Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (02.Dio)

Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (02.Dio)

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Sead Jasavic

More info:

Published by: Sead Jasavic on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2012

pdf

text

original

 
Sudnji Dan i njegovi predznaci... (2.dio)
 Allah dž.š., kaže:
 „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srcado grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“ (el-Mu'umin, 18.)
Vjerovanje u Sudnji Dan je je sastavni dio islamskog vjerovanja(rukn), i to je jedan od temeljnih postulata naše vjere. Vjerovanje unaše ponovno proživljenje na Sudnjem Danu (el-ba'as), je, nakonvjerovanja u Boga dž.š., i Njegovu Jednoću (vahdanijjet), temelj svihostalih stubova i propisa islama.Detalje vjerovanja u Sudnji Dan, kao i u njegove predznake i alamete,mi ne možemo dokučiti i spoznati našim umom, niti se to može ikakonaučiti osim putem Vahja i Božije Objave.Koliko je važno i bitno vjerovanje u Sudnji Dan - vidimo i kroz to što Allah dž.š., u brojnim kur'anskim ajetima, povezuje vjerovanje uSudnji Dan sa vjerovanjem u Njega dž.š., pa kaže:
 „Nije čestitost utome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti suoni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet...“ (el-Bekara, 177.)
;
 „...To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje!“(el-Talak, 2.)
 Gotovo da ne možemo obrnuti jedne stranice Kur'ana, a da na njoj nanaiđemo na ajete koji nam govore o nekom od detalja Sudnjega Dana,i tadašnjim nagradama ili kaznama.Život po islamu nije ograničen dunjalkim uskim i kratkimmeđama, i život - po islamu - nije kratak onako kako nevjernici misleda je! Život - po islamu – vremenski seže iz praiskonske vječnosti paide sve do džennetske ili džehennemske vječnosti, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže:
 „I kad je Gospodar tvoj, iz kičmi Ademovih sinova, izveo potomstvo njihovo i zatrio od njih da posvjedoče protiv sebe: ”Zar Ja nisam Gospodar vaš?” – oni suodgovarali: ”Jesi, mi svjedočimo” – i to zato da na Sudnjemdanu ne reknete: ”Mi o ovome ništa nismo znali.” & Ili da nereknete: ”Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali,a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?” & I tako, eto, Mi opširno iznosimo dokaze, dabi oni došli sebi.“ (el-E'araf, 172-174.)
 
 Allah dž.š., kaže:
 „Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužiteoprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i  pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika.“ (el-Hadid, 21.); „Na dan kadaupitamo Džehennem: ”Jesi li se napunio?” – on će odgovoriti:”Ima li još?” (Kaf, 30.)
Iman i vjerovanje u Allaha dž.š., i vjerovanje u Sudnji Dan sa svimsvojim nagradama i kaznama, na pravi način imaju vaspitno-odgojnuulogu u životu svakog čovjeka, i nema tog zakona niti te vlasti kojamože čovjeka natjerati na dobro i odbiti ga od zla kao što to moževjerovanje u Allaha dž.š., i u Sudnji Dan.Velika je razlika u ponašanju i življenju života između čovjeka koji vjeruje u Allaha dž.š., i u Sudnji Dan i čovjeka koji neće da vjeruje u Allaha dž.š., i u Sudnji Dan! Vjernik zna da je dunjaluk ahiretskabašča, te da su dobra djela ahiretska opskrba, shodno riječima Allahadž.š., koji kaže:
 „Opskrbite se, a takvaluk vam je najboljaopskrba!“ (el-Bekara, 197.)
Vjernik u Allaha dž.š., i u Sudnji Dan, prilikom činjenja bilo kakvogdjela na ovome svijetu pred očima uvjek ima vječni „Ahiretski Zakon i Sud“, a ne kratki „Dunjalučki Zakon i Sud“.Vjernik je jedinstven u načinu življenja dunjalučkog života; vjernik je principijelan i ozbiljan, širokogrud, jakog imana i vjere, izdržljiv uteškoći, strpljiv na nesreći a sve iz želje za Allahovim razilukom i Njegovim džennetom, i iz straha od Njegove srdžbe i džehennemskekazne. Vjernik zna da je ono što je kod Allaha, bolje i trajnije je!Vjernik, koji vjeruje u el-Rahmana Milostivog, hem što će, naahiretu, biti jedan od merhuma – onih koji su Allahov dž.š., rahmet i milost stekli, hem što je na dunjaluku osoba od merhameta i samilosti,imaji osjećaja za drugog i drugijeg od sebe! Za razliku od vjernika, nevjernici nemaju rahmeta niti merhameta, jer neće davjeruju u el-Rahmana – Milostivog!Poslanik s.a.w.s., je rekao:
 „Začudit se je vjerniku, šta god da mu se desi njemu je dobro, i takvo što nema niko do mu'min: ako ga strefi neko dobro – zahvali se, što kasnije bude dobro ponjega, a ako ga strefi neko zlo – strpi se, što kasnije budedobro po njega!“ (Muslim)
 
Od vjernika ne vide korist samo ljudi već i njegovo okruženje  životinje. Bilježi se da je halifa Omer b. el-Hattab r.a., rekao:
 „Akoneka koza u Iraku, zbog lošeg puta, slomi nogu, bojim se da me Allah dž.š., ne priupita i za nju: Zašto joj nisi napravio puta oOmere!“ (Hiljetul-Evlija', 1/53.)
Ovakav osjećaj spram Stvoritelja i Njegovih stvorenja daje samo imani čvrsta vjera u Allaha dž.š., i u Sudnji Dan, koji urađaju osjećajomodgovornosti, i veličinom i težinom ukazanog nam povjerenja od kojegsu pobjegle Nebesa i Zemlja i planine, jer se zna da će se za svakodjelo, ne bitno krupno ili sitno bilo, biti pitano, i za njega će se računsvesti – pa ako je hajr u pitanju nagrada će biti hajr, a ako je šerr u pitanju nagrada će biti šerr. Allah dž.š., kaže:
 „Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelokoje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio – poželjeće da seizmeđu njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas naSebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.“ (Alu Imran, 30.); „I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. ”Teško nama” – govoriće – ”kakva jeovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve jenabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (el-Kehf, 49.)
Onaj ko neće da vjeruje u Allaha dž.š., niti u Sudnji Dan, niti usvođenje računa i nagrade ili kazne – on po svaku cijenu nastoji ispunjavati svoje prohtjeve i zamisli na dunjaluku; svoje planove i namjere ostvaruje ne birajući način ni sredstva, odvraća od dobra,neprijateljuje sa ljudima i griješi – da bi svoj život živio. Takvome jedunjaluk najveća briga, i vrh spoznaje njegove. Na sve oko sebe gledasamo kroz prizmu toga da li takvo što njemu lično valja ili ne.Nevjernika ne interesuje drugi i drugačiji; njega ne interesuju ljudi osim onoliko koliko mu budu potrebni za dunjalučke kratkotrajne potrebe omeđene prostorom i vremenom. Vjernik gleda u interesahireta koji nije omeđen prostorom i vremenom, dok nevjernik uskogleda u interes dunjaluka koji mu je omeđen prostorom i vremenom!Kad kod čovjeka nastupi ovakav poremećaj u njegovoj duši i prsima –dolazi do promjene u principima, rezonovanju i vaganju – i običnoovako nastrojeni ljudi dolaze do pogrešnih ciljeva i rezultata u svojim životima, jer su Sudnji Dan i skoro proživljenje dalekim smatrali.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->