Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Duncan Sunahara v. Hawaii Dept. of Health, et al., - Complaint/Summons - 1/3/2012

Duncan Sunahara v. Hawaii Dept. of Health, et al., - Complaint/Summons - 1/3/2012

Ratings: (0)|Views: 42,422|Likes:
Duncan Sunahara v. Hawaii Dept. of Health, et al., - Complaint/Summons - 1/3/2012 - http://www.BirtherReport.com
Duncan Sunahara v. Hawaii Dept. of Health, et al., - Complaint/Summons - 1/3/2012 - http://www.BirtherReport.com

More info:

Published by: ObamaRelease YourRecords on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

 
JN]LDE C( F^]LYC@KL >7:<+7Lkn}`ilh Ylr`hjy Mlhf Uozn}$ Y~`un <9<7<77< M`ycow Yu}nnuCohod~d~$ Clzl`` 023<9Wcohn1 >5>+><=7Luuo}hnp bo} Wdl`hu`bb E~hilh Y~hlcl}l@H UCN I@]I^@U IO^]U OB UCN B@]YU I@]I^@UYULUN OB CLZL@@E^HILH Y^HLCL]L$Wdl`hu`bby$ry(ENWL]UKNHU OB CNLDUC$ YULUN OBCLZL@@6 DO]NUUL B^EEP$ @H CN] OBB@I@LD ILWLI@UP LY E@]NIUO] OBUCN ENWL]UKNHU OB CNLDUC$YULUN OB CLZL@@6 AOCH EONY <+<76ALHN EONY <+<76 EON IO]WO]LU@OHY<+<76 EON WL]UHN]YC@WY <+<76 LHEEON JORN]HKNHULD NHU@U@NY <+<7$Enbnhelhuy( ___________________________________ )))))))))))))))I@R@D HO(1VENIDL]LUO]P A^EJKNHU[ IOKWDL@HU6 Y^KKOHY
IOKWDL@HU
IOKN HOZ Wdl`hu`bb E~hilh Y~hlcl}l$ mp lhe uc}o~jc c`y luuo}hnp$ Jn}lde C(F~}lyc`kl$ lhe cn}nmp b`dny uc`y Iokwdl`hu bo} enidl}luo}p a~ejknhu ljl`hyu EnbnhelhuyEnwl}uknhu ob Cnlduc$ Yulun ob Clzl``6 Do}nuul B~eep$ `h cn} obb`i`ld ilwli`up ly E`}niuo} ob ucnEnwl}uknhu ob Cnlduc$ Yulun ob Clzl``$ Aoch Eony <+<7$ Alhn Eony <+<7$ Eon Io}wo}lu`ohy <+<7$Eon Wl}uhn}yc`wy <+<7$ lhe Eon Jorn}hknhuld Nhu`u`ny <+<7$ lhe lddnjny lhe lrn}y1<(Wdl`hu`bb E~hilh Y~hlcl}l `y lhe zly lu ldd u`kny }ndnrlhu uo uc`y Iokwdl`hu$ l}ny`enhu ob ucn I`up lhe Io~hup ob Cohod~d~$ Yulun ob Clzl``(=(Wdl`hu`bb Y~hlcl}l `y ucn hlu~}ld m}oucn} ob R`}j`h`l Y~hlcl}l$ eninlyne$ zco zly mo}h oh L~j~yu 5$ <02< lhe e`ne oh L~j~yu >$ <02<( Wdl`hu`bb E~hilh Y~hlcl}l lhe R`}j`h`lY~hlcl}l‐y hlu~}ld wl}nhuy l}n Uok`o Y~hlcl}l$ eninlyne lhe Idl}l Ic~hj Cnn Wl}f(<
 
9(W~}y~lhu uo C]Y ª =2+<9$ Enbnhelhu Enwl}uknhu ob Cnlduc `y lh ljnhip ob ucnYulun ob Clzl``( ^woh `hbo}klu`oh lhe mnd`nb$ Enbnhelhu Do}nuul B~eep `y ucn E`}niuo} ob ucnEnwl}uknhu ob Cnlduc bo} ucn Yulun ob Clzl``(
5(
Enbnhelhuy Aoch Eony <+<7 lhe Alhn Eony <+<7$ l}n mnd`nrne mp Wdl`hu`bb uo clrn mnnh lu ldd u`kny knhu`ohne cn}n`h$ }ny`enhuy ob ucn I`up lhe Io~hup ob Cohod~d~$ Yulun ob Clzl``( Enbnhelhuy Eon Io}wo}lu`ohy <+<7$ Eon Wl}uhn}yc`wy <+<7$ lhe Eon Jorn}hknhuldNhu`u`ny <+<7$ l}n mnd`nrne mp Wdl`hu`bb uo clrn mnnh lu ldd u`kny knhu`ohne cn}n`h$ io}wo}lu`ohy$ wl}uhn}yc`wy o} dnjld nhu`u`ny$ e~dp o}jlh`qne lhe ns`yu`hj ~hen} ucn dlzy ob ucn Yulun ob Clzl``$eo`hj m~y`hnyy `h ucn I`up lhe Io~hup ob Cohod~d~$ o} l}n jorn}hknhuld ljnhi`ny ob ucn Yulun ob Clzl``(>(Enbnhelhuy Aoch Eony <+<7$ Alhn Eony <+<7$ Eon Io}wo}lu`ohy <+<7$ EonWl}uhn}yc`wy <+<7$ lhe Eon Jorn}hknhuld Nhu`u`ny <+<7$ l}n hlkne cn}n`h ~hen} b`iu`u`o~y hlkny$bo} ucn }nlyoh uclu ucn`} u}~n hlkny$ `enhu`u`ny$ lhe ywni`b`i liuy o} ok`yy`ohy$ l}n w}nynhudp~hfhozh uo ucn Wdl`hu`bb$ nsinwu uclu ucnp zn}n ucn ljnhuy$ yn}rlhuy$ klyun}y$ nkwdopnny$nkwdopn}y$ }nw}nynhulu`rny$ io+rnhu~}n}y$ lyyoi`luny$ rnheo}y$ y~wwd`n}y$ klh~bliu~}n}y$y~miohu}liuo}y o} iohu}liuo}y ob ucn hlkne Enbnhelhuy$ lhe zco l}n `h yokn klhhn}$ }nywohy`mdnbo} ucn `ha~}`ny o} elkljny uo ucn Wdl`hu`bb$ zcnucn} `h iohu}liu o} `h uo}u$ lhe l}n ao`hudp lheynrn}lddp d`lmdn uo ucn Wdl`hu`bb( Wdl`hu`bb w}lpy bo} dnlrn uo `hyn}u ucn u}~n hlkny$ ilwli`u`ny$liu`r`u`ny o} }nywohy`m`d`u`ny ob ucn ~hhlkne Enbnhelhuy zcnh ucnp l}n lyin}ul`hne(2(Oh o} lmo~u Hornkmn} ==$ =7<<$ Wdl`hu`bb Y~hlcl}l }n|~nyune b}ok ucn Yulun oClzl``$ Enwl}uknhu ob Cnlduc$ lh nyu`klun ob ucn ioyu lhe nswnhyn uo omul`h l in}u`b`ne iowp ob ucn o}`j`hld In}u`b`ilun ob D`rn M`}uc #cn}nlbun} —M`}uc In}u`b`ilun‛) ob R`}j`h`l Y~hlcl}l$eninlyne$ w~}y~lhu uo Clzl`` ]nr`yne Yulu~un ª 993+<9#l)( Ucn yulu~un yuluny `h }ndnrlhu wl}u$—ucn enwl}uknhu ob cnlduc ycldd ~woh }n|~nyu$ b~}h`yc uo lhp lwwd`ilhu l in}u`b`ne iowp ob lhpin}u`b`ilun$ ( ( (‛ #Nkwcly`y leene)(:(Ucn Enwl}uknhu ob Cnlduc hou }nywohene uo Wdl`hu`bb Y~hlcl}l‐y }n|~nyu$ lhe clyhou w}or`ene n`ucn} lh nyu`klun ob ucn ioyu uo omul`h ucn }nio}e o} l iowp ob R`}j`h`l Y~hlcl}l‐yo}`j`hld m`}uc in}u`b`ilun(=
 
3(Ucn Yulun ob Clzl`` cle w}nr`o~ydp w}or`ene l —iokw~un} jnhn}lune lmyu}liu ob  m`}uc }nio}e‛ bo} R`}j`h`l Y~hlcl}l$ lhe l yulunknhu uclu uc`y zly ucn ohdp bo}k ob ucn m`}ucin}u`b`ilun uo zc`ic Wdl`hu`bb zly nhu`udne(0(W~}y~lhu uo Clzl`` dlz$ Wdl`hu`bb Y~hlcl}l `y nhu`udne uo l in}u`b`ne iowp ob ucno}`j`hld coyw`uld jnhn}lune wlwn} In}u`b`ilun ob D`rn M`}uc ob c`y eninlyne y`yun}$ R`}j`h`lY~hlcl}l(B@]YU IDL@K#R`odlu`oh ob C]Y ª 993+<3$ W~md`i Cnlduc Yulu`yu`iy Liu)<7(Ly ucn hlu~}ld m}oucn} ob R`}j`h`l Y~hlcl}l$ z`uc ucn ylkn wl}nhuy$ Wdl`hu`bb E~hilh Y~hlcl}l `y nhu`udne uo omul`h l in}u`b`ne iowp ob cn} o}`j`hld M`}uc In}u`b`ilun( C]Y ª993+<3 w}or`eny `h }ndnrlhu wl}u$E`yidoy~}n ob ]nio}ey(#m)Ucn enwl}uknhu ycldd hou wn}k`u `hywniu`oh ob w~md`i cnlduc yulu`yu`iy}nio}ey$ o} `yy~n l in}u`b`ne iowp ob lhp y~ic }nio}e o} wl}u ucn}nob$ ~hdnyy `u `y ylu`yb`neuclu ucn lwwd`ilhu lcy l e`}niu lhe ulhj`mdn `hun}nyu `h ucn }nio}e( Ucn boddoz`hj wn}yohyycldd mn iohy`en}ne uo clrn l e`}niu lhe ulhj`mdn `hun}nyu `h w~md`i cnlduc yulu`yu`iy }nio}ey1( ( (#>) L wn}yoh clr`hj l iokkoh lhinyuo} z`uc ucn }nj`yu}lhu( ( ( #Nkwcly`yleene)(<<(Ly ucn hlu~}ld m}oucn} ob R`}j`h`l Y~hlcl}l z`uc iokkoh wl}nhuy$ Wdl`hu`bb `ynhu`udne uo l in}u`b`ne iowp ob ucn o}`j`hld M`}uc In}u`b`ilun ob R`}j`h`l Y~hlcl}l(<=(Ucn Io~}u yco~de `yy~n l enidl}luo}p a~ejknhu `h blro} ob Wdl`hu`bb E~hilhY~hlcl}l$ lhe o}en} Enbnhelhu Do}nuul B~eep lhe ucn Yulun ob Clzl``$ Enwl}uknhu ob Cnlduc$ w}or`en l in}u`b`ne iowp ob ucn o}`j`hld coyw`uld jnhn}lune wlwn} In}u`b`ilun ob D`rn M`}uc ob R`}j`h`l Y~hlcl}l$ eninlyne(YNIOHE IDL@K#R`odlu`oh ob C]Y Iclwun} 0=B$ ^h`bo}k @hbo}klu`oh W}liu`iny Liu #^@WL)<9(Wdl`hu`bb }nwnluy lhe }nlddnjny ucn lddnjlu`ohy ynu bo}uc `h Wl}lj}lwcy < uc}o~jc <=$ly uco~jc b~ddp ynu bo}uc cn}n`h(9

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->