Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sample - RPT Fizik F4 2012

Sample - RPT Fizik F4 2012

Ratings: (0)|Views: 1,471|Likes:
Published by AyahCik Anuar

More info:

Published by: AyahCik Anuar on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2012
 
DISEDIAKAN OLEH : PANITIA FIZIK, SMK SERI MAHKOTA KUANTAN 1
BIDANG PEMBELAJARAN: 1.PENGENALAN KEPADA FIZIKMinggu
 
TarikhObjektif
 
PembelajaranCadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran NotaLatihan (Kecukupan
 
Minimum)
Minggu 14 – 7 Jan
Minggu Orientasi Tingkatan 4
Minggu 28 14 Jan 1.1Memahami Fizik Membuat pemerhatian objek harian seperti meja,pensil, cermin dll dan membincangkan kaitannyadengan konsep fizik.Menonton video tentang fenomena alam semulajadidan membincangkan kaitannya dengan konsep fizik.Membincangkan bidang kajian fizik seperti daya,gerakan, haba, cahaya dll.Murid boleh:
menerangkan tentang fizik.
mengenal pasti konsep fizik dalamobjek harian dan fenomena alamsemulajadi.Minggu 28 14 Jan 1.2Memahami kuantitiasas dan kuantititerbitanMembincangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan.Mengenal pasti kuantiti fizik dari petikan yang diberi danseterusnya, mengelaskannya kepada kuantiti asas dankuantiti terbitan.Menyenaraikan imbuhan dan singkatan daripada nanohingga giga. Contoh: nano (
9
10
),nm (nanometer).Membincangkan penggunaan bentuk piawai untukmenyatakan angka yang sangat besar atau sangatkecil.Menentukan kuantiti asas (dan unit) dalam kuantititerbitan (dan unit) yang diberi menggunakan formulayang berkaitan.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaranunit.Murid boleh:
menerangkan kuantiti asas dan kuantititerbitan.
menyenaraikan kuantiti asas danunitnya.
menyenaraikan beberapa kuantititerbitan dan unitnya.
menyatakan kuantiti denganmenggunakan imbuhan.
mengungkapkan kuantiti dalam bentukpiawai.
menyatakan kuantiti terbitan danunitnya dalam bentuk kuantiti asas danunit asas.
menyelesaikan masalah yangmelibatkan pertukaran unit.Kuantiti asas ialah : panjang
(l),
  jisim
(m),
masa
(t),
suhu
(T)
 dan arus
(I).
Kuantiti terbitan yangdicadangkan : daya
(F),
etumpatan
)(
  
, isipadu
(V)
 dan halaju
(v).
 Kuantiti terbitan yang lebihkompleks boleh dibincangkanapabila ia diperkenalkandalam bidang pembelajaranyang berkaitan.Minggu 315 21 Jan 1.3Memahami kuantitiskalar dan kuantitivektorMenjalankan aktiviti yang dapat menunjukkan wujudkuantiti yang boleh dijelaskan oleh magnitud sahajamanakala wujud kuantiti lain yang boleh dijelaskan olehMurid boleh:
menyatakan maksud kuantiti skalar dankuantiti vektor.
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2012
 
DISEDIAKAN OLEH : PANITIA FIZIK, SMK SERI MAHKOTA KUANTAN 2
MingguTarikhObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran NotaLatihan (KecukupanMinimum)
magnitud dan arah.Mengumpulkan satu senarai kuantiti skalar dan kuantitivektor.
menyatakan beberapa contoh kuantitiskalar dan kuantiti vektor.Minggu 422 – 28 JanCuti Perayaan Tahun Baru CinaCuti Peristiwa dan Cuti BergantiMinggu 530 Jan 4 Feb 1.4MemahamipengukuranMemilih peralatan yang sesuai untuk membuatpengukuran.Membincangkan kepersisan dan kejituan denganmenggunakan contoh taburan tembakan pada sasaran.Membincangkan kepekaan pelbagai alat pengukur.Membuat demontrasi ralat rawak dan ralat sistematik.Membincangkan ralat rawak dan ralat sistematik.Menggunakan teknik yang sesuai untuk mengurangkanralat dalam pengukuran seperti mengulangi pengukuranuntuk mendapatkan purata dan mengambil kira ralatsifar.Murid boleh:
mengukur kuantiti fizik denganperalatan yang sesuai.
menerangkan kejituan dan kepersisan.
menerangkan kepekaan.
menerangkan jenis-jenis ralat dalameksperimen.
menggunakan teknik yang sesuai untukmengurangkan ralat.Minggu 65 11 Feb 1.5Menganalisispenyiasatan saintifikMeninjau situasi dan membuat inferens untukpenyiasatan saintifik.Membincangkan caraa) membuat inferens yang sesuai dalampenyiasatan saintifik.b) mengenal pasti semua pembolehubah.c) membentuk hipotesis.d) merancang kaedah penyiasatan termasukpemilihan alat dan prosedur kerja.Menjalankan eksperimen dana) mengumpul data dan membina jadual.Murid boleh:
mengenal pasti pembolehubah dalamsituasi yang diberi.
membuat inferens yang sesuai.
membentuk hipotesis.
merancang dan menjalankaneksperimen mudah untuk mengujihipotesis.Kemahiran saintifik sentiasaditekankan.
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2012
 
DISEDIAKAN OLEH : PANITIA FIZIK, SMK SERI MAHKOTA KUANTAN 3
MingguTarikhObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran NotaLatihan (KecukupanMinimum)
b) mempamerkan data dalam bentuk yang sesuai.c) mentafsirkan data dan membuat kesimpulan.d) menulis laporan yang lengkap.
merekod data dalam bentuk yangsesuai.
mentafsir data untuk membuatkesimpulan.
menulis laporan eksperimen.
BIDANG PEMBELAJARAN: 2. DAYA DAN GERAKANObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran NotaLatihan (KecukupanMinimum)
Minggu 712 18 Feb 2.1 Menganalisisgerakan linear Menjalankan aktiviti untuk menjana idea :a) jarak dan sesaran.b) laju dan halaju.c) pecutan dan nyahpecutan.Menjalankan aktiviti menggunakan data logger / kalkulator grafik / jangka masa detik untuk:a) mengenal pasti bila sesuatu jasad dalam keadaanpegun, bergerak dengan halaju seragam atauhalaju tidak seragam.b) menentukan sesaran, halaju dan pecutan.Menyelesaikan masalah menggunakan persamaangerakan linear iaitu :a)
at uv
 b)
2
21
at ut s
 c)
asuv
22
 Murid boleh:
menyatakan maksud jarak dan sesaran.
menyatakan maksud laju dan halajudanmenyatakan halaju purata,
sv
 
menyatakan maksud pecutan dannyahpecutan dan menyatakan
uva
 
menghitung laju dan halaju.
menghitung pecutan dan nyahpecutan.
menyelesaikan masalah gerakan lineardengan pecutan yang seragam iaitu :i)
at uv
 ii)
2
21
at ut s
 iii)
asuv
22
 

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aisha Shakirah liked this
rjs_sri30 liked this
idashafiza5338 liked this
chehor liked this
rahimah60 liked this
Safwan Azizul liked this
Mahani Mohd Isa liked this
Mike Tan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->