Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11-b-17-najjaci-borac-protiv-tumornih-celija

11-b-17-najjaci-borac-protiv-tumornih-celija

Ratings: (0)|Views: 82 |Likes:
Published by trkonjic

More info:

Published by: trkonjic on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
 
B 17 – LAETRIL
NAJBOLJA ODBRANA OD RAKA
SPRIJEČIMO POJAVU RAKA POMOĆUVITAMINA B17
1
 
Pre pedeset godina sintetizovan je vitamin B17 pod imenom Laetril odnosnoAmigdalin.Učinio je to biohemičar Ernst. T. Krebs.Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanično prihvati, trajala je uperiodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka.Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemičara i nekih novinara da plasirajuteoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza,odnosno hronni poremećaj metabolizma izazvan nedostatkom jednogvitalnog sastojka u ishrani.Na žalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve višepreuzimaju kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapečatila jeprotok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskihfarmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnogleka pod imenom Laetril, od strane američke Administracije za ishranu i lekove(FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom".Gradjanima je predočeno da je lek otrovan i opasan.Tako je priča o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi označavaju isto) -zapečaćena. Ali, pojavom Interneta, koji se teže može kontrolisati, ponovo je otvorena pričao Ernstu T. Krebsu, Džonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bilaispred interesa.O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lečenju raka« i »Svetbez raka«, Edvard Grifin.Evo te priče.KAKO NASTAJE RAK?Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke ćelije u organizmu, kojesu do tada radile sasvim normalno, počinju iznenada nezaustavljivo da seumnožavaju. Kao uzročnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili nekaspoljna trauma.Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog čoveka, i aktivira se brojnimstresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni život postaonemoguć.Kozmetika, veštački konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijskačadj...Evidentno je i da postoje mnogi slučajevi kada dolazi do povlačenja malignogoboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lečenju neku alternativnuterapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane.Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronani poremećajmetabolizma u čitavom organizmu. To je bolest koja obuhvata čitav organizam,iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu.Zbog ovakve manifestacije bolesti često je pristupano hirurškom uklanjanjuvidljivog obolelog tkiva, zračenjem okolnih ćelija na mestu rasta kancerogenih
2
 
ćelija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrokopstajao.ZAŠTO SE ĆELIJE NEKONTROLISANO UMNOŽAVAJU?U ljudskom telu postoje hiljade ćelija koje su na neki način ostale "zarobljene"u stadijumu embriona.Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim ćelijama".One služe za popravku eventualno oštećenih delova tela.Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove ćelije se transformišu u koštanećelije i popunjavaju pukotine u kostima.Ako dodje do oštećenja nekog mekog tkiva, ove ćelije se pretvaraju u ćelijeadekvatne tom tkivu.U slučaju gubitka krvi, "univerzalne ćelije" se transformišu u ćelije krvi.Kada dodje do fizičke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove ćelije seformiraju i aktiviraju povećanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormonakako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih ćelija.Kada se oštećeno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati unormalni hemijski balans, proces umnožavanja ovih "univerzalnih ćelija" sezaustavlja.Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremećen, ove ćelijenastavljaju i dalje da se razmnožavaju.Dobrudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnovezaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem.Kada se kaže da je rak posledica stresnog načina života, dolazi zapravo doenergetskog i hemijskog debalansa i to je "okidač" koji aktivira "univerzalnećelije".Prvi poremećaj koji dovodi do bolesti je poremećaj u vibraciji našegenergetskog polja.Taj poremećaj dovodi do poremećaja u biološkoj ćelijskoj frekvenciji te onaprelazi u svoj patološki oblik.Poremećaj u ćelijskim signalima dovodi i do poremećaja u biokemijskimprocesima u telu i do poremećaja u ćelijskom disanju.Da bi ćelija bila zdrava ona mora uzimati kisik AEROBNO, spaljivanjemglukoze i samo u tom slučaju njen pH je 7,4-7,7.No u slučaju poremećaja ćelija počinje disati ANAEROBNO, uzimati kisikfermentacijom glukoze, kao nuz produkt stvara se velika količina mlečnekiseline što dovodi do pada pH.Kada pH padne na pH 6 – 6,5 ćelija postaje maligna za 48 sati.Poremećaj vibracionog polja se mora dovesti u ravnotežu RIFEGENERATOROM, aGeneratoru će najveću podršku pružiti B17.Zato pročitajte tekst koji sledi.
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mafko liked this
mafko liked this
Vesna Maksimovic liked this
zdragi32 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->