Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Старословенска религија

Старословенска религија

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 534|Likes:
Published by milica

More info:

Published by: milica on Nov 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

 
Словенска
 
религија
Подразумева
 
религијска
 
схватања
,
култове
 
и
 
ритуаленајмногољуднијег
 
огранка
 
индоевропске
 
популације
 
која
 
 је
 
већ
 
упрвој
 
половини
I
миленијума
 
пре
 
н
.
е
.
насељавала
 
територијуизмеђу
 
Дона
 
и
 
Карпата
.
У
 
последњим
 
столећима
 
пре
 
н
.
е
.
Словенису
 
се
 
укључили
 
у
 
миграције
 
подстакнуте
 
кретањима
 
разнихазијских
 
племена
 
и
 
брзо
 
запосели
 
простране
 
територије
 
источне
,
средње
 
и
 
 југоисточне
 
Европе
.
Између
6.
и
10.
века
 
диференцирају
 
сеу
 
 језичким
 
и
 
културном
 
смислу
 
и
 
разврставају
 
у
 
три
 
велике
 
групеплемена
,
из
 
којих
 
су
 
се
 
развили
 
данашњи
 
Источни
 
Словени
(
Руси
,
Украјинци
,
Белоруси
),
Западни
 
Словени
(
Пољаци
,
Чеси
,
Словаци
,
Лужички
 
Срби
,
Балтички
 
Словени
)
и
 
 Јужни
 
Словени
(
Срби
,
Хрвати
,
Словенци
,
Македонци
,
Бугари
).
Извори
 
за
 
словенску
 
религију
 
су
 
веома
 
оскудни
 
и
 
фрагментарни
.
Плиније
 
Старији
 
и
 
 Тацит
 
први
 
помињу
 
Словене
 
под
 
именом
 
Венеди
,
и
 
то
 
као
 
суседе
 
Германа
,
али
 
они
 
не
 
говоре
 
и
 
о
 
њиховој
 
религији
.
Податке
 
о
 
религији
 
Словена
 
најпре
 
даје
 
Прокопије
,
византијскиисторичар
 
из
6.
века
,
који
 
саопштава
 
да
 
су
 
словенска
 
племена
 
Антаи
 
Склавена
"
веровала
 
да
 
 је
 
 један
 
од
 
богова
,
творац
 
муње
,
 јединигосподар
 
света
,
коме
 
су
 
жртвовали
 
говеда
 
и
 
остале
 
животиње
 
даобожавају
 
и
 
реке
 
и
 
друга
 
нека
 
нижа
 
божанства
 
и
 
свима
 
њимаприносе
 
жртве
 
и
 
по
 
њима
 
врачају
".
Каснији
 
писани
 
извори
 
односесе
 
углавном
 
на
 
веровања
 
Балтичких
 
Словена
 
и
 
Руса
,
док
 
се
 
орелигији
 
осталих
 
Словена
-
Чеха
,
Пољака
 
и
 
 Јужних
 
Словена
-
можесудити
 
 једино
 
на
 
основу
 
лингвистичких
 
остатака
 
и
 
фолклорнеграђе
.
Религија
 
Балтичких
 
Словена
 
реконструише
 
се
 
на
 
основу
 
историјских
 
списа
 
и
 
хроника
11.
и
12.
века
,
и
 
то
 
хроника
Titmara odMerseburga (oko 1012-1018. g.), u
Gesta Hammburgensis Ecclesiae
Adama iz Bremena(oko 1074-1076. g.) i
Chronika Slavarum
,
списа
 
који
 
 је
 
између
1167.
и
1186.
године
 
написао
 
немачки
 
историчар
 
Хелмхолд
.
 Још
 
су
 
поузданијиподаци
 
о
 
религији
 
Западних
 
Словена
 
који
 
се
 
налазе
 
у
 
биографијамабамбершког
 
бискупа
 
Отона
,
а
 
које
 
су
 
у
12.
веку
 
написали
MonachusPrifligensis, Ebbo i Herbord.
У
 
њима
 
су
 
подробно
 
описани
 
походибамбершког
 
бискупа
 
против
 
Словена
 
на
 
Балтику
,
а
 
посебно
 
њиховихрамови
.
Поуздани
 
су
 
и
 
подаци
 
садржани
 
и
 
у
 
нордијској
 
 Knytlingsaga
,
која
 
 је
 
писана
 
између
950.
и
1190.
године
,
као
 
и
 
у
 
делу
Saxa Grammaticusa,
у
 
коме
 
су
 
описани
 
походи
 
данског
 
краља
 
Валдемара
 
противСловена
.
За
 
религију
 
Источних
 
Словена
 
најзначајнији
 
и
 
најстарији
 
извор јесте
 
такозвана
 
Несторова
 
 хроника
,
настала
 
у
 
првој
 
половини
12.
века
,
у
 
којој
 
се
 
наводе
 
имена
 
богова
 
поштованих
 
у
 
Кијеву
.
Мање
 
супоуздани
 
подаци
 
садржани
 
у
 
спеву
 
Слово
 
о
 
полку 
 
Игорову 
(
крај
12.
века
),
као
 
и
 
у
 
хомелијама
 
и
 
полемичким
 
списима
 
насталим
 
између
11.
и
17.
века
.
Подаци
 
арапских
 
путописаца
 
не
 
само
 
да
 
су
 
одвећфантастични
 
већ
 
 је
 
неизвесно
 
да
 
ли
 
се
 
односе
 
на
 
Словене
 
илиНормане
.
Исто
 
вреди
 
и
 
за
 
пољске
 
историчаре
 
и
 
путописце
 
из
16 - 17.
века
,
чије
 
су
 
конструкције
 
о
 
словенском
 
пантеону
 
без
 
икаквестварне
 
основе
.
За
 
реконструкцију
 
словенске
 
религије
 
археолошка
 
грађа
 
се
 
можекористити
 
само
 
у
 
ограниченој
 
мери
.
Како
 
 још
 
није
 
поузданоутврђено
 
порекло
 
Словена
,
односно
 
време
 
њиховог
 
формирања
,
тосе
 
археолошка
 
грађа
 
не
 
може
 
сматрати
 
поузданим
 
документом
 
сведо
 
времена
 
кад
 
Словене
 
сагледавамо
 
у
 
историјским
 
условима
,
тј
.
до
6.
века
.
Најдрагоценији
 
су
 
подаци
 
до
 
којих
 
се
 
дошло
 
археолошкимистраживањима
 
светилишта
 
Балтичких
 
Словена
,
а
 
у
 
којима
 
сунађени
 
и
 
кипови
 
појединих
 
божанстава
.
У
 
свим
 
областима
 
насељеним
 
Словенима
 
фолклорна
 
грађа
 
 јеизузетно
 
богата
.
Иако
 
 је
 
христијанизација
 
Словена
 
обављенаизмеђу
 
средине
9.
и
 
краја
10.
века
(
осим
 
Полапских
 
Словена
,
који
 
сухришћанство
 
примили
 
тек
 
у
12.
веку
),
питање
 
 је
 
да
 
ли
 
су
 
њоме
 
билизахваћени
 
сви
 
друштвени
 
слојеви
,
 јер
 
подаци
 
из
 
каснијег
 
временапоказују
 
да
 
 је
 
свештенство
 
морало
 
да
 
уложи
 
много
 
напора
 
како
 
биискоренило
 
паганска
 
веровања
,
посебно
 
на
 
селу
.
 Та
 
паганскаверовања
 
дуже
 
су
 
се
 
одржала
 
у
 
источним
 
него
 
у
 
западнимсловенским
 
областима
,
где
 
 је
 
деловање
 
католичке
 
цркве
 
биловеома
 
успешно
.
Због
 
тога
 
су
 
у
 
фолклорној
 
грађи
 
и
 
народнимумотворинама
 
 Јужних
 
и
 
Источних
 
Словена
 
садржани
 
многиелементи
 
старе
 
словенске
 
религије
.
У
 
руским
 
билинама
,
а
 
и
 
усрпским
 
народним
 
песмама
 
и
 
дугим
 
усменим
 
народнимумотворинама
,
сачуване
 
су
 
успомене
 
на
 
старе
 
словенске
 
богове
 
и

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ivan Savic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dea Rostova liked this
prezviteros liked this
prezviteros liked this
natasanovisad liked this
parents021 liked this
azljilja liked this
MrBorderliner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->