Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4 Ani de Concursuri TIC-TESTE

4 Ani de Concursuri TIC-TESTE

Ratings: (0)|Views: 756 |Likes:
Published by kristy9528

More info:

Published by: kristy9528 on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
Faza naională 2008, Subiecte c
ț
lasa IX-a
1.Ce formate de fişier imagine permit utilizarea efectului de transparenţă?
a.JPG si PNGb.PNG si BMPc.BMP si GIFd.GIF si PNG
2.Care din următoarele nu este o unealtă de editare grafică specifică aplicaţiei Paint:
a.Pick colorb.Brushc.Group objectsd.Fill with colo
3.Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?
a.1024 KB este mai mic decât 0,1 GBb.1024 KB este mai mic decât 0,5 MBc.pe 10 CD-uri se poate înregistra informaţia de pe un DVD plind.4 GB de înformaţii este mai puţin decât se poate înregistra pe un DVD
4.Lăţimea de bandă pentru conexiunea la Internet se exprimă în:
a.biţi pe secundăb.megabiţi pemilisecundăc.kilobiţi pe minutd.kilobytes peoră
5.Care din următoarele NU reprezintă un sistem de operare?
a.Linuxb.Solarisc.MS DOSd.Windows Explore
6.
Care din următoarele operaţii NU este specifică unui browser de Internet?
a.Stop loadingb.Compact pagec.Home paged.Favorites cente
7.Informaţii privind starea conectivităţii unui calculator în reţea se pot obţine în urma utilizăriicomenzii:
a.FORMATb.REGEDITc.PINGd.ROUTE
8.Variantele de aliniere a textului unui paragraf în Word sunt:
a.Left, Right, Bottom, Topc.Left, Right, Center, Marginsb.Left, Right, Center, Justifyd.Bottom, Top, Center, Gutte
9.În Word opţiunea Customize se găseşte în meniul:
a.Editb.Insertc.Toolsd.Window
10.
Se consideră următorul tabel:JudetNr.participanţiclasa a IX-aNr.participanţiclasa a X-aNr.participanţiclasele XI-XIITotalparticipanţiCluj
253226
Mureş
302827
Arad
182017
Neamţ
272930Ce formulă se foloseşte pentru a completa coloana
Total participanţi
?a.SUM(LEFT)b.SUM(ABOVE)c.SUM(ALL)d.SUM(ROW)
11.In modul Print Preview (Examinare inaintea imprimarii) procentul de vizualizare a unei pagini dintr-un document este cuprins în intervalul:
a.[10%, 500%]b.[5%,300%]c.[1%,500%]d.[25%,1000%]
12.Alegeţi asocierea corectă :
1
 
a.Hard-disk – portparalelb.Mouse PS2c.Monitor- port seriald.Imprimantă AGP
13.Care din următoarele softuri NU face parte din categoria softurilor antivirus?
a.Bitdefenderb.Norton Utilityc.Eset NOD 32d.Kaspersky
14.Printre serviciile/protocoalele Internet-ului nu se regăseşte:
a.HTTPb.FTPc.HTMLd.SMT
15.
 
Ce reprezintă tehnologia Bluetooth ?
a.o tehnologie care permite comunicarea între mai multe dispozitive conectate prin cablu de reţeab.un protocol wireless utilizat pentru transmisia de date pe distanţe scurte
c.
o componentă a unui telefon mobild.un anumit tip de laptop
16.Unul din următoarele tipuri de fişiere desemnează o categorie care nu se poate afişa direct într-unbrowser web, fără resurse speciale :
a.htmlb.zipc.aspxd.php
17.Dacă în textul unui document Word apare un link către o pagină de web, aceasta poate fi deschisăimediat în browserul de web astfel :
a.se apasă tasta CTRL şi click stânga cu mouse-ul pe linkb.se apasă tasta SHIFT şi click stânga cu mouse-ul pe linkc.se dă click pe nota de explicaţie care apare când cursorul mouse-ului este deasupra link-uluid.se selectează textul link-ului şi se apasă ENTER
18. Damemoria internă a unui sistem de calcul este de 4GB, precizaţi t este memoriaconvenţională de bază.
a.640KBb.1MBc.4GBd.384KB
19. Nucleul sistemului de operare („BDOS”) conţine:
a.Aplicii de operare ce urmează a fi executate de utilizator b.Gestiunea discului system, funcţiile de intrare/ieşire, interpretorul de comenzic.Interfaţa grafică Desktopd.Structura de directoare
20. Aţi achiziţionat un calculator complet echipat. Pe specificaţia tehnică citiţi
„Processor Speed 1.8GHz” 
. Ce înseamnă acest lucru?
a.Procesorul se deplasează cu o viteză de 1.8 km/h.b.Turaţia procesorului este de 1.8 rotaţii/sec.c.Procesorul execută 1.8 miliarde instrucţiuni/sec.d.Procesorul este proiectat să execute maximum 1.8 miliarde de instrucţiuni în perioada de garanţie.
21. Lucraţi într-o reţea locală de calculatoare. Ce este un
server 
în reţea?
a.
Server 
-ul este un periferic în reţea care imprimă documente.b.
Server 
-ul este calculatorul central care gestionează resursele reţelei. Pe el sunt instalate aplicaţiicare pot fi folosite de toţi membrii reţelei.c.
Server 
se numeşte persoana care administrează reţeaua.d.
Server 
se numeşte firma care furnizează servicii de conectare la
Internet 
.
22. Ce este o scurtătură (
shortcut 
) pe
desktop
în sistemul de operare
Windows
?
a.Este calea cea mai scurtă între două fiere.b.Este o icoacare prin dublu
click 
lansează o aplicaţie al cărei fişier executabil se află pe o caleoarecare în sistemul de fişiere.
2
 
c.Este cel mai scurt fier text din sistem.d.Este o icoacare prin dublu
click 
lansează sistemul de operare.
23. Aţi modificat un document existent. Cum îl salvaţi sub un alt nume?
a.Selectaţi meniul
File
(
Fişier)
şi opţiunea
Save
(
Salvare)
cu un nou nume.
 
b.Documentul se salvează automat cu nume nou dacă îi schimbaţi titlul.c.La închiderea apliciei
Word 
documentul se salvează automat.d.Selectaţi meniul
File
(
Fişier)
şi opţiunea
Save as...
(
Salvare ca....)
24. Cum se şterge un cuvânt dintr-un document?
a.Se selectează cuvântul şi apoi se apasă tastele
Delete (Ştergere)
sau
Backspace.
b.Se selectează cuntul şi apoi se apasă tastele Ctrl+C.c.Se poziţionează cursorul în faţa cuntului şi se apasă tasta
Backspace
.d.Se selectează din meniul Edit (Editare) opţiunea Cut (
Tăiere).
25. Aveţi două documente deschise în sesiunea
Word 
, D1 şi D2. Cum se poate muta textul selectat dinD1 în D2?
a.Se apasă Ctrl+C în D1 şi apoi tot Ctrl+C în D2.b.Se apasă Ctrl+X şi apoi Ctrl+V în D1.c.Se apasă Ctrl+X în D1 şi apoi Ctrl+V în D2, cu cursorul în poziţia dorită.d.Se apasă Ctrl+X şi apoi Ctrl+V în D2.
26. Ce aplicaţie folosiţi pentru a vizualiza toată structura de foldere şi fişiere din sistem?
a.Control Panelb.Windows Explorerc.Internet Explorerd.ComputeManager 
27. Denumirea CISC pentru una din arhitecturile procesoarelor provine de la:
a.Complex Instruction Set Computer b.Complex Input Set Computec.Computing Instruments Set Computed.Computer Internet System Center 
28.Tehnica numită Overclocking este folosită în cazul procesoarelor pentru a le face să funcţioneze:
a.Corectb.Rapidc.Lentd.Multitasking
29.Care din următoarele memorii poate fi ştearsă prin expunere la radiaţii ultraviolete?
a.EEPROMb.RAMc.EPROMd.PROM
30.Care dintre următoarele tipuri de memorii este mai rapidă:
a.SRAMb.DRAMc.GRAMd.FRAM
31.Care dintre următoarele exemple NU reprezintă denumirea unui tip de slot de pe placa de bază aunui PC:
a.ISAb.PICc.PCId.AGP
32.Care dintre următoarele porturi permite transferul datelor cu viteze de până la 480Mbps:
a.Paralelb.Serialc.SCSId.USB 2.0
33.Care din următoarele porturi NU este un port video?
a.DVIb.USBc.VGAd.AGP
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Irina Carabella liked this
Irina Carabella liked this
Georgiana Avram liked this
Irina Carabella liked this
Irina Carabella liked this
Irina Carabella liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->