Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Što sve treba znati o menstruaciji

Što sve treba znati o menstruaciji

Ratings: (0)|Views: 526 |Likes:
Published by buba_buba
Brošura
Brošura

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: buba_buba on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
tr
I
\\\
I
'..i
I
{rt
.F-+
 
Bro3uru
priredili:
Prlm.
dr
Srnlllena
Trenc'(Xbolt
Hm.
dr
Mtfo
Stade
STOSVETREBAZT{ATIO
MENSIRUACUI
Recenzija:
Prof.
dr
Predrag
DrobnJak
IV
izdanjeIiikovnaqprcma:
MllanTftDs
lzdzvaf;:Odjel
zazdrravstveniodgpj,
Zavd
zaza$tihr
majki
ri
djece,
Tagreb
Kl,aideva
16
Organizacija
i
likovno
rje5enje:
IZDAVACKO
INSTRUKTIVNI
BIRO
Zagreb,Tkaldi6eva
4g-S0
Tisak:Tiskara
Petrinja
 
Drage
djevojke!
Zeljelibismo
da
ove
savjeterproditate
prije
sv,oje
prve
rnsnstruacije.To
je
abta
,taaa
je-pot-rebno,da vi5e
dclznafie
o
pr.omjenama
u
svbjemu
tijelu.
Naudit
Cete
i
praktidne
stvari
o
higijeni
rnen-
struacije,
koje
mona
znati
svaka
iena.Nadamo
se,
da
Ce
i
odraslije
cljevojke
naii
ovdjeodgovorenanekasvoja
pitanja,
tao
i
koris-
ne
upute.
Dragiroditelj,i
i
nastavnici!
B_tl"
fbl
nram
drago
da
i
vi
proditateovu
krnji-
Zicu.
MoZda
de vamonapomodi
u
razgovori*a
iu
va$im
kierima
ili
va$irir
udemicama.
.
.
U
ranoj
mladenadhoj
dobi
narodito
im
je
po-
treboro
vale
raaum{cvanJo
d
veSa
pomd.
f
ST,O
JE
TOMENSTRUACIJA?Menstruacija
je
redovitociklidkokrvarenje
iz
maternice,
koje
se
javlja
nakonovulacije,hod
spol-
no
zrdle
Zene
po
prilici
svakogmjeseca.
Naziv
menstruacija
dolazi
od
tlatinske
rijedi
menstruus
Sto
znadirnjesedni.Na
ma5e,rn
jeziku
po
stoji
slidan
naziv
,',mjesednica<
ili
,rmjesedno
pla-
nje<.Dosta
je
iest
naziv
>peniodag
koji
potjede
od
togaSto
se
menstruacija
javlja
por,iodiino
,svaki
mjesec.
U
toku
jedne
menstnracije
iena
izgubi
oko
50-100
m,l.
krvi.
PRVA MENSTRUACIJA
U
Zivotu
svake
djevoj6ice
pojava
prve
men-
stnuacije
predstavlja
uaLan
dogaclaj.
Prva
rnen-
struacija
zove
s€
stnuldno
medicinski
)menarhe(.
U
naSim,krajevima
djevojdicedobivajufrrvu
men-
struaciju
obidno
u
dobiizmedu
12.
i
14.
godine.
U
to
doba
tijelo
djevojdicepostaje
zaobljeno,
dola-
zi
do
razvoja
grudi
i
djevojdica
se
postepeno
raz-
vija
;r.r
odraslu djevojku.
Kod
nekihdjevojdica
menstruacija
se
rnoZe
javiti
i
ra,nije,
vei
oko
10.
godine
Livota.
Neke
od
tih
djevojdicastide
se
i
osjeiaju'se
neugodno
radi
toga
Sto
su
rzuno
dobilemenstruaciju,
koj,u
njiho-
ve
vrSnjakinje
jo5
nernaju,
kao
i
zbog
svog rani-
jeg
tjelesnog
razvoja.
Za
takve
osjeiaje
nemarazloga.
Raniji
pode-
tak
m'enstruacije
,nije
ni
qrredn<rst
niti
mana.Izdavadi

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Manojlovicks liked this
Mejdi Musliu liked this
Mata Hari liked this
Did Moda liked this
zelnid4 liked this
krunija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->