Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mediageschiedenis - SamenVatting - Deel B - Briggs en Burke

Mediageschiedenis - SamenVatting - Deel B - Briggs en Burke

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by asefehe

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: asefehe on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
SV–BB–DeelB||copyright@dropboxMedia&Cultuur||1
De informatiemaatschappij 252 – 263
 
In 1960 kwamen de begrippen informatie en flow al voor bij het idee van eeninformatiemaatschappij van
Marc Porat
. Informatie = data die ongeacht haar herkomst metbehulp van elektronische technologie kan worden overgedragen en verspreidt.Er is een verband tussen de begrippen informatisation, automatisering en de hogebeschaving. Informatie werd beschouwd als het organiserende principe van het leven zelf.
&Bell
beschrijft als een van de eerste dat de dienstsector belangrijker wordt dan deindustriële sector.
Machlup
toonde met zijn kennistheorie aan het aantal agrarische arbeidersverminderde. Informatie medewerkers zouden met hun kennis de hele wereld veranderennet als de saint simonisten.
 
Het was een sociologische, economische en politieke leer, die inde negentiende eeuw een aanzienlijke invloed uitoefende en als de grondlegger magworden beschouwd van de industriële maatschappij. 
&Peter Drucker
zegt dat het leren en doceren door de nieuwe beschikbaarheid vaninformatie diepgaander worden beïnvloed dan andere gebieden van het menselijk leven.Voorspellen computer.
&Thomas Hardey
met zijn boek The Great Web merkte op dat de eenzame weg die zijnpersonages bewandelen helemaal geen onsamenhangend patroon vormden, maar onderdeel waren van het grote web van menselijke bezigheden dat op beide halfrondenwerd geweven.
&Convergentie
betekende eerst: De ontwikkeling van digitale technologieën, de integratievan tekst, cijfers beeld en geluid. Eind 1970:
Een hemel in een gesloten huwelijk
tussen decomputer en telecommunicatie, ook wel compunicatie genoemd door 
Alan Stone
.Convergentie is het samengaan van media en de telecommunicatie.
Boorstin:
De neigingvan alles om steeds meer van het andere over te nemen daarbij toegevoegd dattechnologie ideologie verzwakt en communicatie ooit vervoer was. Verschillende culturen ensamenlevingen reizen samen op een
informatiesnelweg.
 
&
Internet kwam niet zo goed door, pas nadat Clinton er aandacht aan schonk, dit had temaken met het feit dat verschillende fusies zoals tussen Bell Atlantic en TelecommunicationsInc. mislukten. Opkomst elektronische snelweg..
&Net Day
, 1996 California, metaforische en symbolische dag, Clinton en Gore brachtensamen met de FCC telefoonverbindingen tot stand tussen klaslokalen en het internet.
&Telecommunications Reform Act
, 1996, wilde door regulering de concurrentie vergroten ennieuwe investeringen stimuleren, wat de wirwar van regels groter maakte zonder deconcurrentie te vergroten.
&Bit
is een samentrekking van binary en digit door John Stukey in 1946.
&
Door de verandering van de communicatie is onze leefstijl drastisch veranderd en wemoeten deze effecten begrijpen om onze elektronische hulpmiddelen in te kunnen zettenvoor het welzijn van de vele uiteenlopende sectoren van de samenleving.
&
1997 sloten 69 landen zich aan bij de
Wereldhandelsorganisatie
en stemden om eencommunicatie beleid te voeren waarin plaats was voor concurrentie = gigantischinformatiezenuw.
&
De meeste officiële discussies richtten zich op de structuren en doelen van nationaalcommunicatie en niet op de technologieën.
Wilson Dizzard,
1975, stelt dat televisie eenintegraal onderdeel zal zijn van een groot internationaal netwerk. Maar ook dat machinesalle soorten informatie versturen om in de behoefte van informatie te voorzien.
 
SV–BB–DeelB||copyright@dropboxMedia&Cultuur||2
Computer 270-289
 
 
&
Werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren 50 door de
Ferranti Company.&
Computer moeten in historische analyse op de eerste plaats komen, want ze werden na’70 niet alleen als rekenmachine beschouwd, maar maakten het mogelijk dat uiteenlopendediensten een nieuwe vorm aannamen. Computer werd eerst voor militaire doeleindengebruikt en werd later omschreven door 
Alan Turing
als ‘
universele machines’
die hetoverbodig maakten om meerdere machines te ontwerpen.
&
Computer ontwerp veranderde met de komst van transistors ( 1947 solide versterkers,kattenharen )
Gordon Teal
kwam met
de
chip
 
en werkte voor 
Texas Instruments
dat kleinechips verkocht. Uiteindelijk werd miniaturisatie goedkoper en transistors betrouwbaarder.
&Jack Kilby
1959 patent voor de
geïntegreerde circuit
, een drager van halfgeleidendmateriaal waarin alle componenten van het elektronische circuit zijn geïntegreerd. Ze zijnveel kleiner dan het ENIAC systeem maar bleef qua uitvoering beperkt.
&
Uiteindelijk na 1971
Marcian Hoffs
microprocessor en de RAM-chip ( random accessmemory, ervoor dat de interesse naar digitale technologie steeg.
Digitale compressie
,waarbij gegevens uit een bestand worden weggelaten om ruimte te winnen was bijzonder populair bij tv en radio.
&Moore
was een chemicus en medeoprichting en president van Intel werkende in de
SiliconValley
die kwam met de Moore-wet dat inhield dat het aantal transistors dat op een chip zitelk half jaar zal verdubbelen.
&IBM (
International Business Machines Company ) had een uitgesproken bedrijfscultuur dieeen goede basis vormde bij onderhandelingen met overheden en grote klanten, maar werdtot de incunabelenperiode gerekend en als defensiecalculators gezien en wees niet vooruitnaar wat de microprocessor mogelijk maken,
de personal computer.
 
&
De
Britse Ferranti
miste de zekerheid en de omvang van de Amerikaanse markt en hadgeen toegang tot de enorme Amerikaanse land en luchtmarine. Japan was de producentvan de Chips en een belangrijk speler in het hele communicatiespel. Met zijn NIRA was Japanerg betrokken bij het proces maar was toch afhankelijk van IBM. 1964 kwam
Sony
met de tvmet transistors en de walkman wat een begin was van de persoonlijke mobiliteit. Hiermeewordt duidelijk dat de computer ontwikkeling door verschillende spelers is voortgeduwd endat er sprake is van een
evolutie
in plaats van een
revolutie
.
&
Na de uitvinding van de chip nam het aantal
 softwareproducenten
toe ( het fysiekecomponent van een communicatiesysteem ) Zij wisten namelijk dat ze een centrale rolvervulden want een computer kon niet functioneren zonder software.
&
Het kan misleidend zijn om te denken in chronologische mijlpalen, aangezien er in de jaren70 al in werd gezien dat de communicatie geschiedenis, waarin de mediageschiedenis, eennieuw tijdperk was binnengegaan. Computers waren als bedrijfsapparatuur maar ook als debron van een hele reeks media-activiteiten. De vooruitgang hing niet technologische kennismaar op initiatieven van ondernemers. De computer werd net als de VCR afgedaan alsgewoontjes ( intelligent slaat op mensen ) en zou niet meer kosten dan een kleurentelevisieen gebruiksgemak en behoeftes zullen stijgen. Kijkend naar het schrijfproces werd decomputer niet altijd even gewaardeerd.
&
1963
William Olson
kwam met de
minicomputer
, PDP8, gigantische stijging van de winst enverkoop tussen 65/70 maar voorzag niet in Massachusetts hoe de markt zou veranderen enhad meer oog voor onderwijs als potentiele klant in plaats van jonge computer fanaten.
&
1975 werd de eerste computerwinkel in Los Angeles geopend, waarna het eerste personalcomputer tijdschrift
byte
uitkwam. Waarin technische en speelse onderwerpen aan bodkwamen.
&Nicholas Bushnell
, videogame ontwerper en atari-ondernemer, 1974 spelletje
pong
, demarkt zag dat het zich meer op jongeren moest richten.
 
SV–BB–DeelB||copyright@dropboxMedia&Cultuur||3
&
Kranten besteedden in die tijd graag aandacht aan technische wonderkinderen en nietaan games. Toch heeft de spelfactor in de geschiedenis van de computer en de telefooneen grote rol gespeeld. Videospellen als afstammelingen van elektronische machines in deamusementshallen, vrijetijdsmarkt.
&
Video Fever 1982, boek van
C. Beamer
over entertainment, educatie en verslaving.
&
1976 had
Steve Wozniak 
, Bushnell had gewerkt, en
Steven Jobs
de
 Apple 1
uit en later 2.
&
Apple Macintosh werd een naamloze vennootschap in 1980 waarna IBM zich ook toch eenbesturingssysteem ging buigen en trok naar Microsoft die in 1986 een naamlozevennootschap werd o.l.v Bill Gates. Men werd zich bewust van het feit dat software belangrijk was en verschillende concurrentie kwam op waaronder Netscape met zijn ‘Mosaic’ waarnaInternet Explorer in 1995 kwam.
&
1992
Financial Times
, juichte de convergentie tussen automatisering en telecommunicatietoe en zei dat het een drijvende kracht zou vormen voor ‘ een implosie van nieuweprocessen en technologieën voor informatieverwerking ( cdroms en dvd’s) . Wel heerste er minder optimisme over de verkoopbaarheid aangezien Wallstreet in 1987 was gecrasht.Optimisme was er kijkend naar het ontstaan van de woorden interactiviteit en netwerken.
&Peter Schwartz
en
Peter Leyden
1997 voorspelden de
‘wired’
.Stallieten
&Comsats
, communicatiesatellieten waren onmogelijk te lanceren zonder de computer enbereikten met hun technologie meer aandacht dan de computer zelf. 1957 lancering
 &Spoetnik 
door de Sovjetunie -- > VS snelle reactie erop, meer belangstelling van het volk,televisie wakkerde het mede aan.
&Arthur Clars
, Wireless World 1945 was befaamd om zijn voorspellende waarde.
&
1969 besloot
NASA
Telstar, de eerste bewegende satalliet, te lanceren met meer dan 2500transistors
&
Grondstation in Bahrein door Marconi Company gebouwd was van de Britse onderneming
 Cable en Wireless
, een onderneming die groeide toen duidelijk werd dat de satellieten geenvervanger zouden zijn van de kabel. 1976 eerste glasvezelkabel voor twee kleuren tv tussenSussex en Engeland en in de VS in 1984. 1988 eerste transatlantische verbinding door AT&T.
&
1962 eerste experimentele televisie-uitzending via Telstar, Churchill benoeming ereburger.
&AT&T
had het grootste marktaandeel in Amerika en na de
Communications Satellite Acts
 van 1962, die leidde tot de oprichting van een nieuw bedrijf Communications SatelliteCorporation, had AT&T de helft van de aandelen van het bedrijf in handen .
&
Verschillende
Syncoms
, gelanceerd na 1963, verzorgde live beelden over de hele werelden dagbladen zoals de
USA Today
konden via binnenlandse satellieten in zeventien stedentegelijk worden gedrukt.
&
in 1964, vijf jaar voordat de openlucht-politiek kwam van de FCC, was
Intelsat
opgericht,waarvoor internationale afspraken waren gemaakt die in 1973 definitief werden.Eigendomsrechten werden aan de hand van het telefoongebruik van een land bepaalt. DeSovjetunie met zijn
Interspoetnik 
was niet succesvol. Intelsat 1 heette
Early Bird
en leverdeeen contract met Hughes op waarna en meer kwamen.
&
1982 verklaarde de
Europese Gemeenschap
dat de projectie van een Europese cultuur viaeen Europees televisiebeeld de sleutel tot Europese integratie bood. De
SATC
, satellietsysteem voor kabel, werd opgezet en de
European Broadcasting Union
begon metexperimentele service.
&
Television without frontiers werd aangenomen en de commerciële markt leek tetriomferen. De Britse overheid had in 1980 een
minister van Informatietechnologie
benoemden verkocht haar aandelen in Cable and Wireless en privatiseerde de
British Telecom
in dehoop dat het de efficiëntie en concurrentie zou vergroten. Het plan om beelden te latenverzorgen door een consortium faalden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->