Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Pathways 2012 Winter

Pathways 2012 Winter

Ratings: (0)|Views: 7,917|Likes:
Published by Morris County NJ
Morris County NJ Park Commission quarterly magazine highlighting events throughout the County park system.
Morris County NJ Park Commission quarterly magazine highlighting events throughout the County park system.

More info:

Published by: Morris County NJ on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
^IOTKR
 s
2672
@JRRIU EJ[OTY VGRA EJ@@IUUIJO
Vgtm~gyu
@
gvck
U
{ngrion
v
rk
U
kgUjo
r
kniUtrgtijo
t
kckej@@{oiegtijoU
 r
k|jc{tijo
 
gt
 M
iUtjrie
U
vkkd~kcc
U                          V                         K                          E                          I                          G                         C                          K                          D                         I                          T                          I                          J                          O                          
U [ @ @ K R E G @ VU N G CJ R K'
Ukk VGnkU
76-7;
 
2
@JRRIU EJ[OTY VGRA EJ@@IUUIJO •
^IOTKR
• 2672
Vrjvgngtion Ogti|kB{ttkry Ngrdko Vcgotu
I
otkrkutkd io rgiuion yj{r j~o ogti|k vcgotu lrj` ukkd: Ckgro mj~ tj ejccket#utjrk# god vcgot ogti|k ukkdu lrj` yj{r j~o ngrdko# h{ut io ti`k tj utgrt ukkdu ljr 
g b{ttkry ngrdko/ M{nm @krritt# @jrriu Ej{oty Vgra Ej``iuuijo |jc{otkkr god Ekrtikd @gutkr Ngrdkokr jl tmk @jrriu Ej{oty R{tnkru Ejjvkrgti|k K}tko
uijo# jllkru go ioljr`gti|k ucidk vrkukotgtijo tmgt lje{uku jo vrjvgngtion b{ttkrymjut god oketgr vcgotu/ Ukcketkd ukkd mkgdu grk g|gicgbck ljr jbukr|gtijo# god tmkrkgrk mgodujo dk`joutrgtijou jl dillkrkot ukkd ejccketijo `ktmjdu/
Vrjvgngtion ogti|k vcgotu iu g er{eigc utkv io brionion ogti|k ~icdcilk# u{em gu
 b{ttkriku god tmkir egtkrviccgru# tj yj{r ygrd ljr tmk kohjy`kot jl ~gtemion tmk`/Tmkuk vcgotu vrj|idk |itgc ljjd god umkctkr ljr g ~idk |grikty jl lgueiogtion goi`gcu/
Gvvrjvrigtk ljr gd{ctu god ukrij{u yj{on ngrdkokru# tmiu vrjnrg` iu mkcd gt
>856 v/`/# jo
Tm{rudgy# Lkbr{gry 7<
gt tmk Vyrg`id @j{otgio Ogt{rgc MiutjrieGrkg io @jot|icck Tj~oumiv/ Brion yj{r ukkd ejccketijo god utjrgnk w{kutijou/Uvgek iu ci`itkd# uj vckguk egcc gmkgd/
Ljr `jrk ioljr`gtijo jr tj rkniutkr# vckguk egcc 9>5-554-5756/
It’u Ejcd god Dgra#B{t Ogt{rk Ejotio{ku'
@
goy jl {u djo’t nkt tj k}vkrikoek tmk ~iotkr ojet{rogc vkrljr`goeku jl goi`gcu#u{em gu yion uw{irrkcu god j~cu/ Ljr g nci`vuk iotj tmiu koemgotion god `yutkrij{uejcd dgra ~jrcd# kohjy tmk {vej`ion miaku ljr g tr{cy {oiw{k k}vkrikoek/Tgak vgrt io g L{cc @jjo J~c Mj~c jo
Tm{rudgy# @grem =
gt ;856 v/`/ gt Vyrg`id@j{otgio Ogt{rgc Miutjrie Grkg io @jot|icck Tj~oumiv/ K}vcjrk tmk trgicu io tmk di`ioiumioncinmt# ciutkoion ljr j~cu bkljrk tmk l{cc `jjo ej`ku iotj |ik~/ Ogti|k G`kriegou joek egcckdtmiu l{cc `jjo jl cgtk uvrion tmk –erj~‐ jr –ugv‐ `jjo/Jo
T{kudgy# @grem 26
gt ; v/`/# hjio g \krogc Kw{ioj} Miak tj ekckbrgtk tmk rkt{ro jl cjonkr god ~gr`kr dgyu# gcuj aoj~o gu tmk rkt{ro jl uvrion/ Bjtm miaku grk `jdkrgtk ck|kcgod gvvrj}i`gtkcy 2 ° mj{ru cjon/Tmk miaku grk iotkodkd ljr gnku > god jcdkr# god ejut $; vkr vkrujo/ Drkuu ljr tmk ~kgtmkr#god brion ~gtkr god g gumcinmt/ Uvgek iu ci`itkd# uj gd|goekd rkniutrgtijo iu rkw{irkd/
Ljr `jrk ioljr`gtijo jr tj rkniutkr# vckguk egcc gt 9>5-554-5756/
Uoj~umjk Gd|kot{rku
I
l yj{’|k k|kr ejouidkrkd uoj~umjkion# oj~ iu tmk ti`k tj try tmiu lgb{cj{u j{t
djjr uvjrt/ Hjio tmk utgll gt Vyrg`id @j{otgio Ogt{rgc Miutjrie Grkg io @jot|icckTj~oumiv god tgak gd|gotgnk jl tmk ~iotkr ukgujo io go kotirkcy ok~ ~gy'K}vkrikoek `j|ion klljrtckuucy tmrj{nm tmk ~iotkr cgoduegvk# cjjaion ljr uinoujl ~icdcilk jo tmk ~gy tj g bkg{til{c j|krcjja/ Iotrjd{etjry vrjnrg`u grk uemkd{ckd
ljr 
U{odgy# Hgo{gry 22 god U{odgy# Lkbr{gry ;
lrj` 77 g/`/ tj 5 v/`/ Kgem vrj
nrg` lkgt{rku g |grikty jl uoj~umjku tj try# diue{uuijo god w{kutijou# god rklrkum
`kotu/ Gt 77856 g/`/# 72856 v/`/# jr 7856 v/`/ hjio g uoj~umjk trka jo tmk trgicu# jr gn{idkd miak il tmkrk iu iou{leikot uoj~/
Tmk vrjnrg`u grk ljr gnku = god jcdkr# god tmkrk iu g nkokrgc gd`iuuijo lkk jl 
$7; ljr gnku 75 god jcdkr# god $76 ljr gnku = tj 72/ Tmk uoj~umjk vrjnrg`u ioec{dkutgll god kw{iv`kot lrj` RKI io Kgut Mgoj|kr# dkuinokd tj mkcv yj{ ckgro `jrkgbj{t tmiu dyog`ie uvjrt/
 
Uoj~umjk Rkotgcu - Ok~ ljr 2672'
Il yj{ gcrkgdy aoj~ mj~
tj uoj~umjk jr ~got tj try it jo yj{r j~o# tmkrk grk g o{`bkr jl vgiru io |grij{uuixku# ioec{dion emicdrko’u vgiru# gcc g|gicgbck ljr jok dgy rkotgc god {uk gt Vyrg`id
@j{otgio/ Vgtrjou `{ut bk 7= ykgru jr jcdkr tj rkot umjku/ G vmjtj ID jr rkotgcdkvjuit grk rkw{irkd# god tmk ejut iu $76 vkr umjk rkotgc vgid by egum jr emkea jocy/
Vckguk egcc io gd|goek tj guu{rk tmgt umjku grk g|gicgbck god ejoditijou grk u{itgbck gu
rkukr|gtijou grk ojt g|gicgbck/
Ljr `jrk ioljr`gtijo jr tj rkniutkr# vckguk egcc 9>5-554-5756/ Dk`j uoj~umjku grk ci`itkd/
 
5
@gvck U{ngrionU~kktkou [v tmk U~g`v
T
mk Nrkgt U~g`v J{tdjjr Kd{egtijo Ekotkr’u `gvck u{ngrion ukgujo iu {odkr ~gy ioEmgtmg` Tj~oumiv# god tmkrk grk `goy jvvjrt{oitiku ljr ckgroion gbj{t trkk tgvvion godkohjyion tmk u~kkt uyr{v' Hjio io tmk l{o gt jok jl tmk ~kkakod
@gvck U{ngrion Dk`ju
 mkcd jo ukcket
Ugt{rdgyu god U{odgyu io Hgo{gry# Lkbr{gry# god @grem
-ukk egckodgr ljr 
uvkeie dgtku)/ Kohjy tmk kotirk vrjekuu lrj` trkk tj vgoegaktjvvion trkgtu# ej`vcktk ~itm g dkci
eij{u uyr{v tgutk tkut' Tmk mj{rcjon dk`joutrgtijou bknio gt 2 v/`/ god ejut $5 vkr vkrujo/
@GVCK U[NGR LKUTI\GC
Jo
Ugt{rdgy# @grem 5
# ekckbrgtk tmk vkga jl tmk u{ngrion ukgujo ~itm tmk goo{gc
@gvck U{ngrLkuti|gc
lrj` 72 Ojjo tj 4 v/`/ Kohjy g ~idk |grikty jl geti|itiku# ioec{dion trkk tgvvion dk`
joutrgtijou# `gvck erkg` `gaion god tgution# ng`ku# ergltu# god vckoty jl u{ngrion ioljr`gtijo/Mkgd j{tuidk# ug|jr g e{v jl mjt eidkr by tmk rk# god ~gtem tmk g`gxion dk`joutrgtijo jl tmkk|gvjrgtijo vrjekuu jo g ~jjd b{roion k|gvjrgtjr/ Tgak g n{idkd –Miak Tmrj{nm @gvck U{ngr 
ion Miutjry‐ tj diuej|kr mj~ u{ngrion mgu emgonkd j|kr ti`k uioek it ~gu utgrtkd by tmk Ogti|kG`kriegou m{odrkdu jl ykgru gnj/H{ut io eguk yj{ grk tmioaion jl `gaion yj{r j~o uyr{v gt mj`k# uvicku grk jo ugck gcjon ~itmkguy ioutr{etijou jo mj~ tj nkt utgrtkd' V{remguk lrkum uyr{v vrjd{etu lrj` g `gvck u{ngr lgr`kr#god y{``y ljjd iu gcuj g|gicgbck ljr v{remguk/ K|kot gd`iuuijo iu $4 vkr vkrujo/
Ljr `jrk ioljr`gtijo# vckguk egcc 9>5-<5;-<<29/

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
in678 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd