Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curierul Vaii Jiului Nr 754

Curierul Vaii Jiului Nr 754

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by science2010

More info:

Published by: science2010 on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2012

pdf

text

original

 
ANUL XVII
ANUL XVII
NR. 754
NR. 754
Joi,
Joi,
12 ianuarie 2011
12 ianuarie 2011
8 pagini
8 pagini
0,50 lei
0,50 lei
 
Un ziar al Văii Jiului cu difuzare judeţeană
 
Continuare în pag. a III-a
Citiţi varianta electronică a ziarului și faceţi comentarii la adresa www. cvj.ro
Citiţi varianta electronică a ziarului și faceţi comentarii la adresa www. cvj.ro
ESTE BINE SĂ ŞTIŢI !
ESTE BINE SĂ ŞTIŢI !
Vrei să fi corect și la timp informat?
Vrei să fi corect și la timp informat?
ACCESEAZĂ
ACCESEAZĂ
 
www. timnews.ro.
Vei găsi știri , imagini și înregis-
Vei găsi știri , imagini și înregis-
trări care te interesează din sfera
trări care te interesează din sfera
economicului, politicului, vieții
economicului, politicului, vieții
culturale și sportive
culturale și sportive
CE TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE VOR CREȘTE ÎN 2012?
Guvernul, reunit in sedinta saptamana trecuta, a decis ca taxele siimpozitele locale sa ramana, cu cateva exceptii, la nivelul celor din 2012.AvocatNet.ro iti spune astazi ce taxele au fost totusi majorate de la 1 ia-nuarie 2012. “Am considerat ca in perioada aceasta nu este bine sa ma-rim impozitele si taxele, iar, in al doilea rand, primariile nu mai puteau samajoreze decat in mod abuziv, pentru ca, potrivit Legii finantelor publicelocale, taxele, impozitele si taxele locale, se stabilesc cu sase luni inainte”, adeclarat, saptamana trecuta, Gheorghe Ialomitianu.Conform Codului fiscal, impozitele si taxele locale sunt:• impozitul pe cladiri si impozitul pe teren;•taxa asupra mijloacelor de transport;•taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;•taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;•impozitul pe spectacole;•taxa hoteliera;•taxe speciale;•alte taxe locale.Toate aceste taxe, dar si altele asimilate acestora au fost stabilite, in-cepand cu anul 2010, de Hotararea Guvernului nr. 956/2009 si pot fi con-sultate in fisierul atasat.Impozitarea suplimentara pentru mai multe cladiri, mentinuta si in2012. Persoanele cu mai multe case vor fi impozitate suplimentar si inacest an, conform OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legiinr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unormasuri financiar-fiscale. Astfel, persoanele care detin in proprietate maimulte case datoreaza un impozit majorat, dupa cum urmeaza:•cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;•cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domi-ciliu;•cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adre-sa de domiciliu.Ce taxe locale au fost modificate? Modificarile aduse Codului fiscalprin OG nr. 30/2011 au majorat, printre altele, cota impozitului datoratde persoanele juridice pe cladirile care nu au fost reevaluate. Astfel, de laianuarie 2012, firmele vor plati impozite mai mari pentru cladirile pe carenu le-au reevaluat in ultimii ani. Cota impozitului pe cladiri se stabilestede consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre:•10 si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 anianteriori anului fiscal de referinta, fata de 5 si 10%, cat era prevazut panaacum.• 30 si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 anianteriori anului fiscal de referinta.Cotele stabilite se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistra-ta in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-aefectuat prima reevaluare. De la aceste prevederi fac exceptie cladirile careau fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladirise stabileste prin hotarare a consiliului local sau al Municipiului Bucurestisi poate fi cuprinsa intre 0,25 si 1,50%, inclusiv. Aceeasi Ordonanta sta-bileste, totodata, ca impozitul pentru cladirile cu destinatie turistica carenu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de minimum 5% dinvaloarea de inventar a cladirii, fiind exceptate de la aceste prevederi struc-turile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca auinceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatieide construire.Printre modificarile aduse de Codul fiscal se numara si stabilirea uneicote de impozit de minumum 5% din valoarea de inventar a cladirii pentruconstructiile cu destinatie turistica care nu functioneaza in decursul unuian calendaristic.Alte modificari aduse recent de Executiv Codului fiscal se refera lainstituirea unui sistem privind declararea veniturilor de catre persoanelefizice care vor inchiria camere din locuinta personala in scop turistic. “Ceicare detin pana la cinci camere si le inchiriaza in scop turistic nu trebuiesa devina persoane fizice autorizate. Printr-o simpla declaratie la organelefiscale, declara cate camere inchiriaza si pentru ce perioada, iar impozita-rea este pe baza normei de venit; nu trebuie sa tina contabilitate”, a expli-cat ministrul Ialomitianu. (Ioana Vlad – AvocatNet)Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27306/Ce-taxe-si-impozite-locale-vor-creste-in-2012.html#ixzz1ic9IFSqk Ministerul Sănătăţii a achiziţionat la sfarsitulanului 2011 un număr de 745.400 doze de vac-cin gripal, de la Institutul Naţional de CercetareDezvoltare Cantacuzino care au fost repartizateDirectiilor de Sanatate Publica din tara conformadresei 70259/08.12.2011. Repartitia pentru judetul Hunedoara este de 11.850 doze vaccínantigripal din cele 46.764 de doze solicitate de ca-tre DSP jud. Hunedoara. Prin adresa MinisteruluiSanatatii nr.68/06.01.2012, inregistrata la Directiade Sanatate Publica a Judetului Hunedoara cunr.119/09.01.2012 am fost anuntati ca, avand invedere evolutia favorabila a virozelor respiratoriisi a gripei din ultimele saptamani in Romania, s-aconvenit sistarea vaccinarii antigripale sezonierepe o perioada de 7 – 10 zile. Medicii de familie din judetul Hunedoara au fost anuntati prin e-mail deacest lucru, iar adresa M.S. a fost postata pe site-ulDirectiei de Sanatate Publica a Judetului Hune-doara www.asphd.ro.In urma videoconferintei din data 10.01.2012,doamna dr.Amalia Canton – director al Directieide Sanatate Publica si Control in Sanatate Publi-ca din cadrul Ministerului Sanatatii – a precizatca reluarea vaccinarii antigripale pe teritoriulRomaniei se va face dupa ce se vor primi rezul-tatele analizelor pentru vaccinul antigripal. S-aobservat o scadere a concentratiei tulpinii B dinvaccinul gripal sezonier ceea ce ar putea sa ducala scaderea protectiei organismului uman impo-triva imbolnavirii cu virus gripal de tip B. Nu s-auraportat la nivelul Romaniei efecte secundare lavaccinarea antigripala sezoniera. Vaccinul gripalsezonul 2011-2012 contine antigene de virus gri-pal inactivate echivalente urmatoarelor tulpini:A/California/7/2009 (H1N1); A/Perth/16/2009(H3N2); B/Brisbane/60/2008.In judetul Hunedoara au fost inregistrate insaptamana 02 – 08.01.2012 un numar de 902 deinfectii acute respiratorii, din care 343 pneumonii,fata de acceasi saptamana din anul 2011 in cares-au inregistrat 1.238 de infectii acute respiratorii,din care 437 pneumonii. Pana la aceasta ora nu s-ainregistrat niciun caz de gripa pe teritoriul judetu-lui Hunedoara.Vaccinarea antigripala a populatiei in judetulHunedoara a inceput la sfarsitul lunii noiembriecand s-au primit 6.000 de doze de vaccin gripal.Pana la aceasta ora, in judetul Hunedoara,s-au raportat ca vaccinate 9.705 persoane si nu afost raportat niciun caz de efect secundar la vac-cinul antigripal.Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei ca, în această perioadă cu fluctuaţii frecvente de tem-peratură, să asculte sfatul medicilor şi să respecteregulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor.Măsurile de igienă personală, precum spăla-rea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelorpentru strănut sau tuse sunt esenţiale pentru pre-venirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii,şi in special prin gripă. Respectarea unui regimde viaţă sănătos – alimentaţie bogată în protei-ne, legume şi fructe, odihnă şi mişcare (mers pe jos, cu bicicleta, patinaj, sporturi diverse) esteesenţial pentru menţinerea unui corp sănătos. Deasemenea, persoanele vârstnice, în special cele cuafecțiuni cronice cardiace și respiratorii, este binesă evite deplasările și frecventarea locurilor aglo-merate care creează premisele îmbolnăvirii sau aapariţiei complicaţiilor afecţiunilor existente.
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Dumitra Ştefan
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.SP 
Dr.Cecilia Birău
 Medic Sef Departament Sanatate Publica,
Dr. Stefan Repede
ATENŢIE LA VACCINUL GRIPAL!
ATENŢIE LA VACCINUL GRIPAL!
Biroul Teritorial Alba Iulia al Instituţiei Avocatul Poporului va
Biroul Teritorial Alba Iulia al Instituţiei Avocatul Poporului va
acorda audienţe la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara
acorda audienţe la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara
Urmare a demersului Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara Attila Dezsi, în vederea apropi-erii instituţiilor statului către cetăţeni, în luna decembrie 2011 reprezentanţii Biroului Teritorial AlbaIulia a Instituţiei Avocatul Poporului au acordat asistenţă juridică unui număr de aproximativ 30de cetăţeni ai judeţului Hunedoara. Continuând această acţiune, aducem la cunoşţiinţa cetăţenilor judeţului Hunedoara care doresc asistenţă juridică că se pot prezenta la sediul Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara joi, 19.01.2012 începând cu ora 10.00 pentru a putea discuta cu reprezentanţiiBiroului Teritorial Alba Iulia a Instituţiei Avocatul Poporului.
Biroul de presă
Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)a facut, pe pagina sa de internet, o serie deprecizari privind valoarea punctului de pensie,cuantumul ajutorului de deces si valoarea cas-tigului salarial mediu brut pentru anul 2012.Astfel, conform prevederilor art. 102 din Legeanr. 263/2010, cu modificarile si completarileulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 dela art. II din Legea nr. 283/2011, in anul 2012,valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.In acelasi timp, castigul salarial mediubrut utilizat la fundamentarea bugetului asi-gurarilor sociale de stat pe anul 2012, potrivitart. 17 din Legea nr. 294/2011, este de 2.117lei. La stabilirea plafonului maxim al bazei decalcul a contributiei de asigurari sociale seare in vedere valoarea corespunzatoare a decinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv10.585 lei. Totodata, nivelul minim al venituluilunar asigurat inscris in declaratia individualade asigurare sau in contractul de asiguraresociala este de 741 lei, iar nivelul maxim de10.585 lei. CNPP mentioneaza ca indicele decorectie utilizat la determinarea punctajuluirealizat in sistemul public de pensii de catreparticipantii la fondurile de pensii admi-nistrate privat, pentru lunile in care acestiacontribuie la aceste fonduri, stabilit conformdispozitiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004,republicata, cu modificarile si completarileulterioare, este urmatorul:• incepand cu luna ianuarie 2012: (31,3%–3,5%) / 31,3%= 0, 88818CONTRIBUTIILE SOCIALE IN 2012 Pentruanul 2012 cotele de contributii de asigurarisociale se stabilesc dupa cum urmeaza:• 31,3% pentru conditii normale de munca;• 36,3% pentru conditii deosebite de munca;• 41,3% pentru conditii speciale de munca.In acelasi timp, cota contributiei individu-ale de asigurari sociale este de 10,5%, indife-rent de conditiile de munca. CNPP precizeazaca diferenta dintre cotele de contributie deasigurari sociale aprobate prin lege, functiede conditiile de munca, si cota de contributieindividuala de asigurari sociale se suporta deangajator. In plus, in cota de contributie indi-viduala de asigurari sociale este inclusa si cotade 3,5% aferenta fondurilor de pensii adminis-trate privat.Valoarea ajutorului de deces in 2012.Conform prevederilor art. 18 din Legea nr.294/2011, cuantumul ajutorului de deces pre-vazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarilesi completarile ulterioare, se stabileste astfel:• in cazul decesului asiguratului sau pen-sionarului: 2.117 lei;• in cazul decesului unui membru de fami-lie al asiguratului sau pensionarului: 1.059 lei.Cat va fi ajutorul pentru insotitor in 2012.CNPP subliniaza ca, incepand cu data de 1 ia-nuarie 2012, cuantumul indemnizatiei pentruinsotitor, in cazul pensionarilor de invaliditateincadrati in gradul I de invaliditate, drept ce seacorda potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) dinLegea nr. 263/2010, cu modificarile si comple-tarile ulterioare, este in cuantum egal cu 80%din valoarea unui punct de pensie, stabilită inconditiile legii, respectiv 587 lei. (Ioana Vlad –AvocatNet)Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27330/Precizari-Casa-de-Pensii-Cat-este-valoarea-punctului-de-pensie-in-2012.html#ixzz1ibs1BSsE
T ESTE VALOAREA PUNCTULUIDE PENSIE ÎN 2012?
COMUNICAT
La data de 06.01.2012, procurori ai Parchetului depe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus inceperea urma-ririi penale fata de 31 de agenti de politie, pentru infrac-tiunile de luare de mita, abuz in serviciu contra interese-lor publice, complicitate la proxenetism, complicitate laprostitutie, favorizarea infractorului, lipsire de libertatein mod ilegal sau tortura, dupa caz. Mijloacele de probăadministrate în cauză conturează un mod de operare alecărui elemente esenţiale se regăsesc în toate faptele co-mise, în funcţie de specificul situaţiei.Modul de operare în cazul actelor de luare de mită,abuz în serviciu contra intereselor publice si favorizareainfractorului în raport cu o serie de persoane care comi-teau contravenţii sau infracţiuni privind regimul circula-ţiei pe drumurile publice:Agentii de politie se aflau în exercitarea atribuţiilorde serviciu (în tură) pe linie de ordine publică, de regulă în echipaje de doi sau trei, si aveau ca atribuţii depista-rea, constatarea şi sancţionarea unor fapte interzise delege (contravenţii şi infracţiuni). Foloseau autospecialedin dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şipurtau uniforma instituţiei.Erau selectate în trafic anumite autoturisme - dincategoria superioară sau de lux (BMW, Mercedes, Pors-che, Nissan etc.) -, astfel: fie le surprindeau direct în timpce încalcă o normă legală; fie le verificau prin mijloaceledin dotare şi dacă se constatau anumite deficienţe – deex. ITP expirată – le urmareau şi le opreau, apoi îl verifi-cau şi pe conducătorul auto; fie, sub diferite pretexte/
de la Parchetul de pe Lângă TribunalulBucureşti și Direcţia Generală Anticoruptie
 
Nr. 754
Pag. 2
 
 Insp. de poliție Bogdan NIȚU& Lt. Nicolae RĂDUCU 
MULTE EVENIMENTE
MULTE EVENIMENTE
NEDORITE
NEDORITE
S.C. WINCOST TERM S.R.L. PETROŞANI
Calitatea
Calitatea
GERMANĂ
GERMANĂ
a produselor executate din profile PVC ROPLASTO cu 5 camere - glafuri inte-
a produselor executate din profile PVC ROPLASTO cu 5 camere - glafuri inte-
rioare din PVC și exterioare din aluminiu, plaselor de protecţie împotriva insectelor, geam termoi-
rioare din PVC și exterioare din aluminiu, plaselor de protecţie împotriva insectelor, geam termoi-
zolant de calitate FLOAT +lowe-e sau control solar, etc - sfidează orice preţ practicat în Valea Jiului
zolant de calitate FLOAT +lowe-e sau control solar, etc - sfidează orice preţ practicat în Valea Jiului
PUNCTELE DE OFERTARE ȘI LANSAREA DE COMENZI:
PUNCTELE DE OFERTARE ȘI LANSAREA DE COMENZI:
Crama TOHANI Petroșani din dreptul staţiei Parâng Aeroport,
Crama TOHANI din hala centrală a Pieţii agroalimentare Petroșani,
Crama TOHANI Vulcan (vis-a-vis de Primărie)
Punctul de lucru din Piaţa agroalimentară Lupeni
Sediul Principal al firmei din strada Fabricii nr. 11, Livezeni - Petroșani (în curtea fostuluiCONPET PetroșaniTELEFON/FAX 0254/540.102 tel mobil 0729005635 sau 0729005634
Vă așteptăm să fiți clientul nostru,
Vă așteptăm să fiți clientul nostru,
pentru a vă convinge ce înseamnă calitate și seriozitate !
 pentru a vă convinge ce înseamnă calitate și seriozitate ! 
Societate specializată în efectuarea de lucrăride amenajări interioare și exterioare,anvelopări și lucrări de hidroizolaţii,
S.C.SPRINT EDIL CONSTRUCT
S.C.SPRINT EDIL CONSTRUCT
ÎN REGIM 
  Î N  R E G I M 
DE 
 D E 
URGENŢĂ
 U R G E N  Ţ Ă
 
HAINE SECOND HAND
HAINE SECOND HAND
la depozitul en gross din Lupeni
ASIGUR 
Ă
M TRANSPORT GRATUIT- diversitate- calitate- preturi f 
ă
r
ă
concuren
ță
.Ne pute
ț
i g
ă
si în Lupeni, str. 1 Mai nr. 3 încl
ă
direa în care a func
ț
ionat Moara Veche.
Pentru comenzi ferme primite respectămtermenul impus de beneficiar pentru fina-lizarea lucrării. Se oferă factură și garanţie .INFORMAŢII ȘI COMENZII LA TELEFON0769037472 ȘI 0769037474
POLIŢIŞTII POSTULUI DE POLIŢIE TF LIVEZENI
au identificat doiminori de 13 şi 15 ani, ambii din Vulcan, care, în perioada 27-29.12.2011,au sustras 11 capace pichet din capul X al staţiei CFR Vulcan. În cauză afost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiuniide furt calificat .
DOSAR PENAL PENTRU CONDUCEREA UNUI AUTOTURISM NE- ÎNMATRICULAT.
În data de 04.01.2012, la ora 17:54, poliţiştii BirouluiRutier Deva, l-au depistat în trafic pe MARCEL M., de 35 de ani, din Deva, în timp ce conducea un autoturism cu numărul provizoriu de circulaţieexpirat din data de 19.11.2008. Pe numele bărbatului a fost întocmit do-sar penal. ÎN DATA DE 04.01.2012, LA ORA 14:50, ADRIAN D. a condus un au-toturism pe DN 66 A, pe raza municipiului Vulcan, pe direcţia de mersLupeni-Petroşani, şi întrucât nu a adaptat viteza la condiţiile de carosa-bil umed, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ajungând înşanţul de colectare a apei de pe marginea drumului, după care a lovitun cap de pod. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea uşoară aconducătorului auto. ÎN DATA DE 07.01.2012, ÎN JURUL OREI 17:40,SORIN C., de 41 de ani,din Vulcan, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66, pe raza localita-tii Aninoasa, nu a adaptat viteza la conditiile de carosabil umed, a pierdutcontrolul asupra directiei si a acrosat bordura trotuarului. In urma impac-tului a rezultat ranirea usoara a pasagerei autoturismului, MELANIA C.,de 41 de ani, din Vulcan .
NOILE SISTEME DE SUPRAVEGHERE AUDIO-VIDEO, AU IN-TRAT ŞI ÎN DOTAREA SERIVICIULUI RUTIER HUNEDOARA.
 Înce-pând din acest an, poliţiştiiServiciului Rutier Hunedoaravor folosi două sisteme desupraveghere audio-videoşi constatare a abaterilorrutiere. Acestea au rolul dea asigura transparenţă acti-vităţii Poliţiei Rutiere şi de afurniza materialul probator în cazul contestării măsuriloraplicate de poliţie. La sfârşitulanului trecut, Poliţia Română a fost dotată de Ministerul Administraţieişi Internelor cu 10 sisteme de supraveghere audio-video şi constatarea abaterilor rutiere, acestea fiind repartizate la nivelul judeţelor Argeş,Vâlcea, Dolj, Sibiu, Hunedoara şi Arad, precum şi la Secţia de Poliţie Auto-străzi. Noile sisteme, care permit înregistrarea audio şi video a dis-cuţiilor dintre poliţiştii rutieri şi şoferi, în trafic, au fost deja amplasate pedouă autospeciale aparţinând Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hune-doara. Dotarea autospecialelor cu acest sistem, după modelul utilizat depoliţiile rutiere din statele europene, se înscrie în demersurile permanen-te întreprinse de conducerea M.A.I. şi a Poliţiei Române pentru creştereacalităţii serviciului public în folosul cetăţenilor, un rol important în acestsens avându-l şi societatea civilă, acest proiect fiind o iniţiativă a Aso-ciaţiei pentru Implementarea Democraţiei, prin intermediul CentruluiNaţional pentru Integritate. Sistemele au fost repartizate, în principal, laserviciile rutiere care au în responsabilitate Drumul Naţional 7 şi au rolulde a sigura materialul probator solicitat de instanţele de judecată înves-tite cu soluţionarea plângerilor formulate împotriva proceselor-verbalede constatare a contravenţiilor. Acestea vor asigura transparenţă activi-tăţii poliţiei rutiere, furnizarea materialului probator în cazul contestăriimăsurilor aplicate de poliţie, diminuarea cazurilor de ultraj împotrivapoliţiştilor rutieri şi eliminarea eventualelor cazuri de corupţie în rândulacestora.Din punct de vedere tehnic, sistemele sunt constituite dintr-o uni-tate centrală care asigură înregistrările audio-video prelevate de o ca-meră video ce preia imagini din exteriorul autospecialei şi una pentruimaginile din habitaclu, un microfon de interior şi un microfon portabilaflat asupra poliţistului, care înregistrează semnalul audio din apropie-rea acestuia. Microfonul portabil asigură înregistrarea dialogului poliţist- participant la traficul rutier. Înregistrarea audio-video se efectueazăcontinuu, 24/24 ore, atât în interiorul autospecialei de poliţie cât şi înexteriorul acesteia. Microfonul portabil asigură transmiterea de datepână la o distanţă de 300 m faţă de autospecială, iar în cazul în care sedepăşeşte această rază de acţiune,semnalul sonor este stocat de microfon în memoria proprie, urmândca ulterior să fie transferat în unitatea centrală. Camera video care asi-gură filmarea în exteriorul autospecialei este realizată în tehnologie deultimă oră, înregistrează imagini în format digital, până la 1 km. pe timpde zi şi 300 m. în condiţii de luminozitate scăzută (noaptea).Pentru furnizarea materialului probatoriu, sistemul realizează ex-portarea înregistrărilor pe suport optic (CD/DVD), în formate standar-dizate, care sunt prezentate instanţelor judecătoreşti competente cusoluţionarea cauzelor.Recomandări preventive privind circulaţia în condiţii de ceaţă saucarosabil umed În condiţii de ceaţă sau carosabil umed, poliţiştii Serviciului Rutier văreamintesc câteva reguli generale, a căror respectare poate evita impli-carea în evenimente rutiere nedorite:• utilizarea luminilor de întâlnire şi ceaţă pe toate categoriile de dru-muri;• deplasarea cu viteză redusă, adaptată condiţiilor de drum şi trafic;• evitarea efectuării depăşirilor, care în asemenea condiţii meteo-ru-tiere se dovedesc extrem de periculoase;• mărirea distanţei de siguranţă dintre vehicule.De asemenea, pietonilor le recomandăm să evite pe cât posibil fo-losirea părţii carosabile mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţiide vizibilitate redusă. Totodată, pietonii vor trebui să se asigure temei-nic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acesto-ra numai după ce sunt siguri că traversarea se poate face în condiţii desiguranţă.
La negocierea 
  L a  n e g o c i e r e a 
preţului, întotdeauna 
 p r e ţ u  l u i,   î n t o t d e a u n a 
clientul iese în câștig
 c  l i e n t u  l  i e s e   î n  c â ș t i g
Partenerul tău ideal pentru construcția tâmplăriei
 
Partenerul tău ideal pentru construcția tâmplăriei
unei case sau modernizarea apartamentului tău!
unei case sau modernizarea apartamentului tău!
Informatii si comenzi la telefon
Informatii si comenzi la telefon
0769037473 si 0769037488
0769037473 si 0769037488
 
Nr. 754
Pag. 3
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ
©
Ziar editat de S.C.
„Realitatea Românească”
S.R.L.Înregistrat la R.C. cu nr. J20/ 707/1991; CUI2153167Cont: RO 46 RNCB0168017798560001deschis la BCR Vulcan
REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:
Vulcan, str.Romanilor nr.6, cod: 336200Telefoane: 0723 321466; 0723 390272.Tel./Fax.: 0354 413554; E-mail: curierulvj@gmail.comhttp: www.cvj.ro
Redactor şef:
Anca Maria MARINESCU
REDACŢIA:
Ariana Ştefania MARGINE, Florica LUNGULESEI,Ştefan NEMECSEK - director editor
TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ:
Mariana JDEICĂTehnoredactat şi tipărit la TIPOGRAFIA “Prod Com” Tg. Jiu,Telefon: 0253 212991, fax 0253/218343E-mail prodcom@intergorj.ro, prodcom@gmail.com
SESIZĂRI LA 112
SESIZĂRI LA 112
 
Urmare din pag I 
 
 Insp. de poliție Bogdan NIȚU& Lt. Nicolae RĂDUCU 
DOI MINORI DIN ORĂŞTIE, IDENTIFICAŢI DE POLIŢIŞTI CA FI-IND PRINCIPALII SUSPECŢI ÎN CAZUL UNUI FURT DIN LOCUINŢĂ.
Îndimineaţa zilei de 03.01.2012, s-a prezentat la sediul Poliţiei MunicipiuluiOrăştie un bărbat în vârstă de 56 de ani, care a sesizat faptul că, în noapteade 31.12.2011/01.01.2012, persoane necunoscute, prin escaladarea por-ţii şi forţarea uşii de acces, au pătruns în locuinţa sa din satul Râpaş şi ausustras suma de 2.000 de euro şi 4.580 lei. Poliţiştii Secţiei de Poliţie RuralăOrăştie au demarat imediat o serie de activităţi investigative în urma căroraau fost identificaţi prezumtivii autori ai furtului. Aceştia sunt doi minori, învârstă de 10 şi respectiv 11 ani, ambii din comuna Turdaş, satul Râpaş. Poli-ţiştii au reuşit recuperarea sumei de 6.030 de lei şi 100 de euro şi continuăcercetările în acest caz, sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.
SANCŢIONAT CONTRAVENŢIONAL PENTRU EFECTUAREA DESERVICII DE TAXIMETRIE FĂRĂ AUTORIZAŢIE.
 În data de 05.01.2012,poliţiştii din cadrul Formaţiunii Rutiere au efectuat o acţiune pe linie detaximetrie, în urma căreia l-au depistat pe MIHAI B., de 76 de ani, care con-ducea un autoturism pe D.N.66, pe raza oraşului Haţeg, efectuând trans-port de persoane în regim de taxi, pe itinerariul Haţeg-Hunedoara, fără afi transportator autorizat. Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cuamendă în valoare de 25.000 lei şi s-a luat măsura reţinerii certificatuluide înmatriculare, a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare şi suspendareadreptului de utilizare a autovehiculului.
MINOR DISPĂRUT DE LA DOMICILIUL, DEPISTAT DE POLIŢIŞTIIT.F. ÎN GARA DIN SIMERIA.
În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii Pos-tului de Poliţie Transporturi Feroviare Simeria l-au identificat în Staţia C.F.R.Simeria pe I. V., de 15 ani, din comuna Gurasada. Minorul, care a dispărutde la domiciliu în data de 20.12.2011 şi era urmărit naţional din data de01.01.2012, a fost reîncredinţat familiei.SUSPECT DE FURT CALIFICAT, CERCETAT DE POLIŢIŞTII ORAŞULUI CĂ-LAN. Poliţiştii din Formaţiunilor Investigaţii Criminale şi Ordine Publică dincadrul Poliţiei Oraşului Călan l-au identificat pe ALEXANDRU C., de 21 deani, din Călan, ca fiind prezumtivul autor al unui furt comis în noaptea de02/03.01.2012, pe raza localităţii. Tânărul a sustras dintr-o anexă gospodă-rească situată la marginea oraşului Călan 14 găini, o butelie de aragaz, untelevizor portabil şi scule de lăcătuşărie. Prejudiciul, în valoare de aproxi-mativ 800 lei, a fost recuperat în totalitate şi restituit părţii vătămate. ÎN DATA DE 02.01.2012, ÎN JURUL OREI 22:30, poliţiştii Postului de Poli-ţie T.F. Simeria Triaj au fost sesizaţi prin Serviciul Unic de Apeluri de Urgenţă112 cu privire la faptul că unui bărbat care circula cu trenul personal perelaţia Petroşani – Deva i-a fost sustras un laptop. Partea vătămată, BOG-DAN F., a adormit după Halta Livadia, iar când s-a trezit, în staţia Subcetate,a constatat lipsa laptop-ului. În urma activităţilor desfăşurate, prezumtivulautor al furtului a fost identificat în persoana unui bărbat în vârstă de 40de ani, angajat al C.F.R.. Prejudiciul, în valoare de 900 lei, a fost recuperat în totalitate, iar suspectul este cercetat în stare de libertate sub aspectulsăvârşirii infracţiunii de furt calificat.
 JANDARMII MONTANI DIN STAŢIUNEA STRAJA
au fost sesizaţi îndata de 7 ianuarie 2012, în jurul orei 22.00, printr-un apel la numărul deurgenţă 112, cu privire la faptul că doi tineri coboară cu bobul pe pârtia„Platoul Soarelui”. Jandarmii montani s-au deplasat în zonă şi i-au sancţio-nat contravenţional pe cei doi tineri. Unul dintre aceştia, Ştefan V., în vârstăde 25 ani, domiciliat în municipiul Tg. Jiu a fost sancţionat cu amendă învaloare de 200 de lei pentru faptul că nu a respectat normele de utilizarea pârtiilor de schi, iar celălalt, Constantin C., în vârstă de 38 ani, domiciliat în aceeaşi localitatea, a fost sancţionat cu amendă în valoare de 525 de leipentru că nu a respectat normele de utilizare a pârtiilor de schi, dar şi pen-tru că, pe timpul procedurii de legitimare, a refuzat să dea relaţii pentrustabilirea identităţii sale. Cei doi tineri fuseseră avertizaţi în prealabil deadministratorul pârtiei să nu coboare pe pârtia de schi cu bobul. În scopulprotecţiei turiştilor şi practicării schiului de agrement în condiţii de sigu-ranţă, jandarmii montani recomandă turiştilor să nu pătrundă pe pârtilede schi cu mijloace sau materiale interzise de legislaţia în vigoare (sănii,boburi, ATV-uri, autovehicule, snowmobile sau alte mijloace improvizate). În conformitate cu H.G. 263/2001, cei ce coboară pe pârtiile sau traseele deschi pentru agrement, utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte ma-teriale, precum şi cei ce pătrund fără echipament adecvat pentru practica-rea schiului şi snowboard-ului pot fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 25şi 200 de lei. De asemenea, persoanele care pătrund fără drept cu ATV-urilesau alte tipuri de vehicule pe pârtiile de schi pot fi sancţionaţi cu amendãde la 1.000 de lei la 5.000 de lei.
PERSOANE REŢINUTE PENTRU COMITEREA MAI MULTOR IN-FRACŢIUNI PE RAZA MUNICIPIULUI PETROŞANI.
În data de 09.01.2012, în jurul orei 06:50, Poliţia Municipiului Petroşani a fost sesizată de către o fe-meie de 72 de ani, din Petroşani, cu privire la faptul că un grup de persoaneau pătruns în curtea imobilului în care locuieşte şi au încercat să forţeze uşade acces, însă au fugit fără să sustragă bunuri. La scurt timp de la primireasesizării, poliţiştii au identificat grupul de suspecţi, format din CIPRIAN C.,de 36 de ani, din Petrila, LUCIAN V., de 27 de ani, SORIN S., de 32 de ani,ALEXANDRU S., de 26 de ani şi ŞTEFAN B., de 20 de ani, toţi din Petroşani.Cei cinci bărbaţi, în perioada februarie 2011-ianuarie 2012, sub diverse par-ticipaţii au comis nouă infracţiuni de furt pe raza Municipiului Petroşani,atât pe timpul nopţii cât şi pe timpul zilei, cauzând părţilor vătămate unprejudiciu total de 13.000 lei. Faţă de ŞTEFAN B., CIPRIAN C., , LUCIAN V. şiSORIN S.s-a luat măsura reţinerii pe 24 ore pentru săvârşirea infracţiunilorde tentativă la furt calificat şi furt calificat, urmând să fie prezentaţi Jude-cătoriei Petroşani cu propunere de arestare preventivă. Având în vederefaptul că ALEXANDRU S. a înlesnit valorificarea unor bunuri provenite dintrei furturi, faţă de acesta s-a dispus cercetarea în stare de libertate pentrusăvârşirea infracţiunii de tăinuire.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE POLIŢIŞTII POLIŢIEI TRANSPOR-TURI.
Poliţiştii Postului de Politie T.F. Brad l-au identificat pe CRISTIAN C.,de 30 ani, din Brad, care în cursul anului 2010 a predat unui centru de co-lectare a fierului vechi aproximativ 5.700 kg deşeuri de fier vechi. Bărbatula declarat în fals că deşeurile provin din gospodăria proprie, încasând sumade 4.500 lei, pentru care nu a depus la Administraţia Financiară declaratiepentru a i se reţine impozitul pe venit de 16%. Persoana în cauză a creat unprejudiciu de aproximativ 725 lei în dauna bugetului consolidat al statului,fiind cercetată în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de fals îndeclaraţii şi evaziune fiscală .motive, opreau direct astfel de autoturisme şi verificau atât autoturismele cât şi conducătoriiauto. În urma verificărilor, erau stabilite normele încălcate şi sancţiunea care în mod normal artrebui aplicată pentru respectiva faptă (contravenţie sau infracţiune). Se aduceau la cunoş-tinţa conducătorului auto aceste aspecte (de regulă, unul dintre membrii echipajului discutadirect cu şoferul vizat, ceilalţi intervenind în discuţie în sprijinul său).Imediat, se pretindeau de la şoferul vizat bani sau alte foloase materiale pentru a nu ficonstatata fapta comisă, pentru a nu fi aplicata sancţiunea legală sau pentru a nu fi facutealte demersuri legale. În urma demersurilor de pretindere, primeau de regulă sumele de bani/foloasele, nuconstatau abaterile şi nu sancţionau persoanele vizate sau nu sesizau organele competentesă aplice sancţiuni.După primirea sau la sfârşitul turei, în unele situaţii agentii împarteau între ei banii astfelobţinuţi (sume cuprinse intre 50 si 600 de lei).Modul de operare în cazul actelor de luare de mită, favorizarea infractorului sau tortură în raport cu persoane care desfăşurau activităţi de prostituţie şi proxenetism:În exerciţiul atribuţiilor de serviciu, agentii de politie se deplasau periodic în zonele dinraza lor de competenţă teritorială unde se desfăşurau activităţi de prostituţie şi proxenetism.Din actele dosarului rezultă indubitabil că unii dintre ei le cunosteau pe aceste persoane(în special pe proxeneţi) şi erau în relaţii cu ei de mult timp.Unii dintre agenti pretindeau şi primeau de la proxeneţi periodic sume de bani – o ade-vărată „taxă de protecţie”– pentru a nu constata faptele şi a nu aplica sancţiuni.De asemenea, unii dintre ei, surprindeau persoane de sex feminin care practicau pros-tituţia şi pretindeau şi de la acestea sume de bani în acelaşi scop, iar atunci când nu îşi atin-geau acest scop, fiind refuzaţi, foloseau mijloace violente de natură să intimideze persoanelevizate şi să le asigure în continuare controlul asupra activităţilor de prostituţie şi proxenetism,precum şi veniturile aferente.
COMUNICAT
In anul 2012 asistam la noi modificari in ceeace priveste concediile pentru cresterea copiilor.Mai exact, numarul concediilor s-a restrans, iarindemnizatiile aferente acestora nu se mai cuan-tifica in lei, ci in raport cu ISR - indicatorul socialde referinta. Numarul concediilor acordate pentrucresterea copiilor s-a restrans de la 7 la 6, potri-vit unui act normativ publicat recent. Este vorbadespre Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unoracte normative care reglementeaza acordarea debeneficii de asistenta sociala, publicata in Moni-torul Oficial nr. 938, din 30 decembrie 2011. Acestact normativ a intrat in vigoare pe 30 decembrie2011 si modifica:1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia luna-ra pentru cresterea copiilor - care priveste persoa-nele ai caror copii s-au nascut incepand cu data de1 ianuarie 2011 (prin art. III);2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vedereacresterii copilului - care priveste persoanele ai ca-ror copii s-au nascut pana la data de 31 decembrie2010 inclusiv (prin art. IV).Facand o analiza a acestor trei acte norma-tive, observam ca, in prezent, sunt reglementatesase tipuri de concedii pentru cresterea copiilor:a) Concediul pentru cresterea copilului invarsta de pana la 1 an, platit cu o indemnizatielunara in cuantum de 75% din media veniturilornete realizate pe ultimele 12 luni anterioare nas-terii copilului, ce nu poate fi mai mica de 1,2 ISR(indicatorul social de referinta cu valoarea menti-nuta in 2012 la 500 lei) si nici mai mare de 6,8 ISR.Acesta se acorda persoanelor ai caror copii s-aunascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011;b) Concediul pentru cresterea copilului invarsta de pana la 2 ani, platit cu o indemnizatielunara in cuantum de 75% din media veniturilornete realizate pe ultimele 12 luni anterioare nas-terii copilului ce nu poate fi mai mica de 1,2 ISR sinici mai mare de 2,4 ISR. Acesta se acorda persoa-nelor ai caror copii s-au nascut incepand cu datade 1 ianuarie 2011;c) Concediul pentru cresterea copilului invarsta de pana la 2 ani, platit cu o indemnizatielunara in cuantum de 75% din media veniturilornete lunare realizate in ultimele 12 luni anterioarenasterii copilului ce nu poate fi mai mica de 1,2ISR si nici mai mare de 6,8 ISR. Acesta se acordapersoanelor ai caror copii s-au nascut pana la datade 31 decembrie 2010 inclusiv.d) Concediul pentru cresterea copilului cuhandicap pana la implinirea de catre acesta a var-stei de 3 ani, platit cu o indemnizatie in cuantumde 75% din media veniturilor nete realizate pe ul-timele 12 luni anterioare nasterii copilului, ce nupoate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de6,8 ISR. Acesta se acorda persoanelor ai caror co-pii s-au nascut atat pana la data de 31 decembrie2010 inclusiv, cat si dupa 1 ianuarie 2011;e) Concediul fara plata pentru cresterea copi-lului intre varsta de un an si 2 ani care se acordapersoanelor ai caror copii s-au nascut incepandcu data de 1 ianuarie 2011 (fara handicap) si aubeneficiat de concediul pentru cresterea copiluluiin varsta de pana la un an, platit;f) Concediul fara plata pentru cresterea co-pilului dupa primele 3 nasteri, de 4 luni, care seacorda persoanelor ai caror copii s-au nascut atatpana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, catsi dupa 1 ianuarie 2011, in perioada pana la im-plinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiva varstei de 3 ani, in cazul copilului cu handicap.Precizam ca pana la 30 decembrie 2011, con-cediul fara plata pentru cresterea copilului dupaprimele 3 nasteri, care se acorda persoanelor aicaror copii s-au nascut pana la data de 31 decem-brie 2010 inclusiv, era de 3 luni, si nu de 4 luni.Redam calculul in lei a valorilor mentionatecu ocazia enumerarii concediilor pentru crestereacopiilor:a) 1,2 ISR = 600 leib) 6,8 ISR = 3400 leic) 2,4 ISR= 1200 leiDupa cum se vede, in privinta cuantumuluiindemnizatiilor, nu sunt modificari.La fel ca pana acum, de drepturile enumeratebeneficiaza, optional, nu numai oricare dintre pa-rintii firesti ai copilului, ci si: una dintre persoanelecare a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copi-lul in vederea adoptiei sau care are copilul in pla-sament ori in plasament in regim de urgenta, cuexceptia asistentului maternal profesionist carepoate beneficia de aceste drepturi numai pentrucopiii sai, precum si persoana care a fost numitatutore. De asemenea, cuantumul indemnizatiilorlunare la care ne-am referit mai sus se majoreazacu 1,2 ISR (600 lei) pentru fiecare copil nascut din-tr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti,incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfelde nastere.Atentie! Incepand cu anul 2012, pentru men-tinerea drepturilor enumerate, beneficiarii auobligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bu-getul local pentru bunurile pe care le detin in pro-prietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003,cu modificarile si completarile ulterioare. (dr. AnaStefanescu – AvocatNet)Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27342/Cate-tipuri-de-con-cedii-pentru-cresterea-copiilor-exista-in-2012.html#ixzz1ihrSMgTT
CÂte tipuri de concedii pentru creSterea copiilor existĂ În 2012?
CÂte tipuri de concedii pentru creSterea copiilor existĂ În 2012?
Claudiu Moldovan, din partea redacţiei ziarului „Actualitatea
Claudiu Moldovan, din partea redacţiei ziarului „Actualitatea
Hunedoreană” deplânge plecarea dintre noi a celui care a fost un
Hunedoreană”, deplânge plecarea dintre noi a celui care a fost un
om de excepţie, un prieten deosebit şi un profesionist de o reală
om de excepţie, un prieten deosebit şi un profesionist de o reală
valoare
valoare
ZIARISTUL INGINER DAN CODREA
ZIARISTUL INGINER DAN CODREA
Nu te vom uita niciodată.
Nu te vom uita niciodată.
Colectivul ziarelor CURIERUL VĂII JIULUI şi ZONA SPECIALĂ
Colectivul ziarelor CURIERUL VĂII JIULUI şi ZONA SPECIALĂ
este alături de familia CODREA, greu încercată prin pierderea celui
este alături de familia CODREA, greu încercată prin pierderea celui
care a fost un frate deosebit şi un fiu de excepţie, la cea mai fru-
care a fost un frate deosebit şi un fiu de excepţie, la cea mai fru-
moasă vârstă a existenţei, după o lungă şi grea suferinţă pricinui-
moasă vârstă a existenţei, după o lungă şi grea suferinţă pricinui-
tă de o boală cruntă şi neiertătoare
tă de o boală cruntă şi neiertătoare
DAN IOAN CODREA 42ANI
DAN IOAN CODREA 42ANI
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Amintirea lui va rămâne veşnic vie în inimile celor care l-au cu-
Amintirea lui va rămâne veşnic vie în inimile celor care l-au cu-
noscut şi apreciat ca OM, coleg şi ziarist.
noscut şi apreciat ca OM, coleg şi ziarist.
Cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere toate cele bune , să-nătate, bucurii și un cordial La mulți ani! pentru prietenul deosebit 
ION URDĂ
.Colegii din redacția Curierul Văii Jiului și Zona Specială Petrecere aleasă alături de cei dragi, multă sănătate și  împlinirea tuturor gândurilor bune alături de tradiționalul La mulți ani pentru distinsul medic prof. univ. dr.
LIVIU VLAD
din Cluj-Napoca, la aniversa-rea zilei de naștere din partea prietenilor din Valea Jiului.Pentru directorul ziarului Vocea Văii Jiului, colegul deo-sebit,
Sorin Mihail
toate gându-rile bune și cordialul La mulți ani! cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere.Colectivul ziarelor Curierul Văii Jiului și Zona Specială 
SIGURANŢA RUTIERĂ ESTE SIGURANŢA TA !
 În fiecare an, se celebrează Ziua comemorării victimelor traficului rutier. Cu acest prilej, în judeţul Hunedoara, s-aderulat o campanie de atragere a atenţiei întregii populaţii asupra problemei accidentelor rutiere şi a consecinţeloracestora, concomitent cu încurajarea unui comportament responsabil în trafic. Şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a organizat o acţiune finală de comemorare a victimelor accidentelor rutiere, în timpul căreiacopiii au aprins 400 de candele şi au deps câte o floare simbol a campaniei oficiale. Cu concursul ISU “Iancu de Hune-doara”al Judeţului Hunedoara, a Staţiei de Salvare a Judeţului Hunedoara, a Poliţiei Rutiere Deva, precum şi cu sprijinulPrimăriei Municipiului Deva, a fost simulată o acţiune de prim ajutor.Din 1990 şi până în prezent, peste 64.000 de români au murit în evenimente rutiere, echivalentul unui oraş dedimensiuni medii care a fost şters de pe harta ţării. Anul trecut, pe şoselele din România, au fost înregistrate 9213accidente, în care 2363 de oameni şi-au pierdut viaţa, iar 8477 au fost răniţi. Aceste date plasează ţara noastră pe unuldintre primele locuri în Uniunea Europeană în privinţa ratei evenimentelor rutiere soldate cu morţi si răniţi grav.Sponsor al acţiunii, dl. Aoanei Rahovean Constantin care a oferit gratuit participanţilor conducători auto(inclusiv la ziarişti) 150 etiloteste gratuite.Director Coordonator, Director Coordonator AdjunctDr. Dumitra Ştefan Sănătate Publică şi Programe,Dr. Birău Cecilia
 ADEVĂRURI MAI PUŢIN ȘTIUTE 
Pana in aprilie 2008, insula Sark aramas ultimul stat feudal din Europa.
Timp de multi ani rosiile au fostcosndiderate otravitoare si au fostcultivate in Europa doar din motiveornamentale.
Vechii egipteni foloseau plăci depiatra drept perne.
Oamenii poarta ochelari de maibine de 700 de ani.
Regele Charles al Doilea stergeacu mana praful de pe mumiile faraoni-lor pentru a le absorbi măreţia.
Regele George I al Angliei era, defapt, neamt.
Abel Tasman a descoperit in ca-latoria sa Tasmania, Noua Zeelanda siinsluele Fiji, insa „a reusit”sa nu obser-ve Australia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->