Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

1.2.1 M c tiêu chung
1.2.2 M c tiêu c th
1.3 PH M VI NGHIÊN C U
1.3.1 ð a bàn nghiên c u
1.3.2 Th i gian nghiên c u
1.3.3 ð i tư ng nghiên c u
PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U
2.1.1 Các khái ni m cơ b n v d ch v và ch t lư ng d ch v
2.1.2 ð nh nghĩa khách s n, kinh doanh khách s n
2.1.3 X p h ng khách s n
2.1.4 Ch t lư ng d ch v c a khách s n
2.1.5 ðánh giá ch t lư ng d ch v
Hình 1: Mô hình SERVQUAL v 5 kho ng cách c a ch t lư ng d ch v
- Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n (IPA)
Hình 2: Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n
2.2.1 Phương pháp thu th p s li u
2.2.2 Quy trình thu th p và x lý s li u
Hình 3: Quy trình thu th p và phân tích s li u
2.2.3 Phương pháp phân tích s li u
Hình 4: Cơ c u b máy t ch c c a Công ty C Ph n Khách s n Á Châu
b. Khách hàng là ngư i ñ a phương
B ng 12: THÔNG TIN V CHUY N ðI
4.3.1 ðánh giá m c ñ quan tr ng c a các y u t ñ i v i khách hàng
a. S khác bi t m c ñ quan tr ng c a nhóm gi i tính
4.4.1 ðánh giá c a khách hàng v m c ñ th hi n các d ch v c a khách
4.6.1 M i quan h gi a hài lòng và quay tr l i
H0 : Không có m i quan h gi a s hài lòng và quy t ñ nh quay l i
4.6.2 M i quan h gi a hài lòng d ch v và s n lòng gi i thi u
4.7.1 Phân bi t s hài lòng
4.7.2 Phân bi t s s n lòng quay l i
H1: Có m i liên h gi a gi i tính và s s n lòng quay l i
Hình 6: Bi u ñ mô hình IPA
Hình 7: Bi u ñ mô hình IPA ñi u ch nh
5.1.1 Các k t qu t phân tích s li u sơ c p
5.1.2 Tình hình ngu n nhân l c
6.1 K T LU N
6.2 KI N NGH
TÀI LI U THAM KH O
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4074441 - Danh Gia Chat Luong Dich Vu Cua Khach San a Chau (1)

4074441 - Danh Gia Chat Luong Dich Vu Cua Khach San a Chau (1)

Ratings: (0)|Views: 227|Likes:
Published by Nope Pầu Zemtac

More info:

Published by: Nope Pầu Zemtac on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 32 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 36 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 68 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 125 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->