Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bojan savić ostojić - biblije (pl. tantum)

bojan savić ostojić - biblije (pl. tantum)

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:

More info:

Published by: Bojan Savić Ostojić on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

 
 bojan savi
ć
ostoji
ć
 
B
IBLIJE
 
(odlomci iz
aleatorija
)
 jan. 2012
 
 štivotvorenje tela
nemogu
ć
e je promišljati ono što je izvan simboli
č
kog
todorov,
 Poetika
 
u odeljku „Topique“ bartovog eseja „Loyola“,
exercitant 
-u (moliocu;retori
č
aru-šegrtu) nudi se,
da bi imao šta da pri
č 
a
, niz toposa koji po
č
iva nasvetom pismu. verniku je
dopušteno
da samostalno, po svom naho
đ
enju,
à sa guise
(klju
č
no), protuma
č
i bilo koju diskurzivnu frazu iz hristovogživota, svaku re
č
, ali i svaki slog ponaosob, svako slovo koje je tvori; datamu je, dakle,
 sloboda da
č 
ita
, da bude
egzegeta
. ali ucenjiva
č
ki:
uz uslov
da povest pro
č
ita
egzistiraju
ć
i
: da povest potpuno
u
č 
ita
u svoj život. njegovaegzegeza je ontološka: njen zalog je bi
ć
e.najneposrednija me
đ
uuslovljenost tela i štiva; štivo se diskurzivira posredstvom tela – a telo se
tekstificira
,
 štivotvori
,
doslovno
na tragu, uznaku
 štiva
.(najve
ć
a subverzivnost ove naizgled simbioti
č
ke koncepcije, iza koje sekrije krupna neravnopravnost u korist štiva: obodi
č
itanja nisu granice
egzistencije
, ve
ć
granice
iskazivog 
, granice
 jezika
. u neku ruku, pak, jesuegzistencijalne: to su granice egzistencija mogu
ć
ih
č
italaca.)
le langage est son horizon définitif,et l’articulation une opération qu’ilne peut jamais abandonner au profit d’états indistincts – ineffables
Sade, Fourier, Loyola
,
 
57
 
 jezik je njegov kona
č
ni horizont, aartikulisanje operacija koju nikad nemože da napusti u korist nerazlu
č
ivih – neizrecivih stanja
 
biblije
, metafore za štiva koja nisu
 samo knjige
, koja biram da insceniramna sebi, u koja se uživljavam; kojima ne samo da progovorim, ve
ć
i propišem,
 propišam
; nezavršive, nezatvorive knjige koje, u svojoj množini,teže da me nadžive; koje su me, još neotvorene, ve
ć
nadživele.relativizacija: možda je svaka religija, u svojoj tvrdokornosti iadijalekti
č
nosti, samo jedno odve
ć
saživljeno
č
itanje jedne knjige.ali
č
itaju
ć
i svoje biblije – da dometaforišem:
 svoja jevan
đ 
elja
– ja nezaboravljam da su one ipak 
 samo
knjige (
 samo
: ironi
č
no, nimalo
razo
č 
arano
), iza njih ne tražim odjek 
 parole
, nekakvog verbuma, žive,živonosne – 
inauguralne
re
č
i.
č
itam ih, sledim; ali uz uslov da i sam budem
č 
itan
; moj deo ucene, moj izraz štovanja štiva: da se me
đ
u namaodvija
entretien infini
: nesuglasice, polemike,
brouillages, réconciliations
;slobodna, ni pred kakvim tre
ć
im ustanovljena veza;
vera
koja seapokrifiranjima, oglušivanjima, jeresima – 
 proneverama
 – oja
č
ava.
mogu li se biblije osporiti
 pisanje-
č
itanje proti
č
e neometano – možda i odve
ć
monotono, jednoumno:svaki zapis je jedno
da
– sve dok se spolja, iz nekog drugog, sekundarnogštiva, ne umeša neki
autoritet 
, glas koji osporava štivo koje trenutnosmatram biblijom, tako što
ć
e ga relativizovati, de-
 sakralizovati
. ja, ovdeslušalac, mogu samo da prisustvujem prizoru markiranja (pejorativnije:etiketiranja) štiva-stila koje sam, pre upada tu
đ
eg komentara, smatraosvetim. (sveto je sveto jer se o njemu ne može ništa suvislo re
ć
i, sem da jesveto: na njemu leži samonametnuti, „nepisani“ tabu.) ali ako drugi,zovimo ga tuma
č
, kojem prilazim u inferiornoj poziciji slušaoca,ispitanika, u
č
enika, samo spomene
moju
bibliju, bibliju koju pišem-
č
itam – 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->