Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DA LI SU VRATA IDŽTIHADA ZATVORENA

DA LI SU VRATA IDŽTIHADA ZATVORENA

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by Safet Suljic
DA LI SU VRATA IDŽTIHADA ZATVORENA www.et-taqwa.com
DA LI SU VRATA IDŽTIHADA ZATVORENA www.et-taqwa.com

More info:

Published by: Safet Suljic on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

 
›Á ›Á lbj€a lbj€a ’‹ÃflÖbËnu�€a ’‹ÃflÖbËnu�€a Îc Îc ¸ ¸ __
 
DDAA
 
LLII
 
SSUU
 
VVRRAATTAA
 
IIDD
ŽŽ
TTIIHHAADDAA
 
ZZAATTVVOORREENNAA??
 Priprema i obrada:
Safet Suljić
 
Fakultet Šerijatskih NaukaISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADU
 
DA LI SU VRATA IDŽTIHADA ZATVORENA?
 
1
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 
Hvala Allahu,
azze ve dželle, Koji je sve u m
jeri stvorio i odredioi Koji je mu'mine pravim putem uputio a kafirima bolnu kaznupripremio. Neka je salavat i selam na Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi ve sellem, na Njegovu časnu porodicu, ashabe i sve
sljedbenike do Sudnjega dana.
Allah, azze ve džel
le, je vjeru upotpunio i putem Vjerovjesnika,
sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio svaki dio života jednog
muslimana, tako da duša Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, nije uzeta prije no što je Allah upotpunio i usavršio ovuvjeru, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoj Ummet
podučio kako i na koji način da žive i da ovu vjeru prakticiraju,
koja je univerzalna – za sva vremena i sve prostore.
Od stvari koje je Allah, azze ve dželle, objavio u svojoj
Plemenitoj knjizi Kur'anu, j
este iznalaženje riješenja za "novu"stvar (događaj, problem) u vjeri.Rekao je Allah, azze ve dželle:
 
ْﻢ ُﻜﻨ ِﻣِﺮ ْﻣَْﻷاِوُأَوَلﻮ ُﺳﺮﻟا اﻮ ُﻌﻴ ِﻃَأَوَﻪ ﻠﻟا اﻮ ُﻌﻴ ِﻃَأ اﻮ ُﻨ َﻣآَﻦﻳِﺬ ﻟا ﺎ َﻬ ـﻳَأ ﺎ َ ﻳ
 ۖ
ِْﻢ ُﺘ ْﻋَزﺎ َﻨ َـﺗ نِﺈ َﻓﻟاَِإُﻩودُﺮ َـﻓٍءْﻲ َﺷِﺮ ِﺧْﻵاِمْﻮ َـﻴ ْﻟاَوِﻪ ﻠﻟﺎ ِﺑَنﻮ ُﻨ ِﻣْﺆ ُـﺗْﻢ ُﺘﻨ ُﻛ نِإِلﻮ ُﺳﺮﻟاَوِﻪ ﻠ 
 ۚ
ُﻦ َﺴ ْﺣَأَوٌﺮ ْـﻴ َﺧَﻚ ِﻟٰَذ ًﻼﻳِوْﺄ َﺗ
]
٤:٥٩
[
 
"O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku ipredstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se
Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je
 
DA LI SU VRATA IDŽTIHADA ZATVORENA?
 
2
bolje i za vas rješenje ljepše.
" (Prijevod značenja sura An
-Nisaa,
ajet broj 59)
 
َنﻮ ُﻤ َﻠ ْﻌ َـﺗَﻻْﻢ ُﺘﻨ ُﻛ نِإِﺮ ْﻛﺬﻟاَﻞ ْﻫَأ اﻮ ُﻟَﺄ ْﺳﺎ َﻓ
]
١٦:٤٣
[
 
"Pitajte učene, ako vi ne znate!" (Prijevod znač
enja sura An-Nahl,
ajet broj 43).
 
Dakle, Allah, azze ve dželle, je kao riješenje i izlaz dao da se
muslimani za svoje probleme kada se pojave prvo vrate kaAllahovj Knjizi i Sunnetu, Allahova Poslanika, salallahu alejhi vesellem, pa ukoliko u njima ne na
đu odogovr (koji je direktan),onda Allah kao riješenje predlaže povratak i pitanje učenih, a ta
stvar je bila lagana u vremenu Allahova Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, no Allahovom voljom i odredbom u svakom
vremenu u Ummetu ima učenjaka koje je o
baveza pitati kada se
desi neka "nova" stvar koja prethodno nije bila poznata uUmmetu (njenom vanjštinom).
 
Idžtihad u jezičkoj terminlogoji označava i vrti se oko nekolikoriječi, a one su: poteškoća, proširenje ili pak snaga (energija).
 Dok terminloško
značenje riječi Idžtihad je:
nastojanje (ulaganje
truda i energije) izvođenja pravila
 
od strane Fakiha (učenjakaFikha) kako bi došao do određenog šerijatkog propisa (ar.Ahkam).
 Odnosno,
Idžtihad je nastojanje izvođenja pravila (ar. Ahkama)
kojima se rj
ešavaju problem (nova pitanja u Ummetu), koji u
Kur’anu i Sunnetu nisu jasni i izri
čiti (otvoreni), povezujući ih sastvarima (propisima) koje su jasno i detaljno objašnjene.
 
Ummet nikada nije prestao da prolazi kroz razne faze života
koje su sa sobom donosile nova pitanja i nove probleme, amuslimani su bili u potrebi da znaju propis tih novi stvari (ar.
Nazile), a to se ne može postići drugačije mimo Idžtihada

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->