Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
simpozion

simpozion

Ratings:
(0)
|Views: 336|Likes:
Published by OvToma

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: OvToma on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

 
SIMPOZION INTERNAŢIONAL: „O investiţie în educaţie înseamnă un pas spre succes” 
Tema:
„Strategii didactice de tip evaluativ - stimulativ” 
Argument:
În sensul său cel mai larg, evaluarea se concentrează asupra eficienţei sistemului de învăţământ considerat ca un subsistem social. Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea deînvăţare în timp ce evaluarea socio- economică vizează eficienţa învăţământului prin prismaraportului dintre resursele investite de societate şi rezultatele materializate în calitatea forţei demuncă şi accelerarea progresului social.Strategiile didactice de tip evaluativ se referă la acea secvenţă a procesului de învăţământ careeste feed-back-ul (conexiunea inversă), secvenţă ce asigură fluxul informaţional dinspre elev/evaluat către profesor/evaluator şi care asigură autoreglarea procesului educaţional. Strategiile evaluativ- stimulative constituie modalităţi interne, proprii fiecărui profesor, folosite pentru înregistrarea şimăsurarea rezultatelor obţinute de elevi. Astfel se poate aprecia modul în care obiectivele proiectateau devenit componente ale personalităţii umane.Cunoaşterea acestor aspecte reprezintă pentru profesor un cadru de referinţă în aprecierea şiautoaprecierea muncii sale iar pentru elevi un factor stimulator în procesul de învăţare.
Data şi locul desfăşurării
:
Simpozionul Naţional „O investiţie îneducaţie înseamnă un pas spre succes”, cu tema
 „Strategii didactice de tip evaluativ - stimulativ” 
se va desfăşura în data de 25 februarie 2012, la Şcoala Specială nr.1 „EmilGârleanu”, Galaţi (Strada Gării nr.66, Tel 0236/41.31.66)
Iniţiatorul simpozionului
:
Şcoala Specială nr.1 „Emil Gârleanu”, Galaţi
Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Galaţi;
Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Galaţi;
„O INVESTIŢIE ÎNEDUCAŢIEÎNSEAMNĂ UNPAS SPRESUCCES”
EDIŢIA IIGalaţi, 25 februarie 2012
 
Casa Corpului Didactic, Brăila;
Casa Corpului Didactic, Galaţi;
Universitatea Danubius, Galaţi;
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi( Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentară, Galaţi);
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi;
Uniunea Democrată Turcă din România, Filiala Galati;
Comunitatea Elenă Galaţi.
Scopul:
 stimularea interesului cadrelor didactice pentru utilizarea de strategii didacticeevaluativ– stimulative eficiente, care să asigure autoreglarea permanentă a procesului instructiv– educativ.
Obiective:
 promovarea strategiilor evaluativ- stimulative ce asigură feed-back-ul corect, necesar  procesului instructiv-educativ
 promovarea strategiilor evaluativ- stimulative optime în lucrul cu copiii cu dificultăţi deînvăţare;
identificarea unor mijloace eficiente de colaborare şcoală-comunitate în vederea asigurăriifuncţiei sociale a evaluării
optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice, în vederea realizării unuidemers didactic de calitate;
Programul desfăşurării simpozionului
:
9.00 – 9.30 – Deschiderea simpozionului ;
9.30 – 12.00 – Prezentarea lucrărilor pe secţiuni ;
12.00 – 12.30 – Pauză ;
12.30 – 13.00 – Vizitarea expoziţiei ;
13.00 – 13.30 – Evaluarea şi înmânarea diplomelor ;
Sustenabilitatea proiectului:
Proiectul este la a doua ediţie, şi va continua în anii următori cu acelaşi nume, dar cu teme diferite,urmărind să atragă mai mulţi parteneri şi să obţină o colaborare cât mai extinsă cu diverse instituţii, lanivel naţional. Dintre parteneri, vizăm ONG-urile din ţară care au ca misiune acordarea unui sprijineducaţional copiilor cu cerinţe educative speciale.
Regulament de participare
:1.Secţiuni:I. Strategii didactice de tip evaluativ stimulativ;II. Proiecte în parteneriat şcoală-comunitate în vederea asigurării funcţiei sociale a evaluării
 
Vă rugăm ca lucrările trimise să se încadreze în tema specificată, pe secţiuni. În caz contrar,lucrările nu vor fi acceptate.
Înscrierea participanţilor se va face până pe data de 27 ianuarie 2012, prin e-mail la adresa
simpozion.garleanu_galati@yahoo.ro 
 prin transmiterea formularului de înscriere ataşat(anexa).Se va trimite şi copia scanată a chitanţei de plată a taxei de participare.2.Depunerea lucrărilor: până la data de 3 februarie 2012 în format electronic prin e-mail la adresa
simpozion.garleanu_galati@yahoo.ro 
cu specificarea numelui autorului şi a unităţii şcolare în cadruldocumentului ataşat. Vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal.Veţi ataşa din nou formularul de înscriere atunci când veţi trimite lucrările precum si copia scanata achitantei cu care s-a achitat taxa de participare. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta lanr. de telefon : 0236/41.31.66.3.
Lucrările
vor avea între
3-5 pagini
şi vor fi însoţite de un
rezumat
de maxim
o pagină
. Vor firedactate în
WORD 2003
, format
A4
, font
Times New Roman
, mărime
12
, distanţa dintre rânduri
1.5
, margini egale de
2 cm
, aliniat stânga-dreapta
(Justify)
. Se vor folosi diacriticele.
Titlul
lucrăriiva fi scris cu font
Times New Roman 14
, centrat; la 2 rânduri de titlu se va scrie autorul lucrării,instituţia, localitatea, judeţul cu Times New Roman 12, aliniat dreapta. La sfârşit se va consemna bibliografia (minim trei referinte bibliografice). Se admit şi prezentări POWER-POINT cu
mimim 10sliduri
; primul slide va conţine titlul lucrării, scris cu font Times New Roman 14, centrat; la 2rânduri de titlu se va scrie autorul lucrării, instituţia, localitatea, judeţul cu Times New Roman 12,aliniat dreapta iar ultimul slide va conţine bibliografia.Se vor oferi diplome de participare şi un CD cu ISBN cu lucrările participanţilor la simpozion. Se admitmaxim doi autori ai unei lucrări. Cadrele didactice din Galaţi vor participa cu prezentarea directă alucrărilor. Diplomele de participare pot fi utilizate pentru obtinerea a 4 credite, conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului dinînvăţământul preuniversitar 4.
Taxa de participare
este de
20 RON
care se vor depune în contulRO44BTRL01801201350586XX-deschis la Banca Transilvania pe numele Emre Mădălina (se vamenţiona numele deponentului i destinatia sumei- taxa de participare la simpozion). Suma asigura
ș
 cheltuielile de organizare a simpozionului, editarea CD-ului cu ISBN si expedierea mapelor.
Coordonatori:
Director Aurelia Melinte;
Inspector General Resmeriţă Doru Nelu ;
Comisia de organizare:
Prof. Emre Mădălina;
Prof. Mihai Felicia
Prof. Pleşa Emilia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->