Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sf. Teofan Zavoratul - Invataturi si scrisori despre viata crestina

Sf. Teofan Zavoratul - Invataturi si scrisori despre viata crestina

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by laura_innervision
Sf. Teofan Zavoratul - Invataturi si scrisori despre viata crestina
Sf. Teofan Zavoratul - Invataturi si scrisori despre viata crestina

More info:

Published by: laura_innervision on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
SFÂNTUL TEOFAN Z
Ă
VORÂTUL
Înv
ăţă
turi
ş
i scrisoridespre via
ţ
a cre
ş
tin
ă
 
Traducere de Elena Dulgheru
ş
i Richard SârbuTip
ă
rit
ă
cu binecuvântareaPrea Sfin
ţ
itului P
ă
rinte Galaction,Episcopul Alexandriei
ş
i Teleormanuluila editura Sofia, Bucure
ş
ti, 2001
 Edi
ţ
ie electronic
ă
 APOLOGETICUM2006
 
 
Sfântul Teofan Z
ă
vorâtul2Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.Aceast
ă
lucrare este destinat
ă
tuturor iubitorilor de spiritualitate cre
ş
tin
ă
ortodox
ă
 
ş
i de istorianeamului românesc. Ea poate fi utilizat
ă
, copiat
ă
 
ş
i distribuit
ă
LIBER cu men
ţ
ionarea sursei.Scanare text: CorinaCorectur 
ă
text: Florentina, Elena, ApologeticumDigitalizare pdf : ApologeticumISBN: 973-8207-01-0© 2006 APOLOGETICUMhttp://apologeticum.nethttp://www.angelfire.com/space2/carti/apologeticum2003@yahoo.com
Digitally signed by ApologeticumDN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Bibliotecateologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.comReason: I am the author of this documentLocation: RomaniaDate: 2006.09.19 22:50:04 +03'00'
 
Înv
ăţă
turi
ş
i scrisori despre via
ţ
a cre
ş
tin
ă
 3
SCRISORI
1. Despre nevoin
ţ
a silirii
Dumnezeu s
ă
v
ă
ajute s
ă
v
ă
înt
ă
ri
ţ
i cu putere în Duhul S
ă
u - c
ă
ci trebuie s
ă
ave
ţ
i grij
ă
 de asta,
ş
i s
ă
suferi
ţ
i, dac
ă
nu ave
ţ
i rânduial
ă
l
ă
untric
ă
,
ş
i în suferin
ţă
s
ă
c
ă
de
ţ
i în fa
ţ
aDomnului. Aceasta nu se dobânde
ş
te de la sine
ş
i nici f 
ă
ă
osteneal
ă
.
Ş
i dintr-o parte
ş
i dincealalt
ă
se cere nevoin
ţ
a.La început Dumnezeu a creat lumina
ş
i apoi a adunat-o în astre. A
ş
a e
ş
i cu noi. Bineleexist
ă
, dar e risipit sau rev
ă
rsat. Totul trebuie strâns laolalt
ă
.
Ş
i se pare c
ă
însu
ş
i sufletul ocere... dar nu pricepe îndeajuns acest lucru. Cea mai important
ă
este mila de sine. Doamne,miluie
ş
te-ne! F
ă
ă
trud
ă
 
ş
i silire, nu izbutim nimic. S
ă
ne silim cât de pu
ţ
in, m
ă
car o pic
ă
tur 
ă
!Când exist
ă
sârguin
ţă
 
ş
i râvn
ă
, totul merge bine. Dar râvna adev
ă
rat
ă
este neîndur 
ă
toare fa
ţă
 de sine.Exist
ă
oare, mai presus de asta, o temelie,
ş
i este ea bun
ă
? Iat
ă
care este temelia:sentimentul adânc al p
ă
c
ă
to
ş
eniei
ş
i al lipsei de r 
ă
spuns în fa
ţ
a lui Dumnezeu. Toat
ă
n
ă
dejdea
ă
mâne atunci în Mântuitorul;
ş
i, de aici, necontenitul: „Doamne, miluie
ş
te!”.
2. Despre lacrimi
Plânge
ţ
i adesea, dup
ă
cum în
ţ
eleg din spusele dumneavoastr 
ă
de mai înainte
ş
i dinîntâmplarea ce mi-a
ţ
i povestit-o. Exist
ă
lacrimi pricinuite de sl
ă
 biciunea inimii, de mareamoliciune a caracterului, de durere,
ş
i altele ne fac cu de-a sila s
ă
plângem, exist
ă
 
ş
i lacrimiharice.Pre
ţ
ul lacrimilor nu st
ă
în apa care curge din ochi, ci în ceea ce se afl
ă
în suflet odat
ă
 cu ele
ş
i dup
ă
ele. Neavând harul lacrimilor, nu m
ă
voi apuca s
ă
cuget asupra lor, ci doar  b
ă
nuiesc c
ă
lacrimile harice se leag
ă
de multe prefaceri din inim
ă
.Cel mai important este ca inima s
ă
ard
ă
atunci în focul judec
ăţ
ii lui Dumnezeu, dar 
ă
ă
durere
ş
i pârjol, ci cu umilin
ţă
, adus
ă
de n
ă
d
ă
 jduirea primit
ă
de la tronul Domnuluimilostiv, Care judec
ă
p
ă
catul
ş
i îl iart
ă
pe p
ă
c
ă
tos. Mai presupun c
ă
lacrimile acestea trebuies
ă
vin
ă
abia spre sfâr 
ş
itul str 
ă
daniilor, nu a celor exterioare, ci al str 
ă
daniilor de cur 
ăţ
ire ainimii, ca o ultim
ă
sp
ă
lare sau limpezire a sufletului.
Ş
i înc
ă
ceva: ele dureaz
ă
nu un ceas, nuo zi sau dou
ă
, ci ani întregi
1
.
Ş
i mai exist
ă
, se zice, un fel de plâns f 
ă
ă
lacrimi al inimii, dar tot atât de pre
ţ
ios
ş
i de puternic ca lacrimile. Acest plâns este cel mai bun pentru cei ce tr 
ă
iesc laolalt
ă
cu al
ţ
ii, care îi pot vedea. C
ă
ci pe toate le zide
ş
te Domnul a-to
ţ
i-izb
ă
vitorul!
3. Despre predarea în voia lui Dumnezeu
Vai de omul care în inima sa este s
ă
tul
ş
i mul
ţ
umit! Când este fl
ă
mând
ş
i s
ă
rac, este cumult mai bine. Cer 
ş
etorul, chiar de e ger cumplit, alearg
ă
pe la ferestrele oamenilor 
ş
icer 
ş
e
ş
te. Oare s-ar mai duce el, dac
ă
ar avea o bucat
ă
de pâine?Când se simte nenorocirea, grijile
ş
i str 
ă
daniile omului nu mai contenesc. Acela
ş
ilucru se întâmpl
ă
 
ş
i cu inima. Când e atins
ă
de sim
ţă
mântul nenorocirii, al s
ă
ă
ciei
ş
i frigului,
1
A
ş
a spune Sfântul Isaac Sirul, (n.n.)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Byz29 liked this
svayambhu liked this
robydown liked this
svayambhu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->