Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
baudelaire

baudelaire

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Medeleanu Madalina

More info:

Published by: Medeleanu Madalina on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2012

pdf

text

original

 
 
BAUDELAIRE, VERLAINE,RIMBAUD, MALLARMÉmodele pentruSCRIITORI ROMÂNI CONTEMPORANI
o anchet
ă
literar
ă
deSimona-Grazia Dima
ş
iAurelian Titu Dumitrescu
Editura Ministerului Administra
ţ
iei
ş
i InternelorBucure
ş
ti, 2006
 
Autorul A. T. D. a fost sprijinit de CopyRO
Coperta de Nicolae MACOVEI
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a României:
DIMA, SIMONA-GRAZIADUMITRESCU, AURELIAN TITUBAUDELAIRE, VERLAINE, RIMBAUD, MALLARMÉ,modele pentru SCRIITORI ROMÂNI CONTEMPORANI – o anchet
ă
literar 
ă
de Simona-Grazia Dima
ş
i Aurelian TituDumitrescu/Simona-Grazia Dima
ş
i Aurelian Titu Dumitrescu – Bucure
ş
ti: Editura Ministerului Administra
ţ
iei
ş
i Internelor, 2006anchet
ă
literar 
ă
 ISBN 973–745–005–1CIP
Editor coordonator:
Ciprian CHIRVASIU
Redactor de carte:
Elena CIOPONEA
 
Simona-Grazia DIMA
Culegere
ş
i tehnoredactare:
Paulina CR 
Ă
CIUNESCU Nicoleta IORDACHE
Corectur
ă
:
Carmen TUDORACHESimona-Grazia DIMA
Imprimat la Tipografia Ministerului Administra
ţ
iei
ş
i Internelor 
 
 Argument
ă
când înc 
ă
de la sfâr 
ş
itul adolescen
ţ 
ei o pasiune pentru poezia lui Arthur Rimbaud 
ş
i
ă
 p
ă
tând, datorit 
ă
 aprecierilor acestuia, o dependen
ţă
de universul lui CharlesBaudelaire, am încercat, mai ales dup
ă
1980, când amvenit în Bucure
ş
ti, s
ă
îi
ă
sesc pe autorii cu gusturi literare identice sau asem
ă
n
ă
toare
ş
i s
ă
comunic cu ei.Mi-a fost destul de greu pentru c 
ă
poe
ţ 
ii atât de bogatei 
ş
de profund exprimatei genera
ţ 
ii ’80 au adus cu dân
ş
ii  preocuparea pentru literaturile englez 
ă
 
ş
i american
ă
, încare
ş
i-au g 
ă
sit 
ş
i modelele. Totu 
ş
i, Rimbaud, atr 
ă
gând  prin ilumin
ă
rile sale, pe care unii le-am numit revela
ţ 
ii sau le-am transformat în revela
ţ 
ii, a fost model pentru mai mu
ţ 
i autori din genera
ţ 
iile ’60 
ş
i ’70, printre care Nora Iuga,
ă
nu 
ş
Neagu 
ş
i Angela Marinescu. To
ţ 
i ace
ş
tia au avut la tinere
ţ 
e gustul aventurii 
ş
i preocuparea pentru via
ţ 
aboem
ă
. Fiecare dintre ei a avut 
ş
i a încercat s
ă
schimbe pecont propriu lumea, arta, s
ă
umanizeze
ş
i mai mult religiile. Am intrat 
ş
i eu în lumea boem
ă
, unde am cunoscut mult mai mul 
ţ 
i scriitori, unii azi necunoscu 
ţ 
i, care citau destul de des în conversa
ţ 
ii versuri din Charles Baudelaire,Paul Verlaine, Arthur Rimbaud 
ş
i Stéphane Mallarmé. Amobservat acolo, printre pahare pline sau pe jum
ă
tate goale, prin cercurile dese de fum de
ţ 
igar 
ă
, deasupra c 
ă
ţ 
ilor care

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->