчишта у Хелади и Либији* Атина.Порекло Атињана * Пизистратова тиранија * Спарта. Ликург и његов устав * Рат са Тегеаћанима.Крезов савез са Спартом * Санданис одговара Креза од похода на Персију * Почетак рата саПерсијанцима * Крезово повлачење. Кир опседи Лиђане под Сардом * Заузеће Сарда * Крез пада уперсијско ропство * Крез код Кира* Земља и обичаји Лиђана * Међански тиранин Дејок и другивладари * Упад Скита * Астијаг и његови синови * О Кировом рођењу и спасењу * Како је Астијагдознао да је Кир у животу * Кажњавање Харпага. Астијаг шаље Кира у Персију * Кир наговараПерсијанце да се одметну* Побуна Персијанаца.Астијаг губи престо * Живот Персијанаца,њихова вера и празници * Обичаји Персијанаца * Хелени (Јонци и Еолци) у Малој Азији * Јонци иЕолци обраћају се Спарти за помоћ * Побуна Лиђанина Пактија * Пактијева пропаст * ОтпорФокејаца * Судбина Тејаца и осталих Јонаца * Карци и Ликијци * Киров поход на Асирију. ОписВавилона * Краљице Семирамида и Нитокрида * Опсада и заузеће Бабилона * Асирија:земља инарод * Обичаји Асираца * Масагети и њихова земља * Кир објављује рат Масагетима * Борбе саМасагетима * Кирова смрт. Обичаји Масагета
 
2
Књига другаЕУТЕРПА
Египћани
најстарији народ. Опис њихове земље * Како је настала земља Доњег Египта *Плодност земље. Делта * Величина Египта * Поплаве Нила * Нилови извори и ток* ИстраживањаНасамонаца * Обичаји и вера Египћана * Жртве и свете животиње * Божанства и храмови *Верске свечаности * Египатско порекло грчких божанстава * Шест најзначајнијих верскихсветковина * Поступање са животињама: мачке, пси * Крокодили
свете животиње * Нилскикоњи, видре, птице, рибе, змије * Нарочити обичаји: гозбе, одевање, врачање, лечење *Балзамовање и сахрањивање * Живот у Доњем Египту * Историја Египћана: краљеви Мин, Мерис,Сезострис * Сезострисова освајања * Сезострисова владавина * Краљ Протеј и прича оХелени *Менелај долази по Хелену * Краљ Рампсинит и његова ризница * Силазак Рампсинитов у доњисвет * Кеопс и градња пирамида * Кеопсов син Микерин * Блудница Родопија * Краљ Анизије иетиопска владавина* Десет хиљада годнна историје * Дванаест краљевина
.
Подизање Лабиринта* Мерисово Језеро. Псаметих преузима власт * Пророчиште у Бути * Краљеви Неко и Псамис.Копање канала * Краљ Априја. Амазисова побуна. Сталежи и жупе * Амазис ступа на престо *Владавина Амазиса. Његов живот и карактер * Амазисово пријатељство са Хеленима
Књига трећаТАЛИЈА
Камбизов поход на Египат * Савез с Арабљанима и пролаз кроз пустинзу * Судбина Псаменита ињегова сина * Рат с Етиопљанима * Камбиз упућује посланике Етиопљанима * Поход на Амоњане* Камбизово лудило. Камбиз убија сестру и брата * Убиство Прексаспова сина * ПоходСпартанаца против Поликрата * Прича о Поликратовој срећи. Амазисово писмо * РазмирицеСамљана са Спартанцима и Коринћанима * Перијандар и његови синови * Борбе на Саму. НападСамљана на Сифно * Лажни Смердис и владивина мага * Камбизова смрт * Отанова сумња
*
Завера седморице * Прексаспово признање и самоубиство * Пад лажног Смердиса и убиство мага* Завереници се саветују о облику владавине * Дарије постаје краљ. * Дарије уводи порез
.
Поделаземље на сатрапије * Индуси. Њихови обичаји * Арабљани и њихово богатство * Богатствоосталих крајева * Смрт Интафренова * Сатрап Орет одлучује да освоји Сам * Поликратова смрт.Орета стиже казна * Демокед, хеленски лекар код Дарија * Демокедово бекство * Силозонт,избеглица са Сама * Дарије заузима Сам * Предаја власти Силозонту. Побуна Бабилонаца *Зопирово лукавство * Поновно заузеће Бабилона
Књига четвртаМЕЛПОМЕНА
Дарије жели да се свети Скитима. Постанак Скита * Предања о пореклу Скита * Песник Аристејао Скитима * Опис скитске земље. Становници * Поднебље * Мит о Хиперборејцима * Описделова и облика света * Откриће Азије * О скитским водама * Реке: Истар, Тирас, Хипанис,Бористен и др. * Скитска божанства. Ратни обичаји* Пророчанства, смртне казне, заклетве *Сахране краљева * Одвратност према туђим обичајима * О краљу Скилеју. * О броју Скита *Даријев поход на Ските. Прелазак у Европу * Пролазак кроз Тракију. Гетски бог Салмоксис *Мост на Истру. Положај скитске земље * Скити траже савезнике међу околним народима *Амазонке * Скитски ратни планови * Дарије упада у скитску земљу * Ток ратовања * Дарије секришом повлачи * Скити прогоне Персијанце * Даријев повратак у Азију Мегабаз остаје *Оснивање Кирене * Историја Кирене * Бат и борбе Кирењана * Батов син Аркесилај * НародиЛибије * О номадским народима * Пешчани спрудови и њихови становници * О другим народимаЛибије и њиховом животу * Картагињани о другим народима * Перси
 j
анци освајају Барку.Феретимина освета
 
3
2. ДЕО
Књига петаТЕРПСИХОРА
Мегабазова освајања у Европи. Обичаји у Тракији * Пресељавање Пеонаца у Азију * Персијскиизасланици у Македонији * Хистијеј на персијском двору. Отан * Аристагора и припрема походана Накс * Опсада Накса * Аристагора тражи помоћ Спарте * Спартански краљ Анаксандрид ињегови синови * Аристагора у Спарти
.
Карта Азије. Пут од Ефеса до Сузе * Аристагора у Атини.Атина после Хипархове смрти * Протеривање Пизистратида * Реформе двојице Клистена *Изагора. Клеоменов поход на Атику * Успеси Атињана. Савез Тебанаца и Егињана * Рат Егињанас Атињанима * Уплитање Спарте * Коринћанин Сокле устаје против тираније
.
Говор Сокла,посланика из Коринта * Хипија на персијском двору * Јонци и Атињани полазе у поход на Сард.Повлачење * Побуна на Кипру * Борбе с Персијанцима * Кипрани поново у ропству. ОсвајањаПерсијанаца * Бекство Аристагоре и његова смрт
K
њига шестаЕРАТО
Повратак Хистијеја * Борбе код Милета. Дионизије, вођ Јонаца * Пораз Јонаца * Заузеће Милета.Самљани и Милећани на Сицилији * Напредовање Персијанаца. Хистијејева смрт * Персијанциосвајају Трачки Херзонез * Владавина Милтијада и његових наследника * Персијске реформе уЈонији. Поход на Хеладу * Дарије припрема нов поход на Хеладу. Егина * О спартанскимкраљевима* Демарат * Демарат постаје краљ * Свргнуће краља Демарата * Леотихида и Клеомен* Клеоменова смрт * Односи Егињана и Леотихиде. Спартанац Глаук * Борбе између Егине иАтине * Персијанци освајају острва * Освајање Еретрије. Упад у Атику * Атињани шаљуФилипида у Спарту по помоћ * Маратонска битка * Победа Атињана. Персијанци се повлаче *Закаснела помоћ Спартанаца. Алкмеониди * Клистен Бира мужа својој кћери * Несрећни походМилтијадов на Пар * Како је Милтијад освојио острво Лемно * Пелазги напуштају острво
Књига седмаПОЛИМНИЈА
Дарије припрема нов поход на Хеладу. Његова смрт * Ксерксе ступа на престо. Скупштина првака* Ксерксе. Мардоније и Артабан говоре у скупштини * Артабанов говор * Ксерксов сан иколебање * Нови снови. Доношење одлуке о рату * Велике ратне припреме. Прокопавање Атоса *Полазак војске у Сард. Богатство Лиђанина Питије * Ксерксе подиже мостове преко Хелеспонта *Молба и кажњавање Питије * Пут од Сарда до Абида. Смотра војске * Разговор Ксеркса саАртабаном * Ксерксе говори Персијанцима. Прелазак у Европу * Пут до Дориска. Ксерксепребројава војску * Ко су били пешаци и како су били опремљени * Пешадија и њени заповедници* Коњица * Флота и њени заповедници * Ксерксе врши војну смотру * Договор са Демаратом *Награђивање Маскама и Бога. Полазак из Дориска * Пут до Аканта * Како се војска хранила. ОдАканта до Терме * Логоровање у Терми * Гласници се враћају из Хеладе. Талтибијев гнев *Сперхије и Булије * Заслуге Атињана за слободу Хеладе * Темистокле и флота, Измирење Хелена* Уходе у Азији. Преговори с Аргом * Повест о Гелону, тиранину сиракушком * Хеленскиизасланици у Сиракузи* Гелонови преговори са хеленским изасланицима * Гелон одбија пружањепомоћи Хелади * Држање Керкирана. Крићани одбијају помоћ * Тесалци. Термопилски кланац* Хеленска флота код Артемизија * Прва поморска битка. Персијске војне снаге * Тродневна бура.Персијски губици * Успеси хеленске флоте * Предели око Термопила. Хеленске снаге * Леонида.Персијска извиђања * Дводневна битка у кланцу. Епијалтово издајство * Персијанци заобилазе

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
HogarXP liked this
Vladimir Vajdic liked this
Miloš Kovačić liked this
Medicament liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->