Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Book review Dekada '70

Book review Dekada '70

Ratings: (0)|Views: 7,555 |Likes:
Published by Yzl Daquioag - Cruz

More info:

Categories:Types, Reviews, Film
Published by: Yzl Daquioag - Cruz on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

 
 
Pagsusuri ng NobelaDekada µ70Sinulat ni: Lualhati Bautista Mychylle Lorenzo D. Cruz G. Ariel Eligue
 
I.
 
TAUHAN
 Amanda
- Isang tipikal na ina noong dekada ¶70 na sunud-sunuran sa mga ninanais at panuntunan ng kaniyang asawa,ngunit may itinatago siyang pang sariling pangarap. Iyonay ang maging malayang maipahayag ang kanyang sarili atikarangal ang sarili sa kaniyang sariling pagsisikap atlayunin sa buhay.
Julian
- Tipikal na Pilipinong ama ng tahanan natumatayong haligi ng pamilya. Hindi niya ninais namagtrabaho ang asawa dahil ang panuntunan niya ay siyaang dapat bumuhay sa kanilang pamilya bilang ama. Isarin siyang mapagrespetong ama sa kaniyang mga anak.
Jules
- Pangany na anak nila Amanda at Julian na naggingpinuno ng pangkat ng rebeldeng samahan.
Em 
- Isa sa mga anak nila Amanda at Julian na maysariling pamamaraan ng pagpapakita ng kaniyang idelohiyasa lipunan.
Jason
- Pinaka masayahing anak nila Amanda at Jules.
Binggo
- bunsong anak nila Amanda at Jules na mapang-asarkay Jason.
II.
 
TAGPUAN
Ang tagpuan ng Dekada ¶70 ay nangyari noong kapanahunanng rehimen ni Presidente Marcos noong na nagsimula noonghulihan ng dekada ¶60 hanggang 1983.
III.
 
L
IMANG SU
L
IRANIN
1.
 
Idelohiyang Panglipunan: Isinaad ito sa buhay natinahak ni Jules. Maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa pamumuno at patakaran ni Presidente Marcosna ultimo mga mag-aaral sa kolehiyo ay nag-aaklas atsumasali sa grupong laban sa militar.2.
 
Ang Suliranin ng Mag-asawa: Ipinadama ng nobela nadapat ay may pantay na obligasyon at tamang
 
komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa. Naiparating ngnobela na ang pagkitil sa boses ng isang asawa angmaaaring magdulot ng malalim na hidwaang emosyonalng magkabiyak.3.
 
Suliraning Pang-sarili: Sinabi ni Amanda kay Julesna hindi niya alam kung saan siya nagkamali sapagpapalaki ng kanilang mga anak. Ngunit sakabilang banda, kung tutuusin ay inialay ni Amandaang kaniyang buhay sa pag-aalaga ng kaniyang buongpamilya.4.
 
Suliraning Pangkalalakihan: Sinabi ni Jules kayAmanda na kahit ang mga lalaki ay nasasaktan aykinikimkim na lamang ng mga lalaki ang kanilangnararamdaman dahil hindi magandang Makita silangumiiyak o nagsasalita ng tungkol sa problema. Angpaniniwalang ito ay idinikta ng lipunan at kulturangPilipino.5.
 
Suliraning Pangpolitikal: Sa panahon ng dekada ¶70naipatupad ang Martial Law na nagbukas sa maramingisipan at damdamin ng mga Pilipino tungkol sa pang-aabuso ng gobyerno sa kanilang karapatangpangkalayaan.
IV.
 
BUOD
Ang Dekada 70 ay tungkol sa pangarap ng isang babae namagkaroon ng sariling katangi-tanging pagkatao atpagkakakilanlan.Si Amanda Bartolome, sa simula ng nobela, ay isangkaraniwang maybahay at ina, na walang inatupag kundipangalagaan at asikasuhin ang kanyang mga anak at asawa.Nakita ni Amanda ang mga pagbabago ng mga anak habanglumalaki ang mga ito, lalo na si Jules. Ang pagkahilig niJules sa mga awiting nagsasaad ng pagkamakabayan aynagtulak dito upang sumapi sa mga kilusang laban sakatiwalian ng gobyerno. Sinabi niya ito kay Julian ngunitnagwalang bahala lamang ito. Hindi nakatiis si Amanda.Sinigawan niya si Julian na takang-taka sa inasal niya.

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Misx ت Karen added this note
fd
Jazzy Gomez liked this
Aesyell Dyunco liked this
Kenneth Borja liked this
Angelo Cayabyab liked this
Mayu Joaquin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->