Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
365 Gün Nirvana

365 Gün Nirvana

Ratings: (0)|Views: 1,169|Likes:
Published by secrettime
"Aydınlanma, felsefeden ya da dinden daha basittir -buradan başka bir yere bakmamaktır."
JOSH BARAN
"Aydınlanma, felsefeden ya da dinden daha basittir -buradan başka bir yere bakmamaktır."
JOSH BARAN

More info:

Published by: secrettime on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
 
365 Gün Nirvana
JOSH BARAN
Yol'u arayan sizler Lütfen, Harcamay
ı
n
ş
imdi bu an
ı
.ZEN Ö
Ğ
RET
 İSİ 
 "Bu kitap, burada ve
ş
imdi; özgür ve mutlu olmak isteyen herkes için. Her gün okuyabilece
ğ
iniz, derin ve heyecan verici bir bilgelik derlemesi."JACK CANFIELD, 'TAVUK SUYUNA ÇORBA' ADLI K
 İ 
TABIN ORTAK YAZARI"Bu koleksiyon,
ş
imdiye dek bas
ı
lan ruhsal literatürde, ac
ı
nacak derecede eksik olan ö
ğ
retilerin tam bir derlemesi. Bu anda huzuru arayan herkesiçin paha biçilmez bir kaynak."SHARON SALZBERG, YAZAR VE BUD
 İ 
ST Ö
Ğ
RETMEN365 Gün Nirvana-Burada ve
Ş
imdi, bu ruhsal karma
ş
a döneminde tam da ihtiyaç duyulan
ş
ey: arad
ığımızı
n hep burada oldu
ğ
unu apaç
ı
k vedosdo
ğ
ru gösteren bir hat
ı
rlatma."SUSAN PIVER, ÇOK SATAN 'THE HARD QUESTIONS' ADLI ESER
 İ 
N YAZARI"Josh Baran sana, gerçekli
ğ
e 'seni seviyorum' demenin 365 yolunu veriyor. Nas
ı
l bir keyif bu!"BYRON KATIE, 'LOVING WHAT IS' ADLI ESER
 İ 
N YAZARI-let there be love-
 
 Josh Baran
Eskiden bir Zen rahibi olan ve Tricycle: the Buddhist Review dergisine yaz
ı
lar yazan Josh Baran, halen New York'ta stratejik ileti
ş
im dan
ış
manl
ığı
yap
ı
yor. Yazar,Amnesty International, Earth Day, Rock the Vote, Pediatric AIDS Foundation, Universal Pictures, Warner Records ve Microsoft için çal
ıştı
. Y
ı
llarca DalaiLama'n
ı
n ABD'nin do
ğ
u k
ıyısı
na yapt
ığı
ziyaretlerin bas
ı
n ili
ş
kilerinden sorumluydu.
"Ayd
ı
nlanma, felsefeden ya da dinden daha basittir -buradan ba
 ş
ka bir yere bakmamakt
ı
r."JOSH BARAN
Ço
ğ
unlukla, ayd
ı
nlanma, uzun y
ı
llar alan ruhani uygulamalarla ula
şı
lan ve yaln
ı
zca seçilmi
ş
az
ı
nl
ığ
a bah
ş
edilen bir olaym
ış
gibi dü
ş
ünülür. 365 Gün Nirvana-Burada ve
Ş
imdi, uyanm
ışlı
k halinin do
ğ
rudan
ş
imdiki zamanda ve herkese aç
ı
k oldu
ğ
unu söylüyor. Josh Baran, bu kavray
ış
la ilintili en güçlü ve ilham verici 365örne
ğ
i bir araya getirmek, gözümüzün tam önünde ve her nefeste var olan bereket ve lütfa
ışı
k tutmak için on y
ılını
harcad
ı
.Kadim Budist, Tibet ve Zen bilgelerinden H
ı
ristiyan ve Musevi mistiklerine ve ça
ğ
da
ş
ö
ğ
retmen, sanatç
ı
, bilimci ve
ş
airlere dek, kültürleri, k
ı
talar
ı
ve geleneklerikucaklayan insanlar; öyküler, diyaloglar, meditasyon ve
ş
iir yoluyla mevcut an
ı
n kusursuzlu
ğ
unu kutlamak üzere bu sonsuz bilgelik hazinesinde bir araya geliyor.365 Gün Nirvana-Burada ve
Ş
imdi, ruhani deneyimi olsun olmas
ı
n, hayat
ı
nda huzuru arayan herkes için paha biçilmez bir yolda
ş
. Bu kitap,deneyimleyebilece
ğ
imiz tek gerçekli
ğ
in burada ve
ş
imdi oldu
ğ
una ili
ş
kin bir hat
ı
rlatma, her gün mevcudiyete yap
ı
lan bir ça
ğrıdı
r.
Tulku Urgyen Rinpoche ve Byron Katie'ye
 İ 
THAF ED
 İ 
LM
 İŞTİ 
R
Telif Hakk
ı
© 2003 Josh Baran© 2005 GOA Bas
ı
m Yay
ı
n ve Tan
ıtı
m Hiz. San. Tic. Ltd.
Ş
ti.Türkçeye Çeviren : Dilek CansevgisiRedaktör : Banu Zabc
ı
 Editör : I
şı
l Ölmez
içindekiler
ı
n
İ
çinde....................................................................................................................................................................................................6
 
"Ben" yok oldu
 ğ
umda... Bu, burada ve
 ş
imdi Nirvana'd
ı
r.BUDATam burnunun ucunda.
Ş
u an,her
 ş
ey avucunun içinde.YUANWUYerde ve gökte Tanr
ı
'y
ı
ar
ı
yorsun,ama gözünün önünde durandan habersizsin,çünkü içinde bulundu
 ğ
un ana nas
ı
l bakaca
 ğını
bilmiyorsun.
 İ 
SA
Giris
Dur.
Ş
imdi.Fark
ı
nda olmayabilirsin ama hayat
ı
nda iç ferahl
ığı
, huzur ve anlam aray
ışını
n sonuna geldin. Aray
ış
bitti. Daha fazla dolanmak yok, beklemek yok. Arad
ığı
n içhuzuru, tam gözünün önünde saklan
ı
yor. Apaç
ı
k bir s
ı
r.Zaman, uzakl
ı
k, din, gelenek ve kültürü birle
ş
tiren kadim ve ça
ğ
da
ş
bilgeler taraf
ı
ndan söylenen ve mevcut an
ı
n korosu olan bu içgörü hazinesi, nerede oldu
ğ
unu,kim oldu
ğ
unu fark etmen için bir davet, çünkü sen tam buradas
ı
n, tam
ş
imdidesin. Bu kitaptaki bilgelik, geçmi
ş
in s
ıkı
nt
ı
verici öykülerinden ve hayal edilen birgelece
ğ
in tasalar
ı
ndan ar
ı
nm
ış
halde, hayata ç
ı
kan yolu gösteriyor.
Ş
imdi dur ve bak. Tam burnunun ucunda duruyor. Avucunun içinde... Gözündeki
ışı
kta. Dilindeki tatta... Bu gerçe
ğ
i hayat
ı
n boyunca görmezden gelmi
ş
olabilirsin,ancak ondan bir tek an bile ayr
ı
ş
ğ
ünü sanma. Yapman gereken hiçbir
ş
ey yok. Ne yeni meditasyon teknikleri, terapiler, seremoniler, ne de gurular gerekli.
İ
zlenecek yol yok.
İ
htiyaç duydu
ğ
un her
ş
ey zaten burada, her an gözlerinin önüne seriliyor. Tam burada, tam
ş
imdi.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gökhan Erdem liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Mikail Demir liked this
ataraxia57 liked this
Mehmet Korkmaz liked this
Ahmet Sırrı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->