Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnove gradbeništva_sept

Osnove gradbeništva_sept

Ratings: (0)|Views: 696 |Likes:
Published by andrejvrabic

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: andrejvrabic on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
 
Univerza
v Ljubljani
Fakulteta
 za gradbeništvoin geodezijo
OSNOVE GRADBENIŠTVA
5. dopolnjen ponatis
Franci STEINMAN in Leon GOSAR
Ljubljana, september 2008
 
 
 
F. Steinman, L. Gosar OSNOVE GRADBENIŠTVA
Kazalo
1. UVOD
1.1 Gradbeništvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)1.2 Klasifikacija gradbenih objektov1.3
Č
lovekovi posegi1.4 Model kot inženirsko orodje
2. PRIPRAVLJALNA DELA, DOLO
Č
ANJE LASTNOSTI ZEMLJIN IN KAMENIN
2.1 Zakoli
č
enje – prenos z na
č
rtov v prostor2.2 Pripravljalna dela2.3 Dolo
č
anje lastnosti zemljin in kamenin2.4 Pripravljalna dela – utrditev sten gradbene jame v naselju
3. GRADNJA STANOVANJSKIH IN NESTANOVANJSKIH STAVB
3.1 Gradnja stanovanjskih stavb3.2 Nestanovanjske zgradbe - poslovne zgradbe, industrijski objekti
4. GRADNJA OBJEKTOV NIZKE GRADNJE – GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
4.1 Objekti prometne infrastrukture4.2 Cevovodi, komunikacijski in elektri
č
ni vodi4.3 Kompleksni industrijski objekti4.4 Drugi objekti4.5 Drugo - Osuševanje kmetijskih zemljiš
č
 
5. NEKATERE UREDITVE IN ELEMENTI ZGRADB
5.1 Osnove statike5.2 Stopniš
č
a, dvigala5.3 Zvo
č
na in toplotna izolacija5.4 Temperatura v zgradbah5.5 Požarna varnost5.6 Kanalizacija
6. GRADIVA – kratek pregled
6.1 Agregat6.2 Veziva6.3 Voda6.4 Beton6.5 Malta6.6 Kerami
č
na gradiva6.7 Druga gradiva
7. GRADITEV OBJEKTOV
7.1 Splošno7.2 Izpolnjevanje bistvenih zahtev za kakovostno in trajnostno gradnjo7.3 Pomembnejši akti in dela7.4 Lokacijska informacija7.5 Projektna in tehni
č
na dokumentacija7.6 Gradnja7.7 Projektno vodenje
8. OKOLJE IN PROSTOR
8.1 Presoja vplivov na okolje8.2 Spremljanje stanja (monitoring)8.3 Urejanje medsebojnih razmerij med uporabniki8.4 Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->