Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2003 - Katowice - Lokala Agenda 21 - Sprawozdanie 2000-2002

2003 - Katowice - Lokala Agenda 21 - Sprawozdanie 2000-2002

Ratings:
(0)
|Views: 252|Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

 
I,
".:.~.---r
SPRAWOZDANIE
ZREALIZACJI
"LOKALNEGOPROGRAMUAGEl'v1JA21
WKATOWICACH"
WLATACH2000-2001
(REALIZACJAUCHWAt.,YNR
XIV!186/99
RADYMIEJSKIEJKATOWICZDNH13.09.199lJ)
KATOWICE
marzec2002
 
TresezadaniaWyko-ReaJizacja
2000
r.ReaJizacja2001r.nawca
EKOLOGIA
I.EDUKACJAEKOLOGICZNA
I
KSZTALTOWANIENAWYKOWZOROWOTNYCH
L1.Rozwijanieswiadornosci
clwlogicr.nej
spoleczcnstwa,aprzcdcwszystkim
mlodzi6,y
WZiKS
Dofinansowano5konkursowckologicznvchdla
d,.icGi
j
rnlodziezv.
WGK
konkurszbieraniazuzytychbutcrii
"i-l;llcTOwiec"
(szkoly,
przedszkola)+/'.akupnagrod
ksiazkowych
,
Wwieluprzedszkolachorganizowano
hemekonkursyplastyezne
0
tematyceekolog.,
\V
tym3konkursymiedzyprzedszkolne.Wszkolachpodstawowychoraz
szkolach
specjalnych
odbylosie148konkursow,odIXdoXII2001r.planujesit;Wwieluprzedszkolachorganizowanolicznekonkursyplastyczne
okolo50konkursow.Wzespolachszkologolnoksztalcacychodbylosie58
I)Organizowaniekonkursowekologicznych
otematyce
ekolog.,
w
tym
1
konkursmicdzyprzedszkolny.W
konkursow,od
IX
doXU2001r.planujesie44
konkursy..
Zorganizowano43
I
szkolachpodstawowvchorazszkolachspecjalnychodbylosic141
konkursy
ekologiczne.Uczniowieszkol
w
rarnachkontynuacjiprogramu
konkursow.
W
zespolach
$zk61ngililloks:t,lalcilcych
odbylo
sic87
edukacyjnego"RozpalNiepokoj
0
Ziernie"
prowadzilibadaniaterenowe
i
WE
konkursow.Wszkolachponadpodstuvvowychzorganizowano
G2
laboratorvjne,eksperymenty
i
pract:innegotypusystemempozalekcyjnympod
konkursv
o
tcmatvcc
ekologicvno-prvvrodnic>.....Sz.Koly
\\"I.iyl~
opiekqnauczvcicli,\vzi~hudzial
\I'
szkolnych
i
egionalnycheliminacjach
r6\\1lLCZ.
udzial
II
prograinic
l'olsk
icgo
KlubuEkologicznegoOlimpiadyWieU7.\'Ekologicznej.Uczniowieszkolsrednich
uczestniczylirowniez
"RozpalNiepokoj
0
Zicmic"
oral.
licvnvchpozaszkolnvcll
w
konkursieekologicznymzorganizowanymprzez
szkole
zawodowaprowadzona
konkursachiolimpiadach.przezWojewodzkiParkKulturv
i
Wypoczynku
w
Chorzowie
i
w
konkursie
organizowanymPJ7CI.fundacje"Silesia''nanajlepiejprowadzonaedukacjeekologiczna,
0<.1
IX
doXIT200I
r.w
8
szkolachponadpodstawowychzaplanowano
zorganizowanierozucgo
rodzaju
kcukursowekologicznych,
1
 
TresezadaniaWyko-Realizacja2000
r.
Realizacja2001r.nawca
.
__
..
_-
,
...
."~--.
..
_
-
..
--~
Wprzedszkolachzakupiono
i
otrzymauo244ksiazki,czasopisma
Wprzedszkolachzakupiono
i
otrzymano185ksiazki,czasopismaprenumerowaloprenumerowalo17przedszkoli.Wszkolachpodstawowychoraz17
przedszkoli,
Wszkolachpodstawowychorazszkolachspecjalnychzakupiono
WE
szkolachspecjalnychzakupiono287ksiazek,74pozycje176ksiazek,69pozycjiczasopism,planujesiezakup
41
ksiazek
i
70czasopism.W
2)
Zakup
ksiazek
i
prenumerataczasopism
0
czasopism.Wzespolachszkologoluoksztalcacychzakupiouo171zespolachszkologolnoksztalcacychzakupiono87ksiazek+prenumerataczasopism,
tematyceekologicznej
ksiazek+preuumerataczasopism.Wszkolachponadpodstawowychplauujesiezakup4ksiazek,
W
szkolachponadpodstawowychzakupiono125zakupiono136ksiazek,prenumerujesie17tytul6wczasopismksiazek,planujesie
nastepne,
Prenumerujesie17tytul6wczasopism.
WZiKS
Sfinansowaniezakupuksiazekzzakresuochrouysrodowiska
j
ekologi
i
dla
MiejskiejBibliotekiPublicznej
Zakuppomocy
0
tematyceekologicznejdoprzedszkoli.W14szkolachpodst.Iunkcjonujastandardowowyposazonepracownieprzyrodnicze.W14zespolachszk61ogolnokszt.pracowniechemiczne
WE
wyposazonesa
W
OdCZY1Uliki
chemiczneorazsprzetlaboratoryjnypotrzebnydorealizacjiprogramu.W16zespolachfunkcjonujaodpowiednio
3)Wyposazenieszkolnych
laboratorioww
wyposazone
pracownie
biologiczne,
Planujesiezakuppodstawowychodczynnikowchemicznych
i
szklalaboratoryjnego.
przyrzady,odczynnikiitp.
W17szkolachsrednichlaboratoriabiologiczno-chemicznesawyposazoue
w
podstawoweprzyrzadyiodczynnikinp.zestawydobadaniajakosci
wody
i
gleby.Planujesieuzupelnienie1
pracowniprzyrodniczej
0
pornoce
dobadanzwiazanychzprogramamiekologicznymi-szkloIaboratoryjne.
WZiKS
WypOSazOIlO
szkolnelaboratoriumSITZN
W
odczynniki
i
DofinansowaniepracowniekologicznejwSlaskichTechnicznychZakladach
przyrzady
dopomiaru:temperatury,pH
i
utlenialnosci.Naukowych
4)Finansowaniefilmowckologicznvch
Wlatach201l0-21l01nicfinansowanofilmowekologicznych
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->