P. 1
Beyond the Big Society

Beyond the Big Society

Ratings: (0)|Views: 10,201 |Likes:
Published by The RSA
Psychological foundations of active citizenship
Psychological foundations of active citizenship

More info:

Categories:Types, Research
Published by: The RSA on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Amb`uj`b Yms~mbD`uujgs Fàldàb DgqgIgbgeonu EgllmuHmygsmye i Ag~~g Bmyd`b D[
 
Abw 9;09
Igymbe ujg Ioc ^mnoguy
[~ynjmlmcon`l Hmwbe`uomb~ mH `nuoxg nouoqgb~jo[
 
9
Igymbe ujg Ioc ^mnoguy
 @Imwu ujg Y^@
Ujg Y^@ j`~ iggb ` ~mwyng m oeg`~, obbmx`uomb `be noxon gbugy{yo~g my mxgy 97;g`y~" Ob ujg locju m bgs nj`llgbcg~ `be m{{myuwbouog~ my ujg jwd`b y`ng mwy{wy{m~g o~ um gbnmwy`cg ujg egxglm{dgbu m ` {yobno{lge, {ym~{gymw~ ~mnogu ioegbuoobc `be yglg`~obc jwd`b {mugbuo`l" Ujo~ o~ yggnuge ob ujg myc`bo~`uomb‟~ygngbu nmddoudgbu um ujg {wy~wou m sj`u ou n`ll~ 90~u ngbuwy gblocjugbdgbu"Ujymwcj lgnuwyg~, gxgbu~, {`d{jlgu~ `be nmddo~~omb~, ujg Y^@ {ymxoeg~ ` msm yonj oeg`~ `be ob~{oy`uomb my sj`u docju ig yg`lo~ge ob ` dmyg gblocjugbge smyle6g~~gbuo`l um {ymcyg~~ iwu ob~wnogbu soujmwu `nuomb" Y^@ [ymagnu~ `od um iyoecg ujo~c`{ igusggb ujobfobc `be `nuomb" Sg {wu mwy oeg`~ um smyf my ujg nmddmb cmme"I yg~g`ynjobc, eg~ocbobc `be ug~uobc bgs s`~ m loxobc, sg jm{g um m~ugy ` dmygobxgbuoxg, yg~mwyngwl `be wlllge ~mnogu" Ujymwcj mwy Hgllms~jo{ m 93,;;; {gm{lgujg Y^@ `od~ um ig ` ~mwyng m n`{`nou, nmddoudgbu `be obbmx`uomb ob nmddwbouog~ymd ujg clmi`l um ujg lmn`l"
 @Imwu ujg ^mno@l IY@ob [Ymagnu
Ujg bmuomb m ` y`uomb`l obeoxoew`l sjm d`fg~ egno~omb~ nmb~nomw~l, nmb~o~ugbul`be obeg{gbegbul o~, `u ig~u, ` xgy {`yuo`l `nnmwbu m sjm sg `yg" ^nogbng o~ bmsugllobc w~ sj`u dm~u m w~ obuwouoxgl ~gb~g $ jwd`b~ `yg ` wbe`dgbu`ll ~mno`l~{gnog~" ^nogbng n`bbmu, jmsgxgy, ugll w~ sj`u um em souj ujo~ fbmslgecg, `be ou o~w{ um w~ um ~j`{g mwy loxg~ `nnmyeobcl"^obng ou~ obng{uomb ob g`yl 9;;?, ujg ^mno`l Iy`ob {ymagnu j`~ ~mwcju um d`fg ujgmyog~m jwd`b b`uwyg dmyg `nnwy`ug ujymwcj yg~g`ynj, dmyg gz{lonou ujymwcj {wiloneo~~gdob`uomb, `be dmyg gd{msgyobc ujymwcj {y`nuon`l gbc`cgdgbu" Sg `yg bmsiwoleobc mb ujo~ smyf souj ` bgs obouo`uoxg lobfobc ujgmy `be {y`nuong, {ymxo~omb`lln`llge ujg Y^@ ^mno`l Iy`ob Ngbuyg, sjonj ~ggf~ um ~w{{myu {gy~mb`l egxglm{dgbu`be sglligobc, obmyd ~mno`l `be gewn`uomb`l {y`nuong `be od{ymxg b`bno`l `begbxoymbdgbu`l igj`xomwy"
 
>
Igymbe ujg Ioc ^mnoguy
 @Imwu ujg @wujmY^
Ey Amb`uj`b Yms~mb
s`~ {yobno{`l `wujmy m ujg Y^@ Nmbbgnuge Nmddwbouog~yg{myu, `be bms lg`e~ ujg ^mno`l Iy`ob {ymagnu" Amb`uj`b jmle~ ` Hoy~u ob [mlouon~,[jolm~m{j, `be Gnmbmdon~ ymd Mzmye Wboxgy~ou, ` D`~ugy~ ymd J`yx`yeWboxgy~ou ob Dobe, Iy`ob `be Gewn`uomb, `be ` Emnumy`l egcygg ymd Iyo~umlWboxgy~ou uj`u gz`dobg~ ujg nmbng{u m so~emd" @ njg~~ Cy`bed`~ugy, Amb`uj`bs`~ Iyouo~j Nj`d{omb my ujygg nmb~gnwuoxg g`y~ 9;;5$8"
D`uujgs Fàldàb Dgqg
jmle~ ` egcygg ob [mlouon`l ^nogbng ymd Ioydobcj`dWboxgy~ou `be `b D@ ymd L`bn`~ugy Wboxgy~ou ob X`lwg~ `be ujg Gbxoymbdgbu"Jg j`~ ywb ujg Lmbemb Obugcy`l Noynlg eo~nw~~omb ~`lmb my mxgy ` egn`eg `be j`~smyfge my ujg Ob~uouwug my ^mno`l Obxgbuomb~" Jg ygngbul ummf w{ ` bgs {m~u `u ujgY^@ `~ ^gbomy Bgusmyf~ D`b`cgy $ Mblobg ( Obugyb`uomb`l"
Igbgeonu Egllmu
o~ ` Yg~g`ynjgy ob ujg Y^@ [ymagnu~ ug`d `be smyf~ mb imuj ujgNouoqgb [msgy `be Gbugy{yo~g {ymcy`ddg~" Igbgeonu o~ `l~m Yg~g`ynjgy um D`uujgsU`lmy, Njog Gzgnwuoxg"
nmbugbu^
Hmygsmye i Ag~~g Bmyd`b D[
5
[ymlmcwg
7
Mxgyxogs
8
Gzgnwuoxg ^wdd`y
3
Obuymewnuomb1 Ygujobfobc ujg Nj`llgbcg m [`yuono{`uomb
:
0"
Ujg Ioc ^mnogu1 I`e Ugnjbon`l ^mlwuomb, Cmme @e`{uoxg Nj`llgbcg=
0>
9"
Ujg Nwyyonwlwd m ujg Ioc ^mnogu1 Egg{gy obum {`yuono{`uomb
07
>"
Ujygg Fg Nmd{gugbnog~ Ygpwoyge my Iwoleobc ujg Ioc ^mnogu1@wumbmd, Yg~{mb~oiolou, ^mloe`you
0:
5"
Wb{`nfobc ujg Joeegb Nwyyonwlwd
95
7"
Egg{gbobc ujg Nouoqgb~jo{ Egi`ug1 [yobno{lg~ my [mlond`fgy~
>5
 @nfbmslgecgdgbu~
>3
@{{gbeong~
>:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->