P. 1
Bat Quan Trai Gioi Thap Giang - TT Thich Thien Hue Dich

Bat Quan Trai Gioi Thap Giang - TT Thich Thien Hue Dich

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by phapthihoi

More info:

Published by: phapthihoi on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2015

pdf

text

original

 
Duyên Khởi
 Hơn năm năm trước, nhân chuyến chiêm bái Phật tích ở Ấn, trên đường về,Đại Đức Minh-Giác, trụ trì chùa Niệm Phật (Hòa Lan) đã ghé thăm và đảnhlễ ngài Diễn Bồi tại Bát Nhã Giảng Đường ở Tân Gia Ba, và được ngài traotặng cuốn sách nhỏ, mang tựa đề Bát Quan Trai Giới Thập Giảng. Về đếnÂu Châu, thầy Minh-Giác đã tặng lại tôi cuốn sách này. Vốn sẵn ngưỡng mộtài đức ngài Diễn Bồi, thêm phần nhân chân sự thực lợi của Pháp tu Bát TraiGiới, nhất là đối với hàng Phật tử tại gia trong thời kỳ chính tà khó phânnày, nên tôi quyết định phiên dịch cuốn sách trên, hầu làm tài liệu cho cácPhật tử thích tu học, có sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về Pháp tu Bát TraiGiới, pháp tu căn bản do chư Phật chế định và trao truyền cho tứ chúng.Sau khi tài liệu này được diễn giảng trong các khóa tu học ở Âu Châu vàCanada, nhu cầu tu học Pháp Bát Trai Giới gia tăng. Duyên may. được quýPhật tử người Hoa ở Montréal tặng một số sách, trong đó có bài văn
 Phụng  Khuyến Tăng Tục Nam Nữ Phổ Trì Bát Quan Trai Giới
của ngài Từ Hàng,một trong tứ đại thánh tăng thời cận đại của Trung Hoa. Bản văn này liềnđược dịch thuật và giảng dậy trong các khóa tu học ở Oslo (Na Uy) và Bern(Thụy Sĩ). Nhân dịp đó, nhằm giúp cho người Phật tử có được phương hướng tu tậpchính xác, và còn để phổ biến
Pháp tu Bát Trai Giới
rộng rãi hơn, Đại ĐứcQuảng-Hiền trụ trì chùa Trí Thủ ở Bern, đã cùng quý Phật Tử tại Thụy Sĩ  phát tâm ấn tống lần đầu tập tài liệu về Bát Trai Giới này. Song số sách ấntống không đủ cung cấp cho mọi nơi, nhất là ở Hoa Kỳ, nơi nhiều tự việnnhất, và đa số các chùa đều thường xuyên tổ chức tu Bát Trai Giới hàngtháng. Vì vậy Sư Bà Đàm-Lựu trụ trì chùa Đức Viên ở San José, phối hợpcùng đạo hựu Diệu Phụng, đại diện cho nhóm Phật tử tu Bát Trai Giới chùaHương Tích ở Santa Ana, tái bản tập sách này. Thành tâm tán thán công đứcSư Bà Đức Viên cùng quý Phật tử.Mong rằng cuốn sách này sẽ là áo giáp, giúp người tu học ngăn được machướng, chận đứng mũi tên dục nhiễm, để thân tâm luôn thanh tịnh trangnghiêm, chính pháp do vậy hiển bày, hướng đến Tịnh Độ, xa rời trần lao, lợimình lợi người, báo được Phật ân, không uổng một kiếp gặp được PhậtPháp. Nguyện mười phương chư Phật chứng minh, hồi hướng mọi công đức lànhđến pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo.
 
 
 Paris, 23/3/1993
 
Thích Thiện Huệ
---o0o---
Lời Giới Thiệu
Giới là chính nhân của xuất thế gian pháp, lìa giới ra không thể có giải thoát,nên kể từ sơ phát tâm cho đến bát tướng thành đạo, Đức Phật trong hằngniệm không rời Tam Tụ Tịnh Giới, tu vô lượng thiện pháp, nhờ vậy mọiđộng tĩnh nơi ba nghiệp không gì không là pháp thiện xảo cứu độ chúngsinh. Giới có công năng phát sinh hạnh lợi mình, lợi người như vậy, nêntrước lúc nhập diệt, Đức Phật cũng chỉ ân cần dặn: “
Sau khi ta diệt độ, nêntôn trọng, kính quý Ba La Ðề Mộc Xoa (Giới) như tối tăm gặp ánh sáng,như nghèo khó được của báu. Phải biết đó là bậc thầy của các vị, Như Laicó ở đời cũng không khác như vậy
”. Ngay khi tại thế, Đức Phật cũng dùnggiới làm cửa ngỏ vào đạo cho người tu học, cả hai hàng Tăng Tục đệ tử đềuđược trao cho giới pháp để tu. Vì Giới là nền tảng của muôn hạnh lành,không Giới ắt thành thiên ma hoặc sa ác đạo. Người tu học Phật ngày nay, vì lơ là giới pháp, nhất là hàng đệ tử tại gia,vọng cho giới chỉ dành riêng cho Tăng, không lo thủ trì ngũ giới, tâm ýnhiễm trần, đem tâm phi giới này cầu tìm pháp môn, nên không sao có trí phân biệt pháp, chính tà chẳng rõ, ma Phật không phân, nên dễ sinh tâmthích pháp tham dục, lạc vào nẻo dữ, thực uổng công tu hành. Hoặc có kẻ phát tâm tu học, nhưng cũng bởi coi nhẹ giới, nên chung cục không thực đạtđược tự lợi lợi tha, vẫn lẩn quẩn trong vòng nhân ngã thị phi. Thế nên, DiễnBồi Đại Sư cũng từng khuyến cáo: “
Chúng ta phát tâm tu học Phật, không  phải để tiêu khiển, mà để mong cầu Thánh quả; song Thánh quả không chỉ mong cầu mà được, phải cầu bằng sự thực tiễn thật hành. Sự thực hànhkhông ngoài hai phương diện hành thiện và đoạn ác. Nếu ác pháp không đoạn, thiện pháp tất khó tu
”. Phương pháp hành thiện đoạn ác tích cực nhấtchính là giới pháp. Vì vậy, Như Lai đã từ bi rất mực, thương xót chúng sinhđa dục khó xả, nên dùng phương tiện thiện xảo, lập nên pháp tu Bát QuanTrai Giới giúp người tu học có nền tảng Thánh đạo vững chắc, gieo duyênmật thiết với Tam Bảo. Bởi Bát Trai Giới là nhân xuất gia nên duyên vớiTăng Bảo, bởi Bát Trai Giới là nhân của pháp xuất thế nên duyên với PhápBảo, bởi Bát Trai Giới là nhân thành Phật quả nên duyên với Phật Bảo. Vìvậy, tu Bát Quan Trai Giới chính là chân thật phụng sự, cúng dường và thâncận Tam Bảo.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->