Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
brojevni-sustavi

brojevni-sustavi

Ratings: (0)|Views: 933|Likes:
Published by Portal Moja matura

More info:

Published by: Portal Moja matura on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
Portal
 
M
Ovaj 
 
dokudržavne
 
digitalnoi/ili 
 
 promij 
 
Obra 
Rješav
 
U svako pisao nadokume 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
 ja
 
matura
 
za
ment 
 
 je
 
intelek ature
 
s
 
mrže
 
obliku
 
uz
 
uvjeenjenih
 
dijelov 
 
ovni ish
nje proble
razlikovatinjihovu pri
m zadatku pdržavnoj ntima na od 
DM
 
ljet12.
 
Koji
 
A.
 
132
 
B.
 
346
 
C.
 
685
 
D.
 
1011
 
Ogledni
 
9.
 
Heksa
A.
 
510
 
B.
 
45
 
C.
 
90
 
D.
 
180
 
Ogledni
 
23.
 
NapiRješenje:
DM
 
 jese12.
 
Koji
 
 j
A.
 
10,10
B.
 
10,11
 
C.
 
110,10
D.
 
110,1
DM
 
ljet15.
 
Koji
 
 jbroja
 
9F
A.
 
100
 
B.
 
910
 
C.
 
A0
 
D.
 
A10
 
besplatne
 
o
tualno
 
vlasništ ih
 
stranica
 
 
da
 
 je
 
navedea
 
dokumenta.
 
Držav
Zadaci s
odi:
ma progra
i povezivatimjenu
 
iše redni br aturi 2009.govaraju
ć 
e
 
2009./20
d
 
brojeva
 
n
ispit
 
2011.
ekadski
 
pri
ispit
 
2011.
ite
 
binarni
 
 _________
n
 
2009./2
e
 
binarni
 
za1011
 
01011
 
2010./20
e
 
broj
 
u
 
hek
 
line
 
priprem
vo
 
Sonje
 
Luši 
ć 
www.nccvo.hr 
 
izvor 
 
dokume
na ma
svih dos
izpriprem
 
miranjem
brojevne su
 j i ispitni r 2010. pod linkuhttp:
0.
 
ije
 
zapis
 
bro
2012.,
 
20
az
 
nekoga
 
2012.,
 
20
apis
 
dekads ________
 
10.
 
is
 
dekadsko
1.
 
sadekadsko
 
državne
 
ma
Radoševi 
ć 
 ,
 
 pro.
 
Dozvoljeno
 
nta
 
 
 jasno
 
ozn
tura iz
dašnjih is
or: ncvva: mojam
 
 
stave zna
č
a
k na kojemrojem 12. //mojamat 
a
 
u
 
oktalno
8./2009.
 
roja
 
 je
 
5A
.
 
8./2009.
 
koga
 
broja
 
2ga
 
broja
 
6,7
e
 
sustavu
 
ure
 
.
 
 
Udruge
 
Sae
 
kopiranje
 
 
a
č 
ena
 
sva
 
odst 
infor 
pita držav
.hr
 
tura.net
 
 jne za opis
se taj zada ješenja zad ra.net/dosa
e
 
sustavu?oji
 
 je
 
dekad3,125.
 
5
?
 
eposredni
 
s
o
 
 jedan
 
klik.
 
 Z distribuiranje
 
upanja
 
od 
 
izvo
atike
e mature
 
ada ra
č
una
ak pojavio.ataka potradasnji-ispiti 
 
ski
 
zapis
 
togljedbenik
 
he
adaci 
 
su
 
odabr dokumenta
 
u
 
rnika
 
kao
 
 
aut 
 
 
la te argum
Npr. prvi za žite u origin-informatika
a
 
broja?
 
ksadekadsk
ani 
 
iz
 
ispita
 
tiskanom
 
 
ri 
 
dodanih
 
ntirati
datak selnim
ga
 
 
Portal
 
M
Ovaj 
 
dokudržavne
 
digitalnoi/ili 
 
 promij 
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
 ja
 
matura
 
za
ment 
 
 je
 
intelek ature
 
s
 
mrže
 
obliku
 
uz
 
uvjeenjenih
 
dijelov 
DM
 
 jese15.
 
Kako
 
A.
 
100
 
B.
 
1FF
 
C.
 
199
 
D.
 
201
 
DM
 
ljet14.
 
Koji
 
 j
A.
 
25714
B.
 
53630
 
C.
 
2BCC
 
D.
 
5363
 
DM
 
 jese14.
 
Koji
 
 j
A.
 
6561
 
B.
 
15341
 
C.
 
65601
 
D.
 
65604
DM
 
 jese13.
 
Koji
 
 j
A.
 
D6,8
 
B.
 
1AD
 
C.
 
107,25
D.
 
6B,4
 
Ogledni
 
10.
 
Koji
 
 j
A.
 
10001
B.
 
11010
C.
 
110
 
D.
 
10110
DM
 
 jese14.
 
Koji
 
 j
A.
 
1011
 
B.
 
1101
 
C.
 
1111
 
D.
 
10101
DM
 
ljet14.
 
Koji
 
 j
A.
 
10111
B.
 
10111
C.
 
11001
D.
 
11101
 
besplatne
 
o
tualno
 
vlasništ ih
 
stranica
 
 
da
 
 je
 
navedea
 
dokumenta.
 
n
 
2010./2
se
 
u
 
heksad
 
2010./20
e
 
oktalni
 
za
 
n
 
2010./2
e
 
oktalni
 
za
 
n
 
2009./2
e
 
heksadek
 
ispit
 
2011.
e
 
binarni
 
pri000
 
110
 
n
 
2009./2
e
 
binarni
 
za
 
2009./20
e
 
binarni
 
za10011011111011011111
 
01111011111011100101
line
 
priprem
vo
 
Sonje
 
Luši 
ć 
www.nccvo.hr 
 
izvor 
 
dokume
11.
 
ekadskome
 
1.
 
is
 
binarnog
11.
 
is
 
binarnog
10.
 
dski
 
zapis
 
bi
2012.,
 
20
kaz
 
broja
 
13
10.
 
is
 
oktalnog
0.
 
is
 
heksadek0
 
0
 
0
 
1
 
državne
 
ma
Radoševi 
ć 
 ,
 
 pro.
 
Dozvoljeno
 
nta
 
 
 jasno
 
ozn
obliku
 
zapis
 
broja
 
1010
 
broja
 
1101
narnoga
 
br
8./2009.
 
6
(8)
?
 
broja
 
15
?adskoga
 
br
ure
 
.
 
 
Udruge
 
Sae
 
kopiranje
 
 
a
č 
ena
 
sva
 
odst 
 
uje
 
neposre
111100110011100001
 ja
 
1101011,
 ja
 
BCDE
?
 
o
 
 jedan
 
klik.
 
 Z distribuiranje
 
upanja
 
od 
 
izvo
ni
 
prethod?
 
01
?
 
adaci 
 
su
 
odabr dokumenta
 
u
 
rnika
 
kao
 
 
aut 
ik
 
broja
 
(20
ani 
 
iz
 
ispita
 
tiskanom
 
 
ri 
 
dodanih
 
)
16
?
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->