Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Эрүүл мэндийн боловсрол

Эрүүл мэндийн боловсрол

Ratings: (0)|Views: 3,670|Likes:
Published by nrnchln

More info:

Published by: nrnchln on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
Гарчиг
 
Удиртгал хэсэг
ТанилцуулгаСудалгааны зорилго, зорилтСудалгааны арга зүй, аргачлал
Бүлэг 1. Эрүүл мэндийн боловсролын өнөөгийн байдал
1.1
Эрүүл мэндийн боловсролын эрх зүйн орчин
1.2
Эрүүл мэндийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал
1.3
Эрүүл мэндийн
 
боловсрол олгож буй багшийн бэлтгэлжилт, сургуулийн дэмжихорчин
Бүлэг 2. МБСБ
-
ийн суралцагчдын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын өнөөгийн байдал
2.1
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
оос сэргийлэх мэдлэгийн түвшин
 2.2
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
оос сэргийлэх хандлага
2.3
МБСБ
-
д суралцагчдынбэлгийн зан үйл, дадал
 2.4
МБСБ
-
ийн суралцагчдынхорт зуршлын талаарх ойлголт ба хэрэглээ
2.5
МБСБ
-
ийн суралцагчдынамьдрах ухааны чадвар
Бүлэг 3. МБСБ
-
ийн суралцагчдын ЭМБ
-
ын хэрэгцээ, шаардлага
3.1
МБСБ
-
ийн суралцагчдын ЭМБ
-
ын хэрэгцээ шаардлага
 
Бүлэг 4. Дүгнэлт, зөвлөмж
 
4.1
Дүгнэлт
4.2
Зөвлөмж
Хавсралтууд
I
Судалгааны асуултууд
II
Судалгааны багийн танилцуулга
Ашигласан ном зохиол
 
Товчилсон үгчийн тайлбар
 
БЗДХ
 
Бэлгийн замаар дамжих халдвар
 
БСШУЯ
 
Боловсрол
 
Соѐл Шинжлэх Ухааны Яам
 
ДОХ Дархлалын олдмол хам шинж
 
ЗГ
 
Засгийн Газар
 
МБСБ
 
Мэргэжлийн Боловсролын Сургалтын Байгууллага
 
МУ
 
Монгол Улс
 
МУБИС
 
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
 
НҮБ
 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
 
НҮЭМ
 
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
 
ХДХВ
 
Хүний дархлал хомсдлын вирусШУТИС
 
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
 
ЭМ
 
Эрүүл мэндЭМБ
 
Эрүүл мэндийн боловсрол
 
ЭМШУИС
 
Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль
 
ЭМЯ
 
Эрүүл мэндийн Яам
 
 
 
Удиртгал хэсэг
 
Танилцуулга
 
Энэхүү судалгаа нь МБСБ
-
ийн суралцагчын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
ын талаарх мэдлэг,хандлага, дадлыг үнэлж, эрүүл мэндийн боловсролын хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоорУлаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй МБСБ
-
ийнсуралцагчид болон багш нарын төлөөллийг хамруулсан болно.Тус судалгааны тайлан нь үндсэн 4 бүлэгтэй. 1
-
р бүлэгт
 
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
оос сэргийлэхболон эрүүл мэндийн боловсролын өнөөгийн байдлыг эрүүл мэндийн боловсролынэрхзүйн орчин, эрүүл мэндийн боловсрол олгож буй байдал, багшийн бэлтгэлжилт,сургуулийн дэмжих орчны талаас авч үзэв. 2
-
р бүлэгт МБСБ
-
ийн суралцагчынБЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын өнөөгийн байдлын талаархмэдээллийг тусгасан.
3-
р бүлэгт МБСБ
-
ийн хүрээнд эрүүл мэндийн боловсролын ямархэрэгцээ, шаардлага байгаа талаар өгүүлэх болно. Судалгааны тайлангийн 4
-
р бүлэгтсудалгааны ерөнхий дүгнэлт, зөвлөмжийг тусгасан болно.
Судалгааны зорилго
 
Тус судалгааны зорилго нь МБСБ
-
ийн суралцагчын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
оос сэргийлэхталаарх мэдлэг, хандлага, дадал, тэдэнд олгож буй ЭМБ
-
ын өнөөгийн байдлыг судалж,хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлоход оршино.
Судалгааны зорилт
 
1.
ЭМБ
-
ын хууль эрх зүйн орчин, ЭМБ олгож буй өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээхийх
2.
МБСБ
-
ийн суралцагчын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
оос сэргийлэх талаарх мэдлэг, хандлага,дадлыг тодорхойлох
3.
МБСБ
-
ийн суралцагчын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
оос сэргийлэх болон ЭМБ
-
ын хэрэгцээшаардлагыг тодорхойлох
 4.
МБСБ
-
үүдэд
 
эрүүл мэндийн хичээл зааж буй багш нарын нөөц, чадавх, сургалтынорчин нөхцлийг судлан, дүн шинжилгээ хийх, хэрэгцээг тодорхойлох
 5.
МБСБ
-
үүдэд
 
зааж буй БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-
оос сэргийлэх болон ЭМБ
-
ыг сайжруулахбодлогын болон хэрэгжилтийн зөвлөмжийг боловсруулах

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
Odontuya Khaidav liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Baridii Amarzaya liked this
Baridii Amarzaya liked this
Anhtuya Batsuh liked this
Kali Orol liked this
Kali Orol liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->