P. 1
7 - Manual_participant

7 - Manual_participant

Ratings: (0)|Views: 477|Likes:
Published by Catalin Burdusa

More info:

Published by: Catalin Burdusa on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
 
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT
ĂŢ
IISOCIALE
Ş
I FAMILIEI
 
PROIECTUL PHARE 2001„CONSTRUC
Ţ
IA INSTITU
Ţ
IONAL
Ă
A SERVICIILOR SOCIALEÎN ROMÂNIA”
PROGRAM DE FORMAREÎN PRACTICAASISTEN
Ţ
EI SOCIALE
Cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderi de baz
ă
pentru referen
ţ
ii socialidin cadrul autorit
ăţ
ilor publice localeMANUALUL PARTICIPANTULUIBUCURE
Ş
TI, 2005
 
 
 
MANUALUL PARTICIPANTULUI3
 
CUPRINS
p.Cuvânt înainte .................................................................................................................... 5
Sesiunea I:
Introducere: prezentarea programului- obiective, con
ţ
inut,metode de lucru-
ş
i introducerea participan
ţ
ilor
ş
i aformatorilor, a
ş
tept
ă
ri, activitatile principale
ş
i problemele dinpractica asisten
ţ
ei sociale 9
Sesiunea II:
Structura serviciilor sociale ……………….………..............…. 11Rolurile asistentului social ca referent social în serviciileprimare ....................................................................................... 19
Sesiunea III:
Suportul social
ş
i rela
ţ
iile interpersonale …………..............…. 23
Sesiunea IV:
Rolul comunic
ă
rii în rela
ţ
ia asistent social client …................ 33
Sesiunea V:
Valori în asisten
ţ
a social
ă
…………………………...............… 45
Sesiunea VI:
Probleme etice dileme etice ……………………..............….. 55
Sesiunea VII:
Evaluarea ini
ţ
ial
ă
 
ş
i interven
ţ
ia în asisten
ţ
a social
ă
.................. 65
Sesiunea VIII:
Interviul ………………………………………..............……… 75Elemente ale comportamentului profesional ………................. 80
Sesiunea IX:
Practica interpersonal
ă
cu familiile în situa
ţ
ie de risc ............... 83
Sesiunile X – XII:
Aplica
ţ
ii în practica asisten
ţ
ei sociale - studii de caz ............... 93
Sesiunea XIII:
Aspecte legislative în domeniul asisten
ţ
ei sociale .................... 95
Sesiunea XIV:
Aspecte legislative în domeniul asisten
ţ
ei sociale …................. 109
Sesiunile XV – XVI:
Dezvoltare comunitar
ă
……………………………..............…. 111
Sesiunile XVI–XVII:
Exerci
ţ
ii de grup Prezentarea rezultatelor ………...............… 129

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->