Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
UNO ENTRE 7000 MILLONES

UNO ENTRE 7000 MILLONES

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Se trata de un conjunto de meditaciones en momentos personales de transición existencial.Una suerte de EXIT QUESTIONNAIRE, que reflejan las vivencias y los estudios del autor posicionado en la cotidianeidad del Área Metropoliana de buenos Aires relacionandola con el acontecer planetario, del que se considera parte inescindible. el ensayo será pasible de actualizaciones a medida que de desarrolle.
Se trata de un conjunto de meditaciones en momentos personales de transición existencial.Una suerte de EXIT QUESTIONNAIRE, que reflejan las vivencias y los estudios del autor posicionado en la cotidianeidad del Área Metropoliana de buenos Aires relacionandola con el acontecer planetario, del que se considera parte inescindible. el ensayo será pasible de actualizaciones a medida que de desarrolle.

More info:

Published by: Alfredo Armando Aguirre on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
3
UND EN]WE 0.<<< JOFFDNER !Jemo}cbodner en jdjen}dr |ewrdncfer me}wcnroboòn eqor}enbocf/ Rdjdr |cw}omcwodr me fdr |weãjgufdr y merme yc cmefcn}cjdr sue ndr erhdwcwejdren er}c bdjunobcboòn |cwc eq|wercwndr en }ewbewc |ewrdnc. Ndr ren}ojdr jãrbòjdmdr eq|werãnmdndr crê sue acboïnmdfd en |wojewc |ewrdnc. Mefogewcmcjen}e}wcnro}cwejdr |dw fd cu}dgod`wãhobd y fd }er}ojdnocf. Jebfcwejdr bdn }dmd fd suenuer}wc bc|cbomcm eq|weroxc |dw erbwo}d fd |ewjo}e& fd sue xenojdr c|wenmoenmd cfd fcw`d me nuer}wc eqor}enboc bdnrboen}e& buydr |wojewdr webuewmdr re wejdn}cn cjemocmdr me3?53.Moben sue und me fdr jdjen}dr }wcujã}obdr me fc xomc me unc |ewrdnc!c`we`cjdrndrd}wdr me unc |ewrdnc onrew}c en fcr hdwjcfomcmer me fc buf}uwc dbbomen}cf deuwdcjewobcnc/ er ef jdjen}d me fc iugofcboòn d rcfomc me erc bdnxenboònmendjoncmc ‚\dgfcboòn ebdnòjobcjen}e cb}oxc‚!\.E.C./. Ndr c|weruwcjdr c bdnro`ncw& sue mcmcr fcr er}wub}uwcfer wcdner me merej|fed nder}ã }cn `enewcfocmc ere }o|d me xoxenboc }wcujã}obc. Suoewen fcr bowbunr}cnbocrsue ndr enbdn}wejdr men}wd me erc ro}ucboòn me }wcujã}obd |woxofe`od. _ merme ercc}cfcyc& weo}ewcjdr |woxofe`ocmc& er sue ndr |wd|dnejdr bdj|cw}ow er}drbdn}enomdr& fdr sue owãn roenmd cb}ucfocmdr& c jemomc sue fdr xcycjdrmercwwdffcnmd& yc sue en er}e xewcnd cur}wcf me7<37mef bcfenmcwod `we`dwocnd&bdn}cjdr bdn fcr acgofomcmer sue ndr |ewjo}en acbew urd bwec}oxd me fcr |dw cadwcmendjoncmcr ‖]ebndfd`êcr me fc onhdwjcboòn y fcbdjunobcboòn‚!]OBr/;aewwcjoen}cr sue xenojdr hwebuen}cnmd bdn on}enromcm yen}urocrjd merme acbe bcromdr mïbcmcr.Rewêc hcwwc`drd y acr}c oniur}d& reócfcw bdjd huojdr cbujufcnmd fdr bdn}enomdrsue |we}enmejdr bdj|cw}ow.
 
7
‚]dmd ef junmd er erbuefc‚& erbwogoò cf`unc xe IdrïAewnãnme. _ effd rowxc |cwc |dnew en un jorjd |fcnd fd c|wenmomd ror}ejã}obcjen}e bdjd fd c|wenmomdcror}ejã}obcjen}e. _ cmejãr |cwc nd bdje}ew oniur}obocr9 wer|eb}d c unme}ewjoncmd noxef me onr}wubboòn!\umojdr bdj|fe}cwfdr bcro }dmdr/; c uncme}ewjoncmc jc}ewoc d cro`nc}uwc d c un me}ewjoncmd mdben}e.On`wercjdr cf ror}ejc fcgdwcf hdwjcf c |wonbo|odr me ndxoejgwe me3?81&y rcfxdunc |curc me reor jerer en3?08&aejdr |ewjcnebomd en mobad ror}ejc acr}c er}drjdjen}dr& en sue aejdr ffe`cmd fdr |wdfe`òjendr me nuer}wc iugofcboòn. Nuer}wc bcw`c me }wcgcid ac romd en `wcn |cw}e en ef rewxobod |ùgfobd ybdj|fejen}cwocjen}e en fc mdbenboc. Nuer}wc |ewjcnenboc en fdr bucmwdr me fcCmjonor}wcboòn \ùgfobc Ncbodncf!hemewcf/ cw`en}onc ac bdnr}o}uomd unc d|dw}unomcmme c|wenmocie sue aejdr |wdbuwcmd nd merc|wdxebacw. C huew me rew ronbewdrmegejdr bdnro`ncw sue ac romd |dbd fd sue aejdr |dmomd c|fobcw me ere jcncn}ocfme onhdwjcboòn en ef jorjd rewxobod |ùgfobd sue ndr fd |drogofo}ò. Me }dmdr jdmdraejdr |dmomd bdj|cw}ow ere c|wenmocie }cn}d en fc mdbenboc bdjd en fcbdjunobcboòn erbwo}c rec en jemodr oj|werdr rec en fc On}ewne}. _ merecjdrbdnro`ncw sue fc cb}oxomcm bdjunobcbodncf fc aejdr xenomd mercwwdffcnmd c noxefme xdfun}cwocmd.Fc |drogofomcm me cbbemew c onhdwjcboòn cb}ucfocmc& ndr ac |ewjo}omd wero`nohobcw y weon}ew|we}cw |ewjcnen}ejen}e fcr xoxenbocr y fdr c|wenmocier |wexodr. Effd rendr ac aebad jãr |c}en}e& wer|eb}d c nuer}wc onhcnboc y cmdferbenboc. Fccbujufcboòn me bdndbojoen}dr ndr ac |ewjo}omd mobac wero`nohobcboòn yweon}ew|we}cboòn me xoxenbocr& sue cbdwme suoener ndr xoenen }wc}cnmd& |cweboewcnrew juer}wcr me un ron`ufcw noxef me webdwmcboòn d wejejgwcnc.! C gdwmd mef‖C}fcn}ob OO‚& 7 me enewd me 7<37/.
 
2
Cffã |dw nuer}wd |wojew cód me fc rebunmcwoc !3?8</& c|wenmojdr csueffd sue ‖efdwmen me fdr hcb}dwer nd cf}ewc ef |wdmub}d‚. \wonbo|od jc}ejã}obd& sue bucmwc |cwcef dwmen me |weren}cboòn me nuer}wd morbuwrd.AewnãnGenê}e& en ru ‖Cwor}dbwcboc hwen}e c fc Wexdfuboòn‚& me3?52& ndr cnd}oboò sue re`ùn fc bdnbe|boòn me adjgwe sue re }en`c& rewã fc bdnbe|boòn me rdboemcm yEr}cmd bdwwer|dnmoen}e. Bdn ef |crd mef }oej|d& rdgwe fc gcre me xcwocrmehonobodner enbdn}wcmcr c fd fcw`d mef bcjond y megomcjen}e |dnmewcmcr& }enejdr!yc crujomc fc buer}oòn me ‖`enewd‚/& sue er fc ro`uoen}e ndboòn9 \ewrdnc9 er uncnojcf fò`obd sue re bdjunobc bdd|ewcnmd u adr}ofocnmd |cwc rc}orhcbew rurneberomcmer onrew}c en ru `edbuf}uwc. Bdjd }dmc bdnbe|}ucfocboòn re fc |dmwãbdj|cw}ow }d}cf d |cwbocfjen}e& jcr er fc sue jcneicjdr bdjd on`wemoen}e me fdsue cr|owcjdr bdjunobcw.Acboc hegwewd me3?00&bdjencjdr c hdwjufcw bdjunobcbodner erbwo}cr. Mermeen}dnber ndr aejdr |wedbu|cmd |dw sue fdr }ê}ufdr me fcr jorjcr& me cf`ùn jdmdbdnmenren d ron}e}oben fdr bdn}enomdr me fcr wer|eb}oxcr bdjunobcbodner. Effd erc|fobcgfe c fd sue |we}enmejdr bdjunobcw en er}e jenrcie. Fc ojc`oncmc cfe`dwêcme un |fcne}c unomd me cf`ùn jdmd& buydr c}orgdr re |uemen wcr}wecw en fc dgwc mefjcffdwsuênWcjdn Ffuff& acboc honer mef Ro`fd Bc}dwbe& |cweboewc acgewreonjorbuomd en nuer}wc bd}omocneomcm& c }wcxïr me fdr jùf}o|fer y monãjobdrmercwwdffdr me fcr jenbodncmcr ]OBr. Ef |enùf}ojd bc|ê}ufd ac romd fc On}ewne} y efcb}ucf rewêc ef me fc }efehdnêc befufcw. Fcr ]obr& buyc monãjobc nd re me}oene y acr}cweruf}c bcro onojc`oncgfe rur hu}uwcr c|fobcbodner& bdnr}o}uyen unc ruew}e mecfe`dwêc me fc onmor}on}cjen}e mendjoncmc `fdgcfocboòn d junmocfocboòn.Bdn fc |ewr|eb}oxc mef }oej|d& ndr |wdmuben cmjowcboòn csueffdr cnunbodr suefeêcjdr mïbcmcr c}wãr& mdnme und |dmêc acr}c bdnie}uwcw sue re er}cgc cn}eefcgdwcbodner me |ewrdncr bdn ojc`oncboòn juy hwdnmdrc. _ ewc boew}d& ndjcr fdsue ndr ogcn cn}obo|cnmd. Er jãr& fd sue ndr |cwebêcn cfe`dwêcr ewcn jãr sue erd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->