Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sandra Brown-Chiar Si Ingerii Cad

Sandra Brown-Chiar Si Ingerii Cad

Ratings: (0)|Views: 1,417 |Likes:
Published by Boghiu Veronica

More info:

Published by: Boghiu Veronica on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
SANDRA BROWNCHIAR ŞI ÎNGERII CAD Traducere de Al. DimaEDITURA MIRONBUCUREŞTI, 1994SCANARE ŞI CORECTARE: DUMITRU CIOBANUPrologBărbatul sări în picioare, scoase pistolul cu un gest neîndemînatic, îl armăşi ţinti.Pulpele lui groase loviră marginea mesei, făcînd-o să se mişte. Paharelepline de lichior de pe masă se clătinară; unul din ele dădu pe dinafară. Oţigară de foi se rostogoli dintr-o scrumieră şi decupă o mică gaură în faţa demasă din bumbac verde. ■ Jake Langston oftă obosit. Venise pentru a seamuza la o partidă de poker, un pahar de whisky şi, poate, o tăvăleală într-unul din paturile de la etaj - toate acestea pentru a-şi umple timpul ce mairămînea pînă la plecarea trenului.Iată-l acum implicat într-o ceartă asupra unei mîini la poker, cu un ţărănoipe nume Kermit şi nu mai ştiu cum, despre care spera să fie mai îndemînaticla mînuirea plugului decît a pistolului.-Mă faci pe mine trişor? se răsti fermierul. Neobişnuit să bea mai multdecît berea de sîmbătă seara, nu era tocmai treaz şi, deşi se ţinea bine pepicioare, se legăna asemeni unui marinar pe o mare neliniştită. Faţa luirotundă şi roşie transpira din abundenţă. Pistolul aţintit direct spre pieptul lui Jake se legăna în mîna lui nesigură.-Am spus doar c-aş vrea să văd toţi aşii ăia pe care-i ţii în mînecă dintr-odată, mai degrabă decît pe rînd, la fiecare joc. Cu o nonşalanţă enervantă, Jake îşi întinse mîna dreaptă, cea în care ţinea de obicei pistolul, spre paharulcu whisky şi sorbi, fără grabă, o înghiţitură.Fermierul arunca priviri nervoase în jur, realizînd, dintr-odată, că se făceade rîs. Nimeni altcineva în acea încăpere cavernoasă nu se mai mişca.Muzica se oprise încă de la primul semn de scandal. Ceilalţi jucători de lamasa de poker se îndepărtară încet, ca cercurile făcute de o piatră aruncată într-o apă liniştită.Bărbatul se străduia din răsputeri să pară cît mai ameninţător.-Eşti un mincinos. Nu trişam. Scoate pistolul.-Bine. Totul se petrecu atît de repede încît, mai tîrziu, numai cei aflaţi înimediata lor apropiere putură descrie ce se întîmplase de fapt. Cu o singurămişcare abilă, Jake sări din scaunul lui, îşi scoase pistolul, făcu o mişcarelargă, cu cealaltă mînă lovind braţul fermierului şi pistolul acestuia ateriză pepodea.Kermit, cuprins de frică, înghiţi dureros, mărul lui Adam mişcîndu-i-se însus şi în jos. Ochii în care privea erau tot atît de reci şi casanţi ca şi ţurţurii
 
de gheaţă ce atîrnau de streşini la sfîrşitul unei zile umede de ianuarie. Eraucu mult mai înspăimîntători decît gaura pistolului aţintit drept asupra nasuluisău. Se afla în faţa unui ins mai uşor ca el cu douăzeci de kilograme, darameninţător prin controlul pe care îl avea asupra muşchilor.-Ia cu tine jumătate din banii pe care i-ai strîns aici. Cred că atît aicîştigat cinstit.Mîinile fermierului se străduiau, neîndemînatice, să îngrămădeascămonedele şi banii de hîrtie în buzunarele pantalonilor. Fremăta ca o vulpecare abia aşteaptă să-şi elibereze piciorul prins în capcană.-Acum ridică-ţi încetişor pistolul şi şterge-o de aici.Kermit se supuse. Doar un miracol împiedică pistolul să se descarce înmîinile lui tremurătoare în timp ce îl dezamorsa şi-l băga în toc.-Şi te sfătuiesc să nu te întorci pînă cînd nu înveţi să trişezi fără să fiiprins.Fermierul se simţea umilit, dar extrem de uşurat că încă îi mai băteainima, că nu sîngera din abundenţă din cauza vreunei răni provocate deglonţ şi că nu se întorcea acasă la nevasta-i hrăpăreaţă fără un sfanţ înbuzunar. Plecă, promiţîndu-şi solemn să nu se mai întoarcă niciodată.Pianistul reluă cîntecul săltăreţ şi fals.Alţi clienţi permanenţi ai jocurilor de noroc se întoarseră la mesele de joc,dînd din- cap amuzaţi. Ţigările abandonate fură reaprinse. Imediat, barmanul începu să umple paharele.-Scuzaţi de întrerupere, le spuse Jake pe un ton prietenos celorlalţi jucători în timp ce-şi ridica grămada de bani de pe masă. împărţiţi restul între voi, spuse, arătînd spre banii pe care fermierul ascultător îi lăsase pemasă.-Muumesc, Jake.-Ne mai vedem noi.-Trebuia să-l fi curăţat pentru că te-a ameninţat cu pistolul.-Să fiu al naibii dacă nu. Noi te-am fi sprijinit.-Lua-i-ar dracu' de ţărănoi. Jake ridică din umeri indiferent, se întoarse şi-i lăsă vorbind. Scoase untrabuc din buzunarul cămăşii, îi muşcă hotărît capătul şi-l scuipă pe podea.Frecînd un chibrit de unghia de la degetul mare, îşi aprinse trabucul şi îşi croidrum clătinîndu-se printre mesele barului făcut din lemn de stejar ce se întindea de-a lungul unui întreg perete al încăperii.Se spunea că fusese adus pe apă bucată cu bucată din St.Louis pînă laFort Worth şi asamblat cu foarte mare grijă. Avea ornamente sculptate înlemn, era decorat cu oglinzi şi cu sticle, şi pahare ce străluceau de curăţenie,perfect aliniate. Proprietăreasa n-ar fi tolerat murdăria pentru nimic în lume.De-a lungul barei de bronz ce străjuia barul erau aşezate strategicscuipătoare din metal galben. în Grădina Edenului, ce aparţinea PriscilleiWatkins, scuipatul pe jos era interzis. Cîteva afişe scrise de mînă, lipite peperetele barului la interval de şase picioare unul de altul atrăgeau atenţiaasupra acestui lucru. Jake zîmbi. Podeaua aceea, foarte bine ceruită, era acum pîngărită de
 
vîrful ţigării sale. Simţi o plăcere perversă cînd se asigură că pinteniibocancilor lui zgîriară podeaua de care patroana stabilimentului se simţeaatît de mîndră.Un zîmbet forţat se ivi în colţul buzelor lui subţiri. Priscilla. Chiar în clipacînd în mintea lui apăru acest nume, o văzu stînd pe ultima treaptă a scării înspirală, arătînd la fel de strălucitoare ca şi regina din Saba. îmbrăcată într-orochie de satin purpuriu, tivită cu dantelă neagră, atrăgea atenţia oricăruibărbat. Ca întotdeauna. Cînd o cunoscuse Jake în urmă cu aproape douăzecide ani, purta rochii de stambă. Dar avusese trecere la bărbaţi chiar şi aşa.Părul ei blond-cenuşiu era strîns în vîrful capului şi împodobit cu o singurăpană roşie de struţ, ce se răsucea în apropierea obrazului, asortată cuperechea de cercei ce i se legăna în urechi. îşi ţinea capul ridicat, asemeniunui membru al familiei regale.Bordelul era, într-adevăr, domeniul ei. îl conducea ca un despot. Dacăangajaţii sau clienţii erau nemulţumiţi de felul în care organiza lucrurile, erauconcediaţi urgent şi fără drept de apel. Dar toată lumea ştia, în Texas, căaceastă Grădină a Edenului din Fort Worth era, în 1890, cea mai bună casăde toleranţă din stat.Priscilla întinse piciorul încălţat în pantof fără toc şi coborî ultima treaptă ascării. Mîndră, lăsînd în urmă un val de parfum de mosc importat de la Paris,ajunse la barr chiar în momentul în care Jake ridica spre gură un pahar dewhisky.-Tocmai am pierdut un client din cauza dumitale, domnule Langston. Jake nici măcar nu întoarse capul. Făcîndu-i semn barmanului, îi ceru să-imai umple o dată paharul.-Cred că-ţi poţi permite să mai pierzi cîte unul sau doi, Pris.O irita în ultimul hal felul în care i se adresa. Jake simţi tot atîta plăcere îna face acest lucru ca şi atunci cînd murdărise podeaua saloon-ului. Numai unprieten vechi, ca el, îşi putea permite să facă asemenea lucruri.Dar oare erau prieteni sau duşmani? Nu fusese niciodată sigură.-Oare de ce treburile pot merge bine luni de zile şi-n clipa în care apari tuiese scandal?-Chiar a?-întotdeauna.-Ţărănoiul ăla m-a ameninţat cu pistolul. Ce-ai fi vrut să fac? Să întorc şicelălalt obraz?-L-ai provocat.-Trişa.-N-am nevoie de necazuri în plus. Şeriful a fost deja de două ori aicisăptămîna asta.-Pentru afaceri sau plăceri?Vorbesc serios, Jake. Tot oraşul este împotriva mea, Abia aşteaptă să mădoboare. De cîte ori se iscă un scandaL.-Bine, bine. îmi pare rău.Priscilla rîse, ridicîndu-şi bărbia.-Mă cam îndoiesc. Tu, nu eşti în stare decît să te iei la ceartă la masa de

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pirlea Stefana liked this
Barbu Elena liked this
Pop Paula liked this
Pop Paula liked this
ucenicool liked this
ucenicool liked this
bombonikization liked this
dragana47 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->