Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gheorghita Coser - Iisus si tema nasterii sale

Gheorghita Coser - Iisus si tema nasterii sale

Ratings:

4.25

(1)
|Views: 1,233|Likes:
Published by SteaEmy

More info:

Published by: SteaEmy on Nov 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Gheorghi\ue000\ue001 CO\ue002ER
439
3.5. IISUS CHRISTOS\ue002I TEMA NA\ue002TERII
SALE
\u201eDac\ue000 Dumnezeu este Lumin\ue000, nu ochiul,
ci g\u00e2ndirea (noesis) percepe str\ue000lucirea Sa.\u201c
Vladimir LOSSKY

Cu aproximativ 2000 de ani \u00een urm\ue000, se n\ue000"tea \u00een Nazaret (o localitatea evreiasc\ue000) cel care s\ue000 schimbe radical soarta omenirii. Na"terea, dar"i perioada imediat urm\ue000toare, este marcat\ue000 de fenomene inedite: steaua urm\ue000rit\ue000 de cei trei magi, \u00eengerii care vestesc lumii na"terea M\u00e2ntuitorului, dar"i, ceva mai t\u00e2rziu, masacrul denumit de istorici \u201euciderea pruncilor\u201c care indicau nu numai fericirea unei schimb\ue000ri pozitive, ci"i agita0ia"i transform\ue000rile sociale de care se temeau conduc\ue000torii statului evreiesc de atunci.

Dup\ue000 o copil\ue000rie"i o adolescen0\ue000 obscur\ue000, despre care nu s-a scris deloc, sau extrem de pu0in, Iisus apare pe firmamentul vie0ii sociale 30 de ani mai t\u00e2rziu cu dorin0a de a lansa lumii mesajul de salvare a omului din ignoran0\ue000. Au urmat apoi trei ani \u00een care a \u00eemplinit tot ceea ce au anun0at profe0iile despre el, inclusiv moartea

"i rena"terea sa glorioas\ue000.

Prin predicile pe care le0inea despre via0\ue000, cercetare spiritual\ue000,"i prin devotamentul cu care"i-a folosit capacit\ue0000ile pentru a vindeca, exorciza, \u00eenvia, Iisus a atras m\u00e2nia autorit\ue0000ilor religioase care l-au considerat un impostor. Ignor\u00e2nd toat\ue000 aceast\ue000 nemul0umire el continu\ue000 s\ue000 predice \u00eenv\ue0000\ue000tura sa"i s\ue000 ajute oamenii, propor0ional cu credin0a lor (\u201eCredin\ue001a ta te-a salvat\u201c spune adeseori).

Iisus a crezut \u00eentr-o divinitate monoteist\ue000 pe care a numit-o Dumnezeu Tat\ue000l"i considera c\ue000 este un canal de lumin\ue000 prin care Unicul Dumnezeu d\ue000ruie"te oamenilor ceea ce au cu adev\ue000rat nevoie pentru sufletul lor. A prezentat \u00eentr-o manier\ue000 foarte original\ue000, simpl\ue000"i extrem de util\ue000Calea prin Sine, \u00een care Iubirea, Credin0a fa0\ue000 de Dumnezeu"i Dragostea fa0\ue000 de oameni erau singurele metode. \u00cen tot acest timp el"i-a preg\ue000tit 12 discipoli pe care i-a numit apostoli.

\u00cen finalul celor trei ani de la \u00eenceputul misiunii sale, Iisus este judecat cu viclenie de consiliul preo0ilor care, ajuta0i de oficialit\ue0000ile romane, au declarat verdictul\ue000 \u201econdamnat prin crucificare\u201c. Astfel \u00een s\ue000pt\ue000m\u00e2na premerg\ue000toare s\ue000rb\ue000torii Pa"tilor (o mare s\ue000rb\ue000toare evreiasc\ue000) el este biciuit"i pus s\ue000 care sute de metri crucea pe care apoi, a fost r\ue000stignit. \u00cen final moare, \u00eencredin0\u00e2ndu-"i sufletul Tat\ue000lui Ceresc. Dar evenimentele nu se sf\u00e2r"esc aici. Preo0ii, cunosc\u00e2nd profe0iile \u00eenainta"ilor despre \u00eenvierea sa, au stabilit \u00eempreun\ue000 cu dominatorii romani ca morm\u00e2ntul acestuia s\ue000 fie p\ue000zit. \u00cen finalul urm\ue000toarelor trei zile, c\u00e2nd Maria Magdalena, asupra c\ue000reia Iisus f\ue000cuse una din nenum\ue000ratele sale minuni, a mers la

Astrologia, o terapie modern\ue000
440
morm\u00e2nt pentru a-i unge corpul cu mir261, cum era tradi0ia, acesta era gol. Iisus
\u00eenviase.
Ulterior \u00eenvierii, Iisus s-a ar\ue000tat discipolilor apropia0i pentru a le definitiva
preg\ue000tirea spiritual\ue000, dup\ue000 care s-a ridicat la Cer pentru a \u201esta de-a dreapta Tat\ue000lui\u201c.

Mesajul s\ue000u transmis \u00een posteritate, la \u00eenceput pe cale oral\ue000, scris ulterior de discipolii s\ue000i, a pus bazele unei noi religii care \u00eenglobeaz\ue000 prin simbolurile"i ritualurile folosite, toate celelalte credin0e"i idei religioase cunoscute p\u00e2n\ue000 la venirea Sa. Aceasta este, pe scurt, povestea vie0ii lui Iisus din Nazaret.

Mircea Eliade \u00een Istoria credin\ue001elor#i ideilor religioase, \u00eel consider\ue000 pe Iisus \u201eun evreu obscur\u201c c\ue000ruia i se acord\ue000 \u00eensemn\ue000tate doar din punct de vedere socio-ideologic. \u00cen timpul vie0ii nu doar a vorbit despre iubire, \u00een0elepciune, d\ue000ruire, ci a dat oamenilor modele pe care reproduc\u00e2ndu-le s\ue000 se cunoasc\ue000 at\u00e2t de bine \u00eenc\u00e2t s\ue000-l poate vedea pe Dumnezeu reflect\u00e2ndu-se \u00een sufletul lor. Miracolele pe care le-a f\ue000cut nu pot spune \u00eens\ue000 totul nici despre Omul Iisus"i nici despre Maestrul Iisus. Despre el se poate afla totul doar iubindu-l.IUB I REA este esen0a predicilor sale, este \u00eens\ue000"i motiva0ia sacrificiului s\ue000u, asemenea Divinit\ue0000ii.

Mesajul s\ue000u nu este nici pe departe mai prejos de exemplul s\ue000u personal, \u00eentruchip\u00e2nd perfec0iunea nu \u00een sensul abstract al cuv\u00e2ntului, ci \u00een modul concret prin corelarea libert\ue0000ii de a g\u00e2ndi, ac0iona cu libertatea de a iubi"i de a decide asupra propriului destin. Venirea sa a dobor\u00e2t barierele predestin\ue000rii fataliste a vie0ii

"i i-a \u00eencununat pe oameni cu speran0a unei victorii totale asupra ignoran0ei "i
vulgarit\ue0000ii condi0iei lor. Ast\ue000zi comportamentul cre"tinilor nu exprim\ue000 nici pe
departe faptul c\ue000 \u00eenv\ue0000\ue000tura lui Iisus a fost \u00een0eleas\ue000.

\u201eEloi, eloi, lama sabactani\u201c262 (Marcu15:34) nu indic\ue000 scindarea leg\ue000turii sale cu Dumnezeu, nici m\ue000car ca viziune subiectiv\ue000, ci disperarea, m\u00e2hnirea sa \u00een momentul \u00een care, v\ue000z\u00e2ndu-"i misiunea p\ue000m\u00e2ntean\ue000 aproape de sf\u00e2r"it, a apreciat care este puterea de \u00een0elegerea a oamenilor vremii sale,"i c\u00e2t de dureroas\ue000 poate fi r\ue000t\ue000cirea lor.

Acesta este un miracol pe care Iisus l-a realizat cu mare transparen0\ue000. Identificarea sa cu structurile umanit\ue0000ii a fost at\u00e2t de profund\ue000 \u00eenc\u00e2t, pentru o clip\ue000 a g\u00e2ndit asemenea oamenilor care, \u00een ignoran0a lor, credeau c\ue000 Dumnezeu i-a p\ue000r\ue000sit. \u00cen felul acesta Iisus a putut prin puritatea"i for0a sa s\ue000 desfac\ue000 leg\ue000turile ce-i \u00eenl\ue000n0uia pe Adam"i Eva \u00een suferin0\ue000 "i i-a eliberat transfer\u00e2ndu-le pentru o clip\ue000 puterea sa de a re\u00eenvia. Oricine poate tr\ue000i \u00een nemurire spiritual\ue000 dup\ue000 moartea biologic\ue000, prin puterea rena"terii spirituale primit\ue000 de la Iisus. \u00cen asta const\ue000 sacrificiul s\ue000u, nu moartea \u00een sine pe care oamenii o tr\ue000iesc orbe"te de milioane de ani. A medita la acest subiect implic\ue000 a-l \u00een0elege pe Iisus a"a cum a fost: un mare mistic, un magician al sufletelor"i un foarte bun prieten \u00een acela"i timp. Promisiunile lui sunt deopotriv\ue000 speran0e"i realiz\ue000ri: \u201eEu le dau via\ue001\ue000 ve#nic\ue000, \u00een

veac nu vor pieri#i nimeni nu le va smulge din m\u00e2na Mea\u201c Ioan 10:28.
261 Un ulei aromat folosit \u00een ritualurile religioase
262 Doamne Dumnezeul meu, de ce m-ai p\ue000r\ue000sit, sunt ultimele cuvinte spuse de Iisus \u00eenainte
de a muri.
Gheorghi\ue000\ue001 CO\ue002ER
441

Credin0a \u00een Iisus Atotputernic doar pentru minunile pe care le face este o credin0\ue000 ignorant\ue000, lipsit\ue000 de motiva0ie, o credin0\ue000 limitat\ue000 la nivel de fapt\ue000 exterioar\ue000, nu la nivel de ac0iune interioar\ue000. E greu, ca om, s\ue000 crezi \u00een Iisus Omul- Divin, dac\ue000 nu te str\ue000duie"ti s\ue000 \u00een0elegi misterul care-l cuprinde, dac\ue000 nu te str\ue000duie"ti s\ue000 \u00eenl\ue000turi bariera ignoran0ei colective care \u00een loc s\ue000 sanctifice via0a uman\ue000, prin raportarea ei la divinitate, umanizeaz\ue000 vie0ile sfin0ilor, pentru a g\ue000si \u00een nenum\ue000rate feluri justific\ue000ri ale propriilor neputin0e.

Iisus din Nazaret este un mare ini0iat pentru c\ue000 a adus \u00een lume nu doar o filosofie despre Omul cosmic, ci o metod\ue000 concret\ue000, practic\ue000 prin care Omul \u00ee"i poate dep\ue000"i condi0ia sa muritoare"i poate accede la Divinitate prin comuniune total\ue000"i definitiv\ue000. Este deci o metod\ue000 complet\ue000 prin care omul \u00ee"i sanctific\ue000 via0a"i pe sine \u00eensu"i prin salvarea lui Adam"i a Evei interioare. Prin Iisus via0a este o cale nu o lupt\ue000 cu sine, este un adev\ue000r nu o iluzie obositoare. (\u201eEu sunt \u00eenvierea#i via\ue001a.

Cine crede \u00een Mine, chiar dac\ue000 va muri va tr\ue000i.\u201c Ioan 11:25)
Av\u00e2nd \u00een vedere \u00eensemn\ue000tatea pe care a avut-o Iisus nu numai prin impactul
asupra omenirii, ci mai ales prin modelul de via0\ue000 oferit ne \u00eentreb\ue000m:e xist\ue000 o
conjunctur\ue000 astrologic\ue000 special\ue000 sub care se poate na\ue001te o asemenea fiin\ue002\ue000?

Numerotarea anilor a"a cum este ea cunoscut\ue000, a fost aleas\ue000 \u00een mod arbitrar f\ue000r\ue000 s\ue0000in\ue000 cont de realitatea faptelor istorice. Astfel anul 1 d. Ch. are ca echivalent anul 753 de la cl\ue000direa Romei, ori, s-a demonstrat c\ue000 \u00een acea perioad\ue000 Irod nu mai exista. El murise. De aceea na"terea lui Iisus nu putea avea loc atunci, ci cu c\u00e20iva ani \u00eenainte. Nimeni nu este \u00eenc\ue000 \u00een stare s\ue000 demonstreze cu date concrete c\u00e2nd s-a n\ue000scut Iisus, deoarece nici \u00een Biblie"i nici \u00een alte documente oficiale nu se precizeaz\ue000 o dat\ue000 real\ue000, ci doar descrieri mult prea simbolice pentru a li se mai descoperi esen0a real\ue000. Acest mister a fost cercetat de foarte mul0i astrologi din istorie, chiar"i de unii cardinali, cu scopul de a observa ce conjunctur\ue000 putea fi \u00een momentul na"terii unei fiin0e at\u00e2t de speciale.

Explica0iile cele mai diverse pornesc \u00eent\u00e2i de la specula0ii filosofice, cum ar fi spre exemplu faptul c\ue000 Iisus \u00eentrupa principiul dualit\ue0000ii"i deci avea ca semn natal o zodie dual\ue000: V\ue000rs\ue000tor, Pe"ti, Rac, Gemeni sau Balan0\ue000. \u00cen Evul Mediu era destul de dificil pentru o persoan\ue000 s\ue000 se ocupe cu a"a ceva, pentru c\ue000 dictonul \u201ecrede#i nu

cerceta\u201c a f\ue000cut ca studiile \u00eentreprinse s\ue000 fie sporadice,"i unele dintre ele, lipsite de

consisten0\ue000. Pentru a justifica cercet\ue000rile s-a lansat argumentul c\ue000 dac\ue000 admitem cele dou\ue000 laturi - divin\ue000"i uman\ue000 - ale lui Iisus, nu e deloc absurd s\ue000 aplic\ue000m omului limit\ue000rile destinului astral. \u00cens\ue000, biserica nu privea cu ochi buni nici aceste tentative

"i nici astrologia \u00een general.

\u00cen perioada rena"terii D\u2019Ailly, Gaurico"i Cardano calculeaz\ue000 tema na"terii lui Iisus dup\ue000 date conven0ionale, f\ue000r\ue000 s\ue000 ajung\ue000 la rezultate concrete. Kepler, \u00een aceea"i perioad\ue000, stabile"te aceast\ue000 dat\ue000 \u00een prim\ue000vara anului 6 dinaintea erei cre"tine. El este cel mai subtil, deoarece influen0at de evenimentele astrologice din 1604, pune na"terea M\u00e2ntuitorului \u00een raport cu o conjunc0ie major\ue000"i cu apari0ia unei stele nova.

C.G.Jung, \u00een lucrarea Psihanaliz\ue000 #i astrologie, face o ampl\ue000 expunere pe aceast\ue000 tem\ue000 din care se eviden0iaz\ue000 faptul c\ue000 planetele Jupiter"i Saturn sunt pilonii principali ai na"terii lui Iisus, prin faptul c\ue000 Jupiter simboliza justi0ia divin\ue000,

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amicacami liked this
Irene Barbara liked this
GABRIELA liked this
ginnadoi liked this
Vizitiu Gina Mihaela liked this
Isp Stef liked this
marcellus97 liked this
blabla18 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->