Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid de Nursing

Ghid de Nursing

Ratings: (0)|Views: 919 |Likes:
Published by tatiana

More info:

Published by: tatiana on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
 
 ,, în esen
 ţă 
procesul de nursing înseamn
ă 
s
ă 
 îngrije
 ş
ti fiecare bolnav ca
 ş
i cum ar fiun membru al familiei tale.’’ 
 
 2
 Lucrarea ,, Ghid de nursing’’ pe care o propunem sub egida OAMMR se dore
 ş
te a fi un reper important, util 
 ş
i eficient în procesul de formare ini
 ţ 
ial 
ă 
 
 ş
i continu
ă 
a asisten
 ţ 
ilor medicali. Implica
 ţ 
i activ în educa
 ţ 
ia pentru s
ă 
n
ă 
tate a individului
 ş
i a comunit 
ăţ 
ii, asisten
 ţ 
ii medicalidesf 
ăş
oar 
ă 
o activitate ce presupune acumularea de cuno
 ş
tin
 ţ 
e, atitudini
 ş
i deprinderi, în scopul men
 ţ 
inerii sau redobândirii s
ă 
n
ă 
ăţ 
ii. Noutatea
 ş
i totodat 
ă 
valen
 ţ 
a practic
ă 
a acestui ghid este dat 
ă 
de precizarea clar 
ă 
 
 ş
i concret 
ă 
 a interven
 ţ 
iilor asistentului medical în cadrul procesului de îngrijire a pacientului, accentuându –  se rolul unic
 ş
i extrem de important al acestuia în cadrul echipei medicale. În cadrul acestei lucr 
ă 
ri am dorit s
ă 
subliniem importan
 ţ 
a conceptului de ,,nursing’’, ca fundament al activit 
ăţ 
ii asistentului medical. Cunoa
 ş
terea
 ş
i însu
 ş
irea etapelor procesului denursing permit asistentului medical planificarea, organizarea
 ş
i eficientizarea activit 
ăţ 
ii sale,având ca obiectiv principal cre
 ş
terea calit 
ăţ 
ii îngrijirilor acordate, cu repercusiuni directe asupraevolu
 ţ 
iei pacientului. Prin precizarea principiilor etice fundamentale ale procesului de nursing, lucrarea aduce un plus de noutate în peisajul lucr 
ă 
rilor medicale de specialitate adresate asisten
 ţ 
ilor medicali.Sper 
ă 
m ca acest ghid s
ă 
se dovedeasc
ă 
a fi un sprijin operativ
 ş
i practic în instruirea
 ş
i perfec
 ţ 
ionarea profesional 
ă 
a asisten
 ţ 
ilor medicali, aceasta reflectându-se în cre
 ş
terea calit 
ăţ 
iiactului medical.
Autorii
 
 3
CUPRINS1.
 
ORGANIZAREA PROCESULUI DE NURSING
1.1.
 
Generalit
ăţ
i1.2.
 
Etapele procesului de nursing1.3.
 
Diagnosticul de nursing1.4.
 
Promovarea s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
1.5.
 
Probleme etice legate de nursing
 ÎNTREB
Ă
RI. R 
Ă
SPUNSURI2.
 
PARTICULARIT
ĂŢ
ILE DE ÎNGRIJIRE A PACIEN
Ţ
ILOR CU AFEC
Ţ
IUNI SAUDEFICIEN
Ţ
E ALE APARATULUI RESPIRATOR 
2.1.
 
 No
ţ
iuni de anatomie
ş
i fiziologie2.2.
 
Evaluarea pacientului cu suferin
ţ
e pulmonare2.2.1.
 
Istoric2.2.2.
 
Manifest
ă
ri clinice2.2.3.
 
Examenul fizic2.3.
 
Evaluarea func
ţ
iei respiratorii2.3.1.
 
Proceduri neinvazive2.3.2.
 
Metode invazive2.4.
 
Bolile aparatului respirator 2.4.1.
 
Bron
ş
ita acut
ă
 
ş
i cronic
ă
 2.4.2.
 
Pneumonia2.4.3.
 
Astm bron
ş
ic2.4.4.
 
Bronhopneumopatia cronic
ă
obstructiv
ă
(BPOC)2.4.5.
 
Suferin
ţ
e pleurale
2.5.
 
Terapia respiratorie adjuvant
ă
 ÎNTREB
Ă
RI. R 
Ă
SPUNSURI

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
narcis2 liked this
flor1978 liked this
Ars Stef liked this
bella17 liked this
Dan liked this
mac_macmoni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->