Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

Sistemul educativ din Finlanda -
posibilăop iune pentru învă ământul
Educa ia timpurie,
o nouăprovocare pentru
Educa ia pentru to i:
Educa iași folosirea
tehnologiilor informatice
Proiectele multilaterale
Asigurarea calită ii -
Doveziși argumentare în
Modernizarea învă ământului -
necesitate obiectivă
Cultivarea creativită ii la
preșcolari prin activită ile
Portofoliul elevului -
modalitate concretăde învă are
Aplicarea teoriei inteligen elor
Stimularea poten ialului de inteligen ă,
a comunicăriiși creativită ii preșcolarilor prin
Însemnătateași rolul artei
Învă ământul românesc între tradi ie
Agresivitatea umană-
Clasicși modern în sistemul
Tradi ionalși modern în demersul
Tradi ionalși modern în
Stiluri de predare - stiluri de învă are -
Integrarea metodelor moderne în
activită ile de educare a limbajului
Abilită ile practice între
Posibilită i de optimizare a
auditului intern în
Căi de perfec ionare a controlului
de gestiune ca parte a controlului
managerial în învă ământul
O modalitate de integrare
a elevilor cu c.e.s
Unele considera ii privind leadership-ul
- op iune de ameliorare a managementului
Modelul clasicși modelul modern
Copiii ne înva ă
Avem o arăfrumoasă, săo facem
Utilizarea calculatorului în
Producerea energiei electrice
Echilibrul ra ional între activitate,
Redimensionarea politicilor
Ce anume ne înva ăpe noi înșine
Influen a diferitelor tipuri de exerci ii
Importan a activită ilor extrașcolare
în procesul de învă ământ. Vizita
Învă ământul românesc între
Procesul de învă ământ ca rela ie
Timpși anotimp
Stimularea creativită ii elevilor
prin orele de geometrie la
Educa ia non-formală-
cadru propice pentru dezvoltarea
Activizarea elevilor prin metode
Transdisciplinaritatea -
Școala incluzivă-
Evaluarea între tradi ional
Metode moderne de încurajare
Politicișcolare în domeniul formării
Metode tradi ionaleși metode
moderne în predarea temei
Revistașcolară-
Metoda simulării folosind mediul AEL
Activităţi extracurriculare realizate
pentru stimularea creativităţii
Metode, tehnicişi forme de lucru
în sprijinul educării inteligenţei
Jocul, folclorul copiilor, colindulşi
cântecul religios - principalele căi de
Strategii tradiţionaleşi moderne
utilizate pentru stimularea lecturii
Promovarea dimensiunii europene în
educaţie prin intermediul proiectelor
Înlăturarea efectelor abandonului
școlar prin implementarea
Metodeși tehnici de muncăintelectuală
adaptate pentru preșcolari în vederea
Învă ământul primar în context
Aspecte privind managementul
Formarea continuă
Promovarea demersurilor creative
Colaborarea grădin ă-familie Leach Ramona
Modalită i alternative de evaluare
Analiza curriculumuișcolar -
programașcolarăla disciplinele
Op iuni strategice privind utilizarea
Concursurile - modalitate de stimulare
a copiilor de 5-7 ani pentru
Metodeși procedee moderne
utilizate în procesul instructiv-educativ
Paradigma psihopedagogicăa
Curriculumși realitate: acordul
Atelierul”Mâini de aur”-
Caiet de educa ie tehnologică-
Metode didactice activizante
Educa ia antreprenorialăa elevilor de
clasa a III-a prin op ionalul
Excursia -
Mijloaceși procedee folosite pentru
explicareași în elegerea cuvintelorși
Limba română-
disciplina fundamentalăîn ciclul
Activită i extracurriculare realizate
pentru stimularea creativită ii elevilor
Manifestări climatice în arealul
municipiului Devași rolul lor în
Învă area prin cooperare Pleșa Claudia
Utilizarea tehnologiilor informa ionale
Activitatea op ională
Culturăși globalizare
Modelul constructivist în învă area
Importan a frazeologiei în cadrul
Clasicși modern în procesul
Primăvara - anotimp al renașterii
și învierii
Demersul integrat în predarea
elementelor de geometrie la
Autoevaluarea compunerilor,
Importan a convorbirii în
educarea limbajului
Parteneriatul educa ional -
Colaborareașcolii cu familia -
Învă area prin servicii în folosul
Joculși creativitatea
Tehnologiile informa ionaleși de
Materialul didactic -
Activită ile practice în
Lumea basmelor românești -
Constructivismulși reevaluarea
Proiectul - metodăactivă
Rolul activită ilor
extrașcolare în dezvoltarea
Metodele activ-participative
din perspectiva învă ământului
Origami - arta plierii
Metode interactive de predare Suciu Alina
Utilizarea tehnologiei informa iei
Organizarea procesului de învă ământ
Un altfel de caiet pentru lectura
Probleme generate de sexul personajelor
Săcunoaștemși săînlăturăm
Parteneriat educa ional
Abordarea integratăa C.D.Ș. în
învă ământul primar
Necesitatea educa iei transdisciplinare
Descentralizarea -
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
simpozion_2009

simpozion_2009

Ratings:
(0)
|Views: 983|Likes:
Published by onyatt

More info:

Published by: onyatt on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 93 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 100 to 102 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 109 to 202 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 209 to 254 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 261 to 316 are not shown in this preview.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ovidiu Olteanu liked this
Alexandru Gygy liked this
Ungureanu George liked this
acandrei liked this
Alina Ciolte liked this
Gabriellutza Si Atat liked this
Roxana Lavinia liked this
Gabriela Nedelcu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->