Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
REGIO_44

REGIO_44

Ratings:
(0)
|Views: 200|Likes:
Published by Katalin Tassaly

More info:

Published by: Katalin Tassaly on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

 
ERDÉLYI HAVILAP IV. ÉVFOLYAM 4. (44.) SZÁM, 2011. JUS ÁRA: 5 LEJ
KÖZÉLET
Beszélgetésdr. Zsigmond Barna Pálőkonzullal 
PORTRÉ
Farkas Ibolyaszínművész
KányádiSándor
82 ÉVES
EseménySZENT GYÖRGY NAPOK 
| 34. oldal
InterjúVINCZEFFY LÁSZLÓ 
| 30. oldal
VILÁGJÁRÓ
A hétfalusicsángómagyarok
 
2
......................................................................................................................................................................................................................................................................
 
A kiállítás létrehozói
REJTÉLYEK, SORSOK,
 A váci fehérek templomának titkai
MÚMIÁK 
A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE
CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM, 2011. ÁPRILIS 14. – JÚLIUS 31.
 www.csikimuzeum.ro
FenntartóFőtámogatókMédiapartnerek Kiemelt online partner
 
3
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
 Az elmúlt hóna-pokban nemze-
tünk nagy mű
- vészeit, tudósaitkezdtük megszó-laltatni a Székely-földi Régió Maga-zinban.Nem véletlenültesszük, ugyanisazt gondoljuk, hogy van mit tanulnunk 
tőlük, példaértékű és követendő az éle
-tük, munkásságuk, identitástudatuk és
szülőföldjük iránti szeretetük. A külön
-
böző politikai és társadalmi rendszerek által felállított ország- és más határok 
-tól függetlenül legalább két közös tulaj-
donsága van Farkas Ibolyának, KányádiSándornak, Páll Lajosnak és Vizi E.Szilveszternek: magyarságtudatuk és aszülőföld iránti ragaszkodásuk. Ők há
-
borúk, pusztítóbbnál pusztítóbb politi
-
kai, ideológiai rendszerek közepette istöretlenül helyükön maradtak, alkottak,mosolyt csempésztek a komor vonások 
-
ra, leírták vagy megmutatták érzelmeiketakkor is, amikor ez nem volt divat, vagy épp elítélendő cselekmény volt. Azértfontos odagyelnünk nagyjaink példáséletére, mert manapság ezek a tulajdon
-ságok – mai szóval élve – nem feltétle-
nül trendiek. Vizi E. Szilveszter orvosi kutatásairól 8könyvet, valamint 400 cikket írt, és 75évesen megállás nélkül dolgozik. Far
-
kas Ibolya 65 évesen doktorált és jelen
-
leg is kétórás egyéni darabbal turnézik.Kányádi Sándornak több mint két tucat verses- és meséskötete jelent meg, dí
-
jainak, elismeréseinek a száma is többmint két tucat. A 73 éves Páll Lajos, abörtönévek alatt megromlott egészségiállapota ellenére a mai napig alkot, kiállí
-
tásokra és tárlatokra jár. Tenni akarásuk remélhetőleg arra ösztönzi ataljainkat,
hogy a passzivitás helyett a munkát vá-lasszák.
Páll Lajos az ’56-os eseményeket és meg 
-
hurcoltatását követően nem az emigrá
-
cióra gondolt, hanem – közlési jogának 
felfüggesztése és életének ellehetetlení-
tése ellenére – hazaköltözött Korondra.Farkas Ibolya nyugati turnéját követőennem a könnyebb utat, a kinnmaradást,hanem a hazajövetelt választotta. Művé
-
szeink szülőföld iránti ragaszkodása aztsugallja, hogy van fontosabb a határok nélküli egzisztenciakeresésnél. A közvetlen emberi kapcsolatokat, a be
-
szélgetést, az élő és írott szót felváltottaa televízió és internet. Kányádi Sándora székely kultúrát a nagyvilág elé tárórendkívül gazdag életműve megalkotásamellett a Digitális Irodalmi Akadémia
alapító tagja. Az Akadémia célja, hogy 
a magyar szépírók műveit elérhetővétegye az interneten. A költő elismeri,hogy ez a modern intézmény a könyv 
-
kiadást veszélyezteti, de szerinte ily mó
-
don a atalok számára elérhetőbbé válik a szépirodalom. Az általunk megszólaltatott híres embe
-
reknek közös vonásuk a családszeretet,a családcentrikusság is. Mindannyiuk életében fontos szerepet tölt be életük párja és gyerekeik, unokáik. Vizi E.Szilveszter szerint a család nélkül nincssemmi, nincs siker, nincs öröm. Példá
-
juknak tovább kell erősítenie bennünk acsaládcentrikusság fontosságát és annak összetartó erejét.
Remélem, hogy e néhány gondolattal
sikerült szemléltetnem azt a tényt, hogy  van mit tanulnunk példaképeinktől. Ha
nem ezt tesszük, tagadhatatlanul szegé-nyebbek leszünk.
LUKÁCS LÁSZLÓ
VEZÉRCIKK 
HAVONTA MEGJELENŐ
ERDÉLYI KÖZÉLETI MAGAZINIV. évfolyam 4. (44.) szám, 2011. május» 
Felelős kiadó:
Lukács László
» 
Lapigazgató:
Tókos Pál
»
Főszerkesztő:
Z. Nagy István
 »
Felelős szerkesztő:
Szathmáry Zsuzsánna
»
Olvasószerkesztő:
Szabó Attila
»
Szerkesztőségi titkár:
Gáspáry Lenke
»
Tördelő:
Székely Katalin
» 
Marketing és terjesztés:
 Chronos Marketing, Média & PR ÜgynökségTel.:+4 0748 294 983office@mediaromania.ro
» 
Munkatársak:
Both László,
 
Csinta Samu, Kiss
Csaba, Kovács-Kendi Lehel, Lázár Lőrinc, Nemes
Imre, Sztojka Leihla, Szucher Ervin, Telegdi Péter
»
Lapszámunk elkészítésében közreműködtek:
Bahget Iskander, Balázs Attila, Dobos Albert,
Edély Bálint Előd, Hochbauer Gyula, Horváth
István, Kovács Lehel István, Lettner Kriszta,Ménessy Kinga,
 
Nagy Gyöngyvér, Oláh István,Petre Zoltán, Székely Kinga Réka, Varga Szabolcs
» 
Nyomda:
Copy
&
Consulting Kft., Budapest
» 
Szerkesztőség:
RO-535600, SzékelyudvarhelyOrbán Balázs utca 18. számTel./Fax: +4 0266 210 590E-mail: regio@mediaromania.roKiadja a Chronos Consulting Kft.ISSN 1844-8216
A kiadvány megrendelhető a szerkesztőségünknél.
Negyed évre: 15 lej, fél évre: 28 lej,egy évre: 55 lej.
Céges előfizetőknek egy évre 60 lej (áfával).Előfizetési csomag cégeknek 99 lej (áfával).
Bankszámlaszámunk:
RO49OTPV261000070774RO04,OTP Bank, Odorheiu Secuiesc
A megjelent írások nem feltétlenüla szerkesztőség véleményét tükrözik.
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat
nem áll módunkban visszaküldeni.A szerkesztőség fenntartja magának a jogot,
hogy a meg nem rendelt cikkeketés a beérkezett leveleket rövidítettés szerkesztett formában közölje.A Régió Magazin bármely részénekmásolásával és a lap terjesztésévelkapcsolatos minden jog fenntartva.Tilos a lap elektronikus tárolása,feldolgozása és értékesítése
a kiadó írásos hozzájárulása nélkül.A lapból értesüléseket átvenni csak
a Régió Magazinra való hivatkozással lehet.
Kövessük a jó példát

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->