Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (16.Dio)

Sudnji Dan i Njegovi Predznaci... (16.Dio)

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Sead Jasavic

More info:

Published by: Sead Jasavic on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
Sudnji Dan i njegovi predznaci... (16.dio)
 Allah dž.š., kaže:
 „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srcado grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“
(el-Mu'umin, 18.)
Rasprostranjenost bluda i zinaluka
Od predznaka Sudnjega dana jeste i rasprostranjenost zinaluka -bluda i vanbračnog seksa među ljudima, što nam je Poslanik s.a.w.s.,svojim riječima potvrdio. U dva Sahiha se od Enesa r.a., bilježi da jePoslanik s.a.w.s., rekao:
 „Od predznaka Sudnjega Dana jestenestanak 'ilma – znanja, a rasprostranjenost džehla - neznanja,ispijanje alkohola i javno činjenje bluda!“
(Muttefekun 'alejh)
 Imam el-Kurtubi rhm.,
je rekao: „Ovaj hadis je jedan od znakovaistinitosti poslanstva Muhammeda s.a.w.s., koji nas je obavijestio daće se desiti određene stvari čemu smo mi svjedoci da su seobistinile, a pogotovu u ovom našem vremenu.“ (Kitabul-Mufhim) Ako je ovako bilo rečeno za vrijeme imama Kurtubija rhm., koji jeumro prije 700 godina – šta tek reći za vrijeme u kojem smo mi danas, u kojem se jutrom i večerju razmišlja o tome kako će se zinaluk i blud počiniti!!! Allah dž.š., spominjući jedna od svojstava Svojih robova, kaže:
 „I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; - a ko to radi, iskusiće kaznu! & patnja će mu naonome svijetu udvostrena biti i vjno će u njoj poniženostati; & ali, onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; & Onaj ko se bude pokajao i dobra djelačinio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio!“
(el-Furkan, 68.) Allah ., kaže:
 „Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinuudaraca biča, svakog od njih ponaosob, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje,ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanjunjihovu jedna skupina vjernika prisustvuje! & Bludnik se netreba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne
 
treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima!“
(el-Nur, 2,3.)Poslanik s.a.w.s., je bio upitan:
 „Koji grijeh je najteži? Reče: „Daobožavaš nekog drugog mimo Allaha dž.š., a On te stvorio! A potom koji: Da usmrtiš svoje dijete iz bojazni siromaštva! A potom koji: Da bludničiš sa ženom svoga komšije!“
(Muttefekun'alejh)U citiranom hadisu Alejhisselam je posebno apostrofirao i ukazao natežinu zinaluka s koijinom suprugom, kako se ne bi narušili dobrosusjedski odnosi koji se toliko potenciraju u islamu. U predaji koju bilježi Ahmed bin Hanbel rhm., stoji da je Poslanik, s.a.v.s.,rekao:
«Da čovjek učini deset puta blud lakše je nego li da učini blud sa suprugom svoga komšije.»
Iz ovog hadisa razumijemo da islam ne gleda isto na svaku vrstubluda. Alejhisselam je uz komšijinu suprugu još istaknuo mudžahidovu suprugu, suprugu borca na Allahovom putu, rekavši:
 „Svetost žena boraca nad onima koji nisu borci je popu svetosti vaših majki, i nema tog čovjeka koji prevari nekog od boraca-mudžahida po pitanju njegove familije, a da neće bit  zaustavljen na Sudnjemu Danu, gdje će borac uzimati od njegovih dobrih djela onoliko bude htio; pa šta mislite kako ćemu biti!? 
“ (Muslim)U predaji koju bilježi En-Nesa'i stoji da je Alejhisselam još rekao:
 „Eterevne jede'u lehu min hasenatihi šej'en“ «Mislite li da ćemu ostaviti išta od njegovih dobrih djela?»
Poslanik s.a.w.s., kaže:
 „Neće osoba činiti blud a da je pravi vjernik, i neće osoba krasti a da je pravi vjernik, i neće piti alkohola a da je pravi vjernik!“
(Muttefekun 'alejh)Poslanik s.a.w.s., kaže:
 Kada čovjek čini blud njegoiman/vjerovanje ga napušta i lebdi iznad njega, pa kada završi  s tim činom vrati mu se!“
(Sahih, Tirmizi, Ebu Davud, Hakim)Od Poslanika s.a.w.s., se bilježi i sljedeća predaja:
 „Ko počini blud ili  pije alkohola – Allah dž.š., s takvoga svlači odjeću imana, istokao kada čovjek skine svoju košulju sa sebe!“
(Da'if, Hakim)Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., navodeći kategorije bludnika, kaže: «Bludaima nekoliko vrsta, a sve gori od goreg. Blud sa neudatom ženom je
 
težak grijeh, ali je još teži grijeh blud sa ženom koja ima muža. Još teže od toga je blud sa ženom koja ti je mahrem (majka, sestra,erka, tetka, pastorka itd.). Blud enjenog je teži od bludaneoženjenog, blud starca gori je od bluda mladića, blud slobodnogčovjeka gori je od bluda čovjeka-roba, a blud alima i učenog veći jegrijeh od bluda neukog običnog čovjeka.»Poslanik s.a.w.s., kaže:
 „Allah dž.š., na Sudnjemu Danu, neće zboriti sa tri osobe, niti će ih očistiti, niti će u njih pogledati, akazniće ih bolnom patnjom: starac - bludničar, vladar – lažov i oholi siromah!“
(Muslim)U drugoj predaji navodi se da se Vjerovjesnik s.a.w.s., jednom obratio prisutnim ashabima rekavši:
«O muslimani, sustežite se od bluda jer je u njemu šest muka od kojih su tri vezane za ovaj svijet atri se odnose na ahiret. Što se tiče ovosvjetskih muka, one seogledaju u odstranjivanju ljepote (svjetla vjere) i nura sa licabludnika, kratkoći životnog vijeka i trajnom siromaštvu. Drugetri muke su: srditost i srba Allaha, dž.š., teškoće pr polaganju računa na Sudnjemu Danu i patnja u vatri.»
Ma koliko zinaluk bio činjen pod velom tajne, on će na Sudnjem danu,ukoliko ga Allah dž.š., ne oprosti, biti obznanjen tako što će ljudski organi o tome govoriti. U Kur'an-i-Kerimu se kaže:
 „Na Dan kada će protiv njih svjedočiti jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili.“ (En-Nur, 24.)
Poslanik s.a.w.s., kaže:
 „Četri osobe su mrske Allahu .: prodavac koji se mnogo kune pri prodaji, siromah koji se oholi, starac koji bludniči i nepravedni vladar!
(Sahih Nesa'i, IbnuHibban)Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Prije sudnjeg dana će nastupiti godine kada će se vjerovati lažovu au laž će se ugoniti istinita osoba; povjerljiva osoba će biti  proglena prevarantom, dok će se prevarant smatrati  ptenim i povjerljivim. Tada će prozboriti ruvejbidah! Bi rečeno: Ko su ruvejbidah? Reče: Glupak koji će zboriti o opštiminteresima ljudi – i tada će se nemoral' proširiti!“
(Mustedrek,Hakim, br.8564.)Od Ebu Malika el-Eš'arija r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s.,rekao:
"U mom ummetu će se pojaviti ljudi koji će ohalaljivati i dozvoljavati blud, svilu, alkohol i me'azif - muzičke

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
besplatne e - knjige added this note
ma ti si puko ko bukva i ona ko vjeruje u ovo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->