Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ВОЛСТРИТ ЛОПОВИ

ВОЛСТРИТ ЛОПОВИ

Ratings: (0)|Views: 110|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
KAKO SU BANKARI LEGALNO POKRALI OVEANSTVOI ZA TO BILI NAGRAENI HILJADAMA MILIJARDI DOLARAI FUNKCIJAMA U AKTUELNOJ OBAMINOJ ADMINISTRACIJI;NIKAD NIKO NIJE ODGOVARAO A PLjAKA SVETA JEOSMILJENA I KOORDINIRANA OD DRAVE(tj. bankara ±stvarnih vladara sveta)UPALITE ZVUNIKE
DOKUMENTARAC
³INSIDE JOB´-PLANETARNA PREVARA WALL STREETA -
KRIMI PRIA KAKVE NEMA U ISTORIJI :
>>>
 
³ Pre 30 godina, ako ste uzeli kredit za kuu, banka je oekivala da joj zajam vratite i zato je bila oprezna komenovac daje, jer otplata hipoteke je trajala decenijama; Danas nije tako ±banka ne gubi ako joj ne vratite dug !! ³³ Po novom sistemu, zajmodavac prodaje pomenutu hipoteku investicionoj banci, koja ih onda kombinuje sahiljadama drugih otkupljenih zajmova (na pr. za kupovinu automobila, zajmovi za studiranje, dugovi sa kreditnihkartica i td.) da bi stvorila sloene derivate, tzv. ³obveznice sa zalogom´ ili skraeno CDO.Investicione banke sada prodaju CDO-e investitorima (obinim ljudima)...´
ALAN GRINSPEN
, G
UVERNER
F
ED-a
 1987 ±2006. J
E
 
KREATOR
 
DERE
G
ULACI
J
E
 
TRITA
.
U
mnogoprilik
a
se pr 
av
io ne
v
et d
a
bi k
a
snije³prizn
a
o´ greku k
a
d
a
je si
a
o s
a
funkcije³
KRIZA
B
ESKUNIKA
 
U
 
SAD
´;
VELIKI
 
I
B
RZORASTUI
 
ATOR-
G
RAD
 
U
 
SAKRAMENTU
,
KALI
F
ORNI
J
 A
BEN ALOMBERNANKE
,G
UVERNER
F
ED-a
 
OD
2006.
M
edijim
a
d
ava
o niz l
a
niht
v
rdnji k
a
ko je s
v
e u redu i d
a
 nee biti recesije..
 
³
 A
ko otpl
a
ujete kredit z
a
kuu, no
va
c ide in
v
estitorim
a
irom s
v
et
a
.
I
n
v
esticione b
a
nke pl
a
a
 ju rejting
a
gencij
a
m
a
d
a
 procene sigurnost
CDO-a
i mnogim
a
je bio dodeljen n
a
 jbolji rejting, s
a
ozn
a
kom
 AAA
.. (
Ia
ko su
CDO-
i bili bez
v
redni).
CDO-
i su post
a
li popul
a
a
n n
a
in in
v
estir 
a
nj
a
..i z
a
penzione fondo
v
e koji smeju d
a
in
v
estir 
a
 ju s
a
mo u sigurne ob
v
eznice.
SVE OVO BILA JE TEMPIRANA BOMBA U FINANCIJSKOM SISTEMU ! ³
³ Jer, s
a
d
a
je s
va
kom
a
kteru u l
a
ncu (z
a
 jmod
ava
c, in
v
esticion
a
b
a
nk
a
i rejting
a
gencij
a
) s
av
reno s
v
ejedno d
a
li on
a
 j ko sez
a
du
io z
a
kuu z
a
ist
a
t
a
 j kredit i otpl
a
uje..
O
ni z
a
a
uju s
a
mo n
a
prometu
CDO-a
 
a
 
a
ko neto krene po zlu (to je i bilon
a
kr 
a
 ju i iz
a
z
va
lo s
v
etsku krizu) izgubie s
a
mo
-
ko?...
I
n
v
estitori, n
a
av
no.
I
zme
u 2000. i 2003. god. broj hipotek
a
rnihz
a
 jmo
va
se
UETVOROSTRUIO
!
D
a
sti
no sk
a
e i broj rizi
nih z
a
 jmo
va
, tz
v
. ³s
a
bpr 
a
 jm´ kredit
a
,
a
li rejting
CDO-a
jeost
a
o nepromenjen:
 AAA
±super sigurn
a
in
v
esticij
a
?!
I
, m
a
se su se upec
a
le... ³
RAIRENOST ³ATOR GRADOVA´
 AMERIKA JE DANAS PUNA SIROTINJE PO TZV. ³ATOR GRADOVIMA´ GDE SU ZAVRILE I MNOGE RTVE HIPOTEKARNE PREVARE WALL STREET-a ! 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->