Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (13.Dio)

Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (13.Dio)

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Sead Jasavic

More info:

Published by: Sead Jasavic on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

 
Sudnji Dan i njegovi predznaci... (13.dio)
 Allah dž.š., kaže:
 „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srcado grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“
(el-Mu'umin, 18.)
Gubljenje povjerenja i emaneta uz angažman „Ruvejbide“
Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Kad  se počne gubiti emanet i povjerenje – iščekuj Sudnji Dan!“Rekoše: Kako će se emanet i povjerenje gubiti, o AllahoPoslaniče? Reče: Kada se vlast i funkcije budu davale onimakoji ih ne zaslužuju – iščekuj Sudnji Dan!“ (Buhari, br.6496.)Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm.,
u komentaru ovog hadisakaže: „Pod spomenutim funkcijama se misli na oblast Hilafeta državnih funkcija, oblast uprave i vladanja, oblast sudstva, muftiluka i  zakonodavstva itd.. Vođe i imami su ljudi kojima je Allah ., povjerio upravu nad ljudima i brigu za njihovim interesima, pa je stogaobaveza vođa i imama da daju nasihat i savjet, i obaveza im je daozbiljne funkcije povjeravaju ljudima od vjere i povjerenja, a akofunkcije budu predavali ljudima bez vjere i povjerenja – zagubili su od Boga im povjereni emanet!“ (Pogledaj: Fethul-Bari, 11/334.)
 Imam Ibnu Bettal rhm.,
kaže: „
Kada se vlast i funkcije bududavale onima koji ih ne zaslužuju –
u ovo će spadati i sve ono štose ne temelji na istini ne bitno kojoj oblasti života pripadalo, pa će uovo spadati i uzimanje neznalica za ulemu i imame onda kada pravaulema bude izumirala, i uzimanje nepravednih vladara i zulumćara zavlast onda kada fesad i zlo bude nadjačalo!“ (Pogledaj: Šerhu IbnuBettal, 19/274.)U podužoj predaji koju bilježi 
imam Ibnu Merdivejh rhm.,
od  Abdullaha Ibnu Abbasa r.a., stoji: Kada je Poslanik s.a.w.s., obavljao „Oprosni Hadždž“, dohvati se za halku od Ka'abe, pa reče: „O ljudi, hoćete li da vas obavijestim o predznacima Sudnjega dana? Selman r.a., mu priđe i reče: Obavijesti nas o njima Allahov Poslaniče,na mjesto majke i baba si mi! Reče: Od predznaka sudnjeg dana jestegubljenje namaza, povođenje za strastima i poštovanje premabogatašima! Selman r.a., reče: To će se desiti Allahov Poslaniče!? Poslanik s.a.w.s., odgovori: Da! Selmane, tako mi Onoga u čijoj je ruci 
 
Muhammedova duša, tada će se na zekat gledati kao na muku a nafej' kao na slast! Vjerovaće se lažovu dok će se istinita osoba ugoniti ulaž! Prevarantu će se ukazivati povjerenje, dok će se pouzdana osoba proglašavati prevarantom i prozboriće Ruvejbidah! Selman r.a.,reče: Ko su ruvejbidah? Poslanik s.a.w.s., odgovori:
Oni koji će zboriti o interesima ljudi a nisu jedni od stručnih ljudi za tu stvar...!“
(Pogledaj: el-Derr el-Mensur, 7/474.)
 Imam Ahmed rhm.,
bilježi predaju od Enesa b. Malika r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Dani dedždžala su prevarantske godine; u laž će se ugoniti istinite osobe, a vjerovaće se lažovima. Pouzdana osobaće biti proglašena prevarantom, dok će se prevaranti proglašavat pouzdanim osobama, a prozboriće i ruvejbidah. Bi rečeno: Ko suruvejbidah? Reče:
Grijnik/fasik, koji će zboriti o opštiminteresima ljudstva!“
(Musned, br.13322.)
 Imam Ahmed rhm.,
bilježi predaju, ali ovog puta od Ebu Hurejrer.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Prije sudnjeg dana će nastupiti  prevarantske godine – u laž će se ugoniti istinita osoba, dok će sevjerovati lažovu; povjerljiva osoba će biti proglašena prevarantom,dok će se prevarant smatrati poštenim i povjerljivim. Tada će prozboriti ruvejbidah! Bi rečeno: Ko su ruvejbidah? Reče:
Glupak koji će zboriti o opštim interesima ljudi!“
(Musned, br.7899.)
 Imam Mervezi rhm.,
bilježi predaju od Ebu Hurejre r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Prije pojave Mesiha-Dedždžala nastupićegodine prevare – iskreni će se ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati.Prevarant će biti pouzdan, dok će se poštena osoba proglašavati  prevarantom.
Tada će prozboriti ruvejbidah – ljudi bez ikakvaugleda međ' ostalim!“
(el-Fiten, br.1470.)
 Imam Ibnu Madždžeh rhm.,
bilježi predaju od Ebu Hurejre r.a., ukojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ljudima će nastupiti prevarantskegodine; vjerovaće se lažovu, dok će se iskreni u laž ugoniti. Prevarant će biti pošten, a poštenjak će se smatrati prevarantom. Tada će prozboriti ruvejbidah. Bi rečeno: Ko su ruvejbidah? 
Reče: Izgubljenaosoba koja počne prati o interesima ljudstva!“
(Sunen,br.4036.)
 Imam 'Abdurrezzak rhm.,
bilježi u svom Musannefu, br.20803., predaju od Abdullaha b. Dinara r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Pred kijametski dan nastupe godine prevara poštenjak će sesmatrati prevarantom, a prevarant poštenjakom, a ruvejbidah će

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->