Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghi Thuc Cau Sieu - Tung Kinh Di Da

Nghi Thuc Cau Sieu - Tung Kinh Di Da

Ratings:
(0)
|Views: 244|Likes:
Published by phapthihoi

More info:

Published by: phapthihoi on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

 
KINH CẦU SIÊU
NGHI THỨC CẦU - SIÊU
 
(Tụng Kinh A Di Ðà)
---o0o--- Nguồnhttp://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org 
Mục Lục
---o0o---
CÚNG HƯƠNG
(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệmlớn bài cúng hương)Nguyện đem lòng thành kính,
 
Gởi theo đám mây hương,
 
Phưởng phất khắp mười phương,
 
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
 
Thề trọn đời giữ đạo,
 
Theo tự tánh làm lành.
 
Cùng Pháp giới chúng sanh
 
Cầu Phật từ gia hộ:
 
Tâm Bồ-đề kiên cố,
 
Xa bể khổ nguồn mê,
 
Chóng quay về bờ giác. O
 
 
Nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ngôi Tam Bảo,trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡngnguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ Hươnglinh: (tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ) được nươngnhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tựtâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ.
 
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)O
 
(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)
 
---o0o---
TÁN PHẬT
 Ðấng Pháp Vương vô thượng,
 
Ba cõi chẳng ai bằng,
 
Thầy dạy khắp trời người,
 
Cha lành chung bốn loài.
 
Quy y tròn một niệm,
 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
 
Xưng dương cùng tán thán
 
Ức kiếp không cùng tận .(xá 1 xá) O
 
---o0o---
QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.
 
 Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
 
Lưới đế châu ví đạo tràng,
 
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
 
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O
 
---o0o---
ÐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vịlai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trúTam Bảo. (1 lạy) O
 
 
Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta-bà Giáo chủ Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O
 
Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ ÐạiBi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế AÂm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO
 
---o0o---
TRÌ TỤNG
(Ðại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy Na và DuyệtChúng khai chuông mõ . Từ đây chủ lễ xướng và đại chúng cùngtụng theo)
 
---o0o---
TÁN LƯ HƯƠNG
Kim lư vừa bén chiên đàn,
 
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
 
Hiện thành mây báu kiết tường,
 
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
 
Pháp thân toàn thể hiện tiền,
 
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
 
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần) O
 
---o0o---
CHÚ ÐẠI-BI
Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)
 
Thiên ththiên nhãn vô ngi đi-bi tâm đà-la-ni.Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->