Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (01.Dio)

Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (01.Dio)

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Sead Jasavic

More info:

Published by: Sead Jasavic on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
Predznaci Sudnjega Dana... (1.)
 Allah dž.š., je poslao Muhammeda s.a.w.s., sa Istinom, kao posljednjeg Bešira - obveseljivača i Nezira – opominjača, pred nastupSudnjega Dana, pa stoga On nije ostavio hajra i dobra a da nas nijeuputio njemu, niti je ostavio šerra i zla a da nas nije upozorio nanjega!S obzirom na to da je naš ummet – posljednji ummet na ovomesvijetu, i da je Muhammed s.a.w.s., - posljednji Božiji poslanik i njihov  pečat, Allah dž.š., je učinio da baš mi kao ummet upoznamo se i doživimo sve predznake kijametskoga dana, kako male tako i velike. Allah dž.š., nas je, preko jezika Muhammeda s.a.w.s., potankoobavijestio o svim detaljima koji će se dešavati pred nastup SudnjegaDana, znajući sigurno to da će se oni neizbježno dešavati, sve jedan po jedan.Nakon Muhammeda s.a.w.s., neće doći drugi poslanik koji bi nasupoznao sa svim ovim krupnim događajima i detaljima, koji će sedešavati u Ahiriz-Zemanu, koji će svi odreda nagovještavati urušavanje ovoga svijeta kao i početak drugog na kojem će svako naći ono što je sam pripremio sebi:
 „Ko bude radio koliko trun dobra –vidjeće ga, a ko bude radio koliko trun zla – vidjeće ga!“ (el- Zelzeleh, 7-8.)
Svakom čovjeku je obaveza da vjeruje u Sudnji dan, u džennetskenagrade i džehennemske kazne, ali, većina ljudi, u globalu, ne videdalje od svoga nosa, i misle da nakon ovog života nema više života, tesu, zaokupljeni uživanjima na ovom svijetu, zaboravili na budući svijet, ni malo se ne spremajući za njega.Zbog svega toga, Allah dž.š., je dao određene znakove i nagovještaje(emarat), koji će nam s vremena na vrijeme potvrđivati sigurnost skorašnjeg nastupa kijametskoga dana, kako se ljudi ne bi zanosili, tekako im dunjalučka uživanja ne bi skrećala pažnju sa Sudnjega Dana.Potpuno sigurno je to da kada nas Muhammed s.a.w.s., kao Sadikul-Masduk - Iskreni kome se sigurno vjeruje na riječ, obavijesti o nekomnagovještaju Sudnjega Dana, pa se ljudi ubijede u istinitost tognagovještaja – sigurno će steći još jače ubjeđenje i vjeru uneminovnost nastupa Sudnjega Dana – za kojeg će se onda žustro pripremati, i svu moguću opskrbu dobrim djelima za taj put će pribaviti, prije nego li bude kasno:
 
“Da čovjek ne bi uzviknuo: ”Teško meni, koliko sam samodužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” – & .ili da ne bi rekao: ”Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao”,
&
ili da ne bi rekao kad doživi patnju: ”Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!” 
&
”Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.” 
&
Na Sudnjem danu vidjećeš pocrnjela licaonih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih? 
&
Allah će spasiti one koji su Njegovanaređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni će postići ono što su željeli; zlo ih se neće doticati i oni nećetugovati.“ (el-Zumer, 56-61.)
Poslanik s.a.w.s., je govorio:
 „Između mene i moga poslanstva i Sudnjeg dana je blizina kao što su i ova dva prsta međusobnoblizu – pa pokaza na srednji prst i kažiprst!“ (Musned Ahmed,br.22860.) „Kada bi se govorilo o Sudnjemu Danu, licePoslanika s.a.w.s., bi se zacrvenilo i glas bi mu se podigao i razljutio bi se kao da upozorava ljude jutrom ili večerju navojsku koja će ih napasti!“ (Nesa'i, br.1578., Ibnu Madždže,br.45.)
 Ashabima, prvim muslimanima, nije bilo svejedno kada bi čujali zanagovještaje Sudnjega Dana, i njihov hal po ovom pitanju je bionajupečatljiviji onda kada im je Poslanik s.a.w.s., govorio o pojavi Dedždžala, kako se to bilježi u hadisu Nuvasa b. Sem'ana r.a., koji kaže:
 „Jednog dana, Poslanik s.a.w.s., nam je zborio oDedždžalu, pa mu glas bijaše i tih i povišen, toliko da smo pomislili da se Dedždžal već pojavio i da se skrio u Medinskim palmama, pa kada bi mu došli, primjetio bi taj strah na našimlicima, te nam reče: Šta vam je? Rekosmo: Allahov Poslaniče, jutros si govorio o Dedždžalu, pa si svoj glas podizao i spuštaotoliko da smo pomislili da se Dedžal skrio u medinskim palmama. Poslanik s.a.w.s., reče: Ne bojim se ja za vas od Dedždžala; ako se pojavi dok sam ja među vama – ja ću vasodbraniti od njega, a ako se pojavi onda kad ja ne budem međuvama – svako će samoga sebe braniti, a Allah je zaštitnik  svakom muslimanu...!“ (Muslim)
Brojni nagovještaji kijametskog dana su se već pojavili i desili, i brojni događaji o kojima nam je zborio Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s.,su se obistinili, tako da sve to zajedno, vjernicima samo iman povećava i vjeru im u srcima učvršćuje, još više vjerujući Muhammedu
 
s.a.w.s., i njegovim riječima Objave; znaci njegova poslanstva i ajeti istine izrečeni s njegova jezika obavezuju svakog iole razumnogčovjeka na čvrsto prihvatanje islama kao vjere!Kako i neće ljudi ojačati iman i vjeru svoju kada su lični svjedoci realizacije poslaničke teorije u današnju realnost i praksu! Svaki nagovještaj Sudnjega Dana o kojem nam je Poslanik s.a.w.s., zborio, je sama mu'udžiza i dokaz istinitosti njegova poslanstva, pa se teškoonima koji su i dalje u stanju negirati poslanstvo Muhammedas.a.w.s., odbijajući ljude od njegova puta, ili podrivajući sumnje kod neukog svijeta, u njega i njegovu poslanicu!Kada budemo slušali sve te ajete i hadise koji nam govore o nastupuSudnjega Dana – sve to mora biti poticaj svakome od nas da se priprema za sve ono što će nastupiti nakon naše smrti, jer je sami Sudnji Dan veoma blizu, i njegovi brojni nagovještaji su se već ispunili, a kada se počnu obistinjavati veliki predznaci Sudnjega Danaonda će se oni dešavati brzinom padanja bisera iz niske onda kadaniska bisera pukne. Kada Sunce izađe sa Zapada – vrata tevbe i  pokajanja će biti zatvorena, i sa djelima će biti završeno. Tada nećebiti od koristi niti iman i vjerovanje, niti tevba i pokajanje. Uspjećesamo oni koji su prije toga povjerovali, i prije toga se pokajali! Allahdž.š., kaže:
 „Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga,ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki  predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku nećebiti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: ”Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!” (el-En'am, 158.) „A kada dođe nevolja najveća
&
Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
&
i kada se Džehennem svakome kovidi bude ukazao,
&
onda će onome koji je obijestan bio
&
 život na ovome svijetu više volio
&
Džehennem prebivalište postati sigurno.
&
A onome koji je pred dostojanstvomGospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
&
Džennet će boravište biti sigurno.
&
Pitaju te o Smaku svijeta:”Kada će se dogoditi?” 
&
Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
&
o njemu samo Gospodar tvoj zna.“ (el-Nazi'at, 34-44.)
 Allah dž.š., kaže:
 „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srcado grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->