Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan Managerial

Plan Managerial

Ratings: (0)|Views: 1,246|Likes:
Published by Turcu Emilia

More info:

Published by: Turcu Emilia on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
C.S.E.I. „ SF. ANDREI”
 GURA HUMORULUI
 
PLAN MANAGERIAL
AN ŞCOLAR 
2011-2012
 
PLAN
MANAGERIAL AN ŞCOLAR 
2011-2012
CUPRINS
I.
 
ANALIZA
 
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE PERSONALUL DIDACITIC Ş
I
DIDACTIC AUXILIAR PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2010
-2011.
a) Date statistice
 b) Informări cu privire la activitatea desfăşurată de personalul didactic şididactic auxilar pe parcursul anului şcolar 2010
-2011.
c) Aprecieri ale conducerii unităţii cu privire la activitatea desfăşurată de personalul didactic şi didactic auxilar pe parcursul anului şcolar 2010
-
2011 şi începutul anuluişcolar 2011
-2012.
d) Bugetul şcolii pentru anul
bugetar 2011.
II.
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ – 
 
AN ŞCOLAR 
2011-2012I.
 
ANALIZA ACTIVITĂŢII
 
DESFĂŞURATE DE CĂTRE PERSONALULDIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2010
-2011
a)
 
Date statistice:
La începutul anului şcolar 
2010-
2011 au fost înscrişi un număr de
617elevi din care:-
 
clasele I-IV 108-
 
clasele V-VIII 173-
 
liceu , SAM 333Pe parcursul
anului şcolar au venit un număr de
53
elevi , au plecat un număr de
164elevi din care: -
63 absolvenţi
 -
10 retraşi
 - 9 transfer
aţi la alte scoli speciale
-
11 reintegraţi
 -
72 exmatriculaţi
Procentul de promovabilitate a fost de 100 % iar 72
elevi au avut nota scăzută la purtare .
 b)
 
I
nformări ale responsabilil
or de comisii metodice:
1. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE ÎNVĂŢĂTORIÎN ANUL ŞCOLAR 2010
-2011
I
. Activitatea didactică
 1.
Întocmirea şi completarea documentelor şcolare
 -
Învăţătorii au întomit planificările semestriale şi anuale cu respectarea programei şi adaptarea coţinuturilor la posiblităţile de învăţare ale celor trei categorii de elevi ca
la clasele I-IV.
 
- Cataloagele au fost completate corect, notarea s-
a făcut ritmic, s
-au consemant
absenţele, s
-
au încheiat situaţiile şcolare şi s
-au trecut corect în registrul matricol.- C
aietul dirigintelui şi P.I.P. întocmite de toţi învăţătorii au fost instrumente deevaluare a evoluţiei copiilor în plan instructiv şi comportamental.
-
Porofoliile învăţătorilor ( cadru didactic şi elev) au fost concepute şi completate
pe tot parcursul anu
lui şcolar, fiind instrumente de evaluare a activităţii didactice şi
extradidactice.ale acestora.2.
Activitatea instructiv-
educativă
 -
În conceperea şi desfăşurarea lecţiilor s
-
a constatat o corelare realistă, deoarecefiecare învăţător şi
-
a stabilit obiectivele în funcţie de nivelul clasei, de fiecare copil cu problemede învăţare, a folosit
metode activ-participative, a luc
rat diferenţiat pe grupe,
astfel încâ
t toţi
copiii s
ă participe la lecţii.
-
Folosirea mijloacelor didactice la fiecare lecţie de către învăţători a făcutaccesibilă însuşirea şi fixarea cunoştinţelor la toate dicipline
le.-
Învăţătorii care predau l
a clasele cu deficie
nţe severe asociate
 
şi autişti
au depus
un efort deosebit pentru integrarea în clase, în şcoală , comunitate dar şi pentru ca aceşti copii săînveţe cele mai elementare noţiuni
 
şi norme de viaţă. Învăţătorii Huţanu Ioan, Popescul Elena,Danilov Cristina au reuşit să schimbe ,,universul” acestor copii, au amenajat spaţiile, au procuratmateriale diverse pentru desfăşurarea activităţilor.
-
Evaluarea progresului şcolar s
-
a făcut ritmic, pe tot parcursul anului şcolar,rezultatele fiind evidente în fişele de evaluare, caietele elevilor şi cataloage.
 -
Frecvenţa elevilor a fost bună, cu mici excepţii, situaţii rezolvate prin vizite în
familiile copiilor externi.-
Comunicarea învăţător 
-elev s-
a bazat ş
i pe realizarea unui climat afectiv,
apropiere şi înţelegere în cazul fiecărui copil.
II.
Activitatea metodico-
ştiinţifică
 
Prin Planul Managerial al comisiei metodice s-au stabilit obiective clare,
teme şiresponsabilităţi, realizându
-
se următ
oarele:- întâlnirile metodice s-
au desfăşurat lunar, cu participarea tuturor învăţătorilor 
-
materialele au fost întocmite cu responsabilitate reflectând pregătirea teorecticăşi mai ales practică a tuturor învăţătorilor 
- pentru realizarea obie
ctivelor şi temelor învăţătorii au lucrat mereu în echipă,
completându-se reciproc.III.
Alte
responsabilităţi
 
Prin Planul Managerial al şcolii învăţătorii au avut diverse responsabiltăţi
individuale sau în colaborare cu alte cadre didactice. A
ceştia au întocmit grafice, documente,aplicaţii în cadrul şcolii, oraşului sau la nivel de judeţ.
În cadrul bibliotecii s-
au desfăşurat activităţi recreative şi de completare a cunoştinţelor 
elevilor.
CONCLUZIE
Toate
 
ac
tivităţile desfăşurate de învăţători se reflectă în cunoştinţele acumulate de elevi,în comportamentul acestora în şcoală şi în comunitate, în rata scăzută a abandonului şcolar 
din
învăţământul primar , şi în confortul psihic şi fizic al micului şcolar.
 
Întocmit,Respo
nsabil Comisia metodică a învăţătorilorCojoleancă Elena
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lavy Stef liked this
Veronica Serea liked this
misterbons liked this
Aurora Velicu liked this
lilielag liked this
Aurora Velicu liked this
camsop75 liked this
Aurica Trinca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->