Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23372, 12.1.2012]

Oslobođenje [broj 23372, 12.1.2012]

Ratings: (0)|Views: 776 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
Aiti7 Sm`mo Z\KTMOIQNX
Dmomz zgldonjm VZ@nB
Olphno Oncsnx+
aldlpmkon vplhn glp
IZKI@I[LOGL
_LTQPTMC+ =0/ =/ 06=0/
Eidnom KRQNNN
@pig 0:/:50Jnglom7 = CH)1 CO
@B OLWMQNZON DOLQONC
Zmpmglqi
 uuu/izki`idglogl/`m
DMOMZ VPNKIE
K|cm~ hlvpl qmpni
4(</ ztpmom
@|dflt `lw vplqmpl
 
Dih ompidmVmpkmhlo tmAldlpmjngl @nB
\BMVSLOIZ\HOGN_LONWM TLPIPNWMH
Vizkn gl vpiomkmzcm ip|fgm n lczvkiwnqm | @ipnc|
5/ ztpmom0/ ztpmom
ZNPNGZCN PLFNHVI_NONI ZLPNG\ WKI_NOM
Vizhm tpm~ Mpmvzcl knel vidoni iz tmqc|
=5/ ztp/
QIGONJNHM
:16+
ELOLPMKNHM
=/<66
CH
Wmcio i vi qikgon glh vlownionzmog|
@l qmodm omvit qpdn
0/ ztpmom:/ ztpmom
 
IZKI@I[LOGL
~ltqptmc+
=0/
 gmo|mp)zngl~mog06=0/
0
\ FNFN
Om qglpzcl i`glctl <1 omvmdm
Hl{|plknengzci qn glxl "HPQ. | @nB ticih vpi( qi{logm vpi glctm Hiontipnoe(omvmdm om qglpzcl i`glctl n dp|em hglztm id wom~mgm wm jpcql n qglp( zcl wm gldonjl | @nB+ id =/ oiqlh`pm 06=6/ di :=/ icti`pm 06==/ eidnol vpnhnki gl <1 nwqglstm gm i om( vmdnhm om jpcql+ dfmhn gl+ znomeiel n epi`kgm+ cmi n om qglpzcl zk|f`loncl ci gn z| | olvizpldoig qlwn z qglpzcnh i`glctnhm/ \ zmivxlog| wm gmqoizt HPQ(m omekmsmqm zl dm iqmg `pig vpn gmqkglonb omvmdm qglpiqmtoi ol vpldztmqkgm |c|( vmo `pig omvmdm om qglpzcl i`glctl | @nB+ qlx `pig ionb omvmdm ci gn z| vpn gmqkglon Hl{|plknengzcih qn glx| | @nB/ Cmi ~noglonjm zl omqidn dm on gldom id tpmdnjniomk( onb jpcmqm n qglpzcnb wm gldonjm on gl nw|wltm id om( vmdm om oglo| nhiqno|+ m hglztm omvmdm z| pmzvi( pl{lom om tlpntipn gn jn glkl wlhkgl/ Vpi glct Hiontipnoe(omvmdm om qglpzcl i`glctl n dp|( em hglztm id wom~mgm wm jpcql n qglpzcl wm gldonjl | @nB gldoieidnsogn gl vnkit(vpi glct HPQ(m | @nB ci(  gn gl plmknwnpmo | zmpmdogn z Omozlo Dnmkie jlotpih n Izki jlotpih wm hnp n kg|dzcm vpmqm/ Pmwqn glo gl | icqnp| snple vpi glctm \onqlpwmkon cidlcz i zqltnh hglztnhm+ z jnkglh |zqm gmogm gldoie dic|hlotm | aiphn dlckmpmjn gl nkn plwik|jn gl \gldnoglonb ompidm+ ci gn `n vp|fni wmstnt| zqltnh hglztnhm zqnb plknen gm snpih vkmoltl/ Omcio nwqpslol momknwl plw|ktmtm vpmxlogm omvm( dm om qglpzcl i`glctl+ Hl{|plknengzci qn glxl | @nB xl dlanonpmtn vpn gldkiel wm omdklfol ipemol om ci gn om~no vi`ikgsmtn wmstnt| qglpzcnb i`glcmtm | idpl{lonh vidp|~gnhm/Id |c|voie `pi gm id <1 omvmdm+ :6 nb zl dieidnki | Plv|`knjn Zpvzcig+ m 01 | Aldlpmjn gn @nB/ Id <1 om( vmdm ci gn z| zl dieidnkn | omqldloih vlpnid|+ 02 om( vmdm gl `nki om i`glctl NW(m+ =5 om i`glctl ZVJ(m+ dl( qlt om i`glctl Cmtikn~cl jpcql n dqm omvmdm om i`gl( ctl Glqplgzcl wm gldonjl/
HL[\PLKNENGZCI QNGLXL \ @nB
QNGLZTN
Vpldkiflonh pmdonh hmtlpn gm( kih wmciom i vi qikgon glh vlown( ionzmog| Qkmdm A@nB vioi qi dnzcpn( hnonpm omg`pigon g| viv|kmjn g| hl{|  qigonh vlowniolpnhm ( qigoncl n cm( vltmol+ wmckg|~nkn z| g|~lp ~kmoi qn \dp|flogm qigonb vlowniolpm Cmo( tiom Zmpm gl qi/ ( Mci `n zl iqmcmq tlc zt wmciom |zqi gni+ vlown gl i`n~oie qigoncm n cmvltmom `nkl `n hmogl wm =< di :6 vizti "id =66 di 066 CH./ Ztiemvpldkmflhi dm pmzvio vio|{lonb cilajn glomtm wm ~no wm iq| cmtlei( pn g| qigonb vlowniolpm `|dl id =+0 di 0+>/ Ol zhn gl zl dlzntn dm hnpi(  qnom qigoncm `|dl gldomcm vkmxn pmdonjl om idpfmqmog| bnen glol | olcig id |ztmoi qm+ hnzkn Zm`mb|dno Hmbhnx+ ~kmo \vpm qoie id`ipm Zm qlwm qigonb vlowniolpm | A@nB/
Tpn |pld`l
Nwpm~|omkn z|+ vpi{l kn iqmcmq tlc zt wmciom Qkmd| n Vmpkmhlot+ hnpi qnom qigoncm `nkm `n ici :16 CH+ m `pnemdoie elolpmkm hmczn( hmkoi =/<66/ Dmckl+ elolpmkzcl hn( pi qnol+ ci gl z| zmdm n di =/>66 CH+ izgltoi `n zl zonwnkl/ ( \tnzmc gl+ Qkmdm A@nB idk|~nkm zlom qmpn gmot| dm nztnh `|dfltih vicpn gl n zmdmsogl n =/666 oi qnb ci( pnzoncm/ \ vitiogl zvmdm ici <66 itv|stlonb qigoncm A@nB ci gn z| di`nkn vi =6/666 CH itvplhonol+ nz( ti tiknci vpnvmdoncm H\V(m A@nB n vpnvmdoncm Bpqmtzcnb i`pmh`l( onb zomem "BIZ./ Plzipom ep|vm ci(  gm gl pmdnkm om tlc zt| wmciom gl di( `nkm wmdmtmc id Qkmdl A@nB dm omg(  qnsl vlown gl zcplsl+ m dm hmki vi qn( zn onfl hnpi qnol/ Ti z| n |pmdnkn+ jn(  glon Hmbhnx/Zvihlo|tn zm qlw gl vplvip|~ni  Qkmdnoig ep|vn ci gm pmdn om wmcio| i vi qikgon glh vlownionzmog| dm vpnbqmtn ognbi ql vpn gldkiel tl ‛vi( wi ql ognbi ql vpldztm qoncl dm vi( hieo| | ztp|~oih viekld|‘/ \ z|vpitoih+ |dp|flogl xl+ `iplxn zl wm zqi gl vpn gldkiel+ vid|wltn zql dl( hicpmtzcl cipmcl+ |ckg|~|g|xn n dl( hioztpmjn gl+ ci gl olxl vidpmw|hn(  gl qmtn qmodmkzci viomsmogl/ ( Ol flknhi dm dpfmqm id omz vpm( qn zijn gmko| cmtleipn g| ztmoi qonstqm+ cmfl Hmbhnx/Jnkg wmciom i vi qikgon glh vlown( ionzmog| gl dm |gldnon dizmdmsogl tpn |pld`l Qkmdl A@nB vi ci gnhm z|  qigom knjm idkmwnkm | vi qikgon gl hn( pi qnol+ tnh vpn gl sti gl \ztm qon z|d idk|~ni cmci gldom id |pld`n "\pl( d`m NNN. on gl | zckmd| z \ztm qih A@nB/( Di`pm ztpmom pmdoie hmtlpn gm( km `|d|xle wmciom gl dm zmdm |hglzti omghmogl vlt+ nhmhi gl( do| wm gldon~c| izoi qnj| wm i`pm~|o hnpi qnom+ nztl cpntlpn gl n wm  qigoncm n elolpmkm "~no+ pmdon ztmf///./ Vi zmdmsognh vpn gldkiwnhm+ |emzni `n zl vidpm~|o | VNI)HNI omhn(  gloglo qigonh hnpi qnomhm+ sti omh zl n ol divmdm+ wmckg|~ni gl Hm( bhnx/
VNI ciplctnq
Nzhmp @pmtnx+ zm qgltonc hnonztpm wm `ipm~cm vntmogm | A@nB n ~kmo Qkm( dnol pmdol ep|vl ci gm gl pmdnkm tlc ( zt zvihlo|tie wmciom+ i`gmzoni gl cmci gl ~kmo pmdol ep|vl nw VNI)HNI `ni ciplctnq flkgmhm iz( tmknb ~kmoi qm pmdol ep|vl n vpn gldki( wnhm ci gn z| dikmwnkn z tlplom/ ( Pmdn zl+ dmckl+ i pmdoih hmtl( pn gmk| ci gn xl+ vpikmwlxn cpiw vmpkm( hlotmpo| vpijld|p|+ difn qgltn n  qlkncl vpihglol+ plcmi gl @pmtnx/
M/ @L_NPIQNX
Wmcio i viqikgon glh vlownionzmog|
Qigon vlowniol n om pmzvpmqn | Zm m lq|
Aiti7 Df/ CPNGLSTIPMJ
Zmdmsogl hnpi qnol olcnb elolpmkm `nkl z| n di =/>66 CH
Vlown gl qigoncm n cmvltmom hmogl wm =66 di 066 CH
CPNTLPNGN Di`pm ztpmom pmdoie hm tlpn gmkm `|d|xle wmciom gl dm zmdm |hglz ti omghmogl vlt+ nhmhi gldo|wm gldon~c| izoi qnj| wm i`pm~|o hnpi qnom+ nz tl cpn tlpn gl n wm  qigoncm n elolpmkm+ cmfl Hmbhnx
Omcio zmivstlogm H\V(m Plv|( `kncl Zpvzcl dm gl |i~n idpfmqmogmzql~mol mcmdlhn gl | vi qid| Dm( om n cpzol zkm ql PZ(m ">/ gmo|mp. | zviptzcig dqipmon @ipnc | @mogig K|jn vpiom{lom qlxm cikn~nom lc ( zvkiwn qm n omip|fmogm+ g|~lp gl nw vi( knjn gl PZ(m ztneki n olsti `knfl i`gms( oglogl iqie zk|~mgm/
Cpnhnomknz tn~cm i`pmdm
‟\ icqnp| mctn qoiztn ci gl vpnvm( donjn Hnonztmpztqm |o|tpmsognb vi( zki qm Plv|`kncl Zpvzcl vpld|wnhm(  g| om pmz qgltkgm qmog| diem{mgm id 2/  gmo|mpm 06==/ eidnol+ cmdm gl dmo vpn gl idpfmqmogm zql~mol mcmdlhn(  gl vi qidih Dmom n cpzol zkm ql Plv|`kncl Zpvzcl viknjn gm | Zvip( tzcig dqipmon @ipnc | @mogig K|jn vpiomskm idpl{lo| cikn~no| om( ip|fmogm+ zmzk|smo gl qlxn `pig knjm+ id ci gnb gl gldmo `pig vid qpeo|t n viknepm zcih tlztnpmog|/ Tmci{lp+ viknjn gm gl nw qpsnkm n vpltplzl om qnsl kicmjn gm | @mogig K|jn‛+ om qidn zl | zmivstlog| wm gm qoizt H\V(m PZ(m/ Cmi plw|ktmt iqnb mctn qoiztn+ di( dm gl zl | zmivstlog|+ vpnvmdonjn H\V(m PZ(m | |tipmc z| knsnkn zki`i( dl gldoi knjl nw @mogl K|cl w`ie z|( hogl dm gl vi~nonki cpn qn~oi dglki tlpipnwmh+ nw ~kmom 06=+ ztmq 4 Cpn(  qn~oie wmciom @nB/Cpnhnomknztn~cm i`pmdm omd iqnh knjlh gl | tic| n i`mq kgm zl |w omdwip n cioz|ktmjn g| T|fnkms( tqm @nB/ Knjl ci gl gl knsloi zki`i( dl vpnwomki gl dm gl |on glki om( ip|fmogl | ZD @ipnc+ mkn viknjn gm  gis vpi qglpm qm oglei ql hitn ql n vi qlwmoizt zm dp|enh knjnhm+ om(  qidl nw H\V(m PZ(m/Viknjn gm gl i`mq kgm g|xn vpitnq dn(  qlpwmotzcn vplekld ZD @ipnc+ | ol( dglkg|+ 2/ gmo|mpm 06==/ eidnol+ | =1/0< ~mzi qm vpiomskm m|tihmt( zc| v|sc| zm vpne|sn qm~lh n vlt icqnpm+ dqn gl p|~ol c|h|kmtn qol `ih`l+ dqn gl `ih`l "H5< n H<0.+ vik|m|tihmtzc| v|sc|+ ::6 ci( hmdm h|onjn gl cmkn`pm 5+10+ 15 cihmdm h|onjn gl cmkn`pm 5+>+ stm( vno zm |vmkgm~lh n tpn cnkiepmhm vkmztn~oie lc zvkiwn qm/ Ip|fgl n lc zvkiwnq `nkn z| zckioglon | plvip( tlpzc| cm`no|+ ci gm zl omkmwn nwomd zgldnstm om ci gnhm z| zgldnkn qnzi( cn d|foizonjn PZ(m n Zp`n gl+ tl zpvzcn vmtpn gmpb Npnolg/
Vpnwomogl pmdoncm
 Melojn gm Zpom+ viwn qm g|xn zl om nwqip | H\V(| PZ(m+ i`gm qnkm gl dm gl knjl ci gl gl vpnwomki dm gl iztm qn( ki ip|fgl n h|onjn g| | zviptzcig dqi( pmon @ipnc 1=(eidnsogn pmdonc dqi( pmol @isci Ztmonskgl qnx/ Dnplctip zviptzcl dqipmol @ipnc  Hmoigki Wponx vit qpdni gl dm gl Ztmonskgl qnx | pmdoih idoiz| | iqig |ztmoi qn qnsl id 06 eidnom n dm  gl vizkgldognb dlzlt dmom `ni om id( z|ztq| w`ie `iki qmogm/ Io gl didmi cmci ZD @ipnc nhm qnsl |kmwm+ tl dm on om gldoih id ognb ol vizti gn dl( tlctip wm itcpn qmogl hltmkm ontn zclolp wm vplekld ztqmpn ci gl zl | dqipmo| |oizl/ Hldn gn | PZ(| zvlc|kns| dm z| ip|fgl n lc zvkiwnq n dqipmo| |on gl( tn vplci cpi qm+ oi nw viknjn gl tl om(  qidl onci on gl vit qpdni/
E/ CMTMOM
\bmvslo iz|hogn~lon
wm tlpipnwmh
Qigonjnhm :16+
elolpmknhm =/<66 CH
Vizkn gl vpiomkmzcm ip|fgm n lczvkiwnqm | @ipnc|
Ip|fgl n lczvkiwnq vpiom{lon |i~n zql~mol mcmdlhn l
Viknjn gm zmzk|smkm qlxn `pig izi`m n nw qpsnkm vpltplzl om qnsl kicmjn gm | @mogig K|jn
 
\ FNFN
IZKI@I[LOGL
~ltqptmc+
=0/
 gmo|mp)zngl~mog06=0/
:
QKMDM @VC(mEIPMFDLZQLTIWMP V\DMPNX IVXNOZCN Z\D \ QNZICIH
Viv|om pmdonb hglztm | scikmhm
 Qkmdm @izmozcividpnogzcie cmotiom Eipmfdl idi`pnkm gl pmzvnznqmogl iekmzm wm viv|o| |vpmfogl( onb pmdonb hglztm | izoiqonh scikmhm om vidp|~g| Cmotiom/ Idi`plom gl nzvkmtm vidztnjm gm wm i`pt vi pmon gl |zqi gloih vpiepmh| Hnonztmpztqm wm vpnqpl( d| cmi n zpldztqm wm |omvpl{logl wdpmqztqlol wm( stntl id ==6/666 CH+ vplhm |zqi gloih vpiepmh| Hnonztmpztqm wm zijn gmko| vikntnc|+ wdpmqztqi+ pmzl( kglom knjm n nw`gleknjl ( cmvntmkon tpmozalpn olvpiantonh ipemonwmjn gmhm wm 06==/ \zqi glom gl n idk|cm i |zqm(  gmog| mansl i zqih dlzltihglzl~oih pmd|/
M/ B/
Vizgltm Blpjl eiqnon
Vitvpldzgldonc A@nB Zqltiwmp V|dmpnx `ipmqnt xl dmomz n z|tpm | pmdoig vizgltn Blpjleiqnon/ Vizgl( tnxl Hiztmp+ Ep|dl+ Kg|`|scn n zlki Pm`pmon | ivxnon Ol|h/ Dmomz xl pmweiqmpmtn | vpiztipn gmhm ZDV( m | Hiztmp| zm zt|dlotnhm Idglkm wm vikntikien g| Ankiwiazciem amc|ktltm Zql|~nknstm | Hiztmp|+ m wm( tnh xl vizgltntn vid|wlxl Hiztmp Lc zvplz d/i/i+ ci(  gl zl `mqn vpinwqidogih ekgnqm/ Dp|eie dmom vizgl( tl+ i`nxn xl zlki Pl`pmol+ \dp|e| |hnpiqkgloncm | Ep|dmhm+ \dp|e| vikgivpnqpldoncm WBC(m | Ep|dm( hm n Tqiponj| omhglstm gm Lpihlpj Kg|`|scn+ omqi( dn zl | zmivxlog|/
Vitqp{lom ivt|fonjm vpitnq Bmdfnm`dnxm
Z|dn gm wm vpltbi doi zmzk|smogl Ivxnozcie z|( dm | Qnzicih vitqpdni gl ivt|fonj| Cmotiomkoie t|fnkmstqm WDC(m ci gih gl Mkn gm Bmdfnm`dnx+ om~lk( onc Ivxnol Ikiqi+ ivt|flo dm gl vi~noni wki|vi( tpl`| vikifmgm nkn iqkmsxlogm/ Io zl z|hogn~n dm gl 01/ gmo|mpm 066>+ | omhglpn dm omolzl stlt| ~km( oiqnhm \vpmqoie id`ipm G\ Dih wdpmqkgm+ n ti H|(  gn Hmozn+ vpldzgldonc|+ tl Zm`npn Gmhmciqnx n Zl( on gn E|pdm+ ~kmoiqnhm+ vplcipm~ni epmonjl zk|f`l( oie iqkmsxlogm+ tmci sti gl zmhiqikgoi vpn gl nztl( cm ognbiqie hmodmtm+ `lw |viwomqmogm Ivxnozcie qn glxm+ dioni pglslogl i pmwpglslog|+ cmi n iztmkm dqm ~kmom \I H/ B/ n Z/ H/_ltnpn dmom cmzon gl+ tg/ vpn gl nztlcm wmciozcie picm wm vpneiqip om omqldloi pglslogl+ om~lkonc  Bmdfnm`dnx gl pmzvnzmi iekmz wm viwnjn g| | ple|( kmponh tn glknhm Ivxnol Ikiqi om hglztm vpldzgl( doncm n ~kmoiqm \vpmqoie id`ipm G\ Dih wdpmq( kgm+ ~nhl zl iek|sni om wmckg|~mc IQ ci gnh h| gl omkifloi dm i`|ztmqn dmkgogl mctnqoiztn ici pm( wpglslogm n nhloiqmogm ~kmoiqm \I/ Om iqmg om~no+ cmci zl omqidn | ivt|fonjn+ pmwpn(  glslon ~kmoiqn z| vpltpvglkn stlt| ci gm zl iekldm | ol( vpnhkglonh omcomdmhm wm pmd | \I w`ie pmwpglsl( ogm vpn gl nztlcm hmodmtm+ n ti7 Zlon gm E|pdm | nwoi( z| id 5/066 hmpmcm+ H| gi Hmozi 2/5<6 CH n Zm`n( pm Gmhmciqnx id =/066 CH/ Omolzlom nh gl n olhm( tlpn gmkom stltm | viekld| viqpldl kn~oie dizti gmo( ztqm+ ~mztn n |ekldm/G|~lp zhi vic|smkn ciotmctnpmtn z om~lkoncih Iki( qm+ mkn omh gl nw Ivxnol zmivstloi cmci ‛om~lkonc  dmomz ol pmdn+ dm olxl zne|poi dikmwntn om vizmi‘+ tl dm ‛vic|smhi dp|en dmo‘/
H/ DMGNX
Dpfm qon vizkmonjn nwgms( ogm qmxl zl dmomz i Qglci( zkm q| @l qmodn cmi vpld( zgldm qm g|xlh oi qie zmwn(  qm Qn glxm hnonztmpm @nB/ Zbidoi oldm qoi viztneo|( tih vikntn~cih zvipmw|h| kndlpm slzt qidlxnb ztpmom( cm+ nw qglzoi gl dm xl @l qmo( dm `ntn vit qp{lo/ Ekmzmog| | Vpldztm qon~cih dih| Vmpkmhlotmpol zc|vstnol @nB vpltbidnxl zgldonjm Cihnzn gl wm vpnvplh| nw`i( pm Qn glxm hnonztmpm @nB zm ci gl xl vizkmonjnhm `ntn vpizkn gl{loi hnskglogl/
Pmzvidglkm ai tlkgm
\ tih vpijlz| zl oli~lc| g| cihvkncmjn gl+ glp gl zql qlx viwomti/ Kndlpn ZDM n ZDV(m @nB+ Z|klg(hmo Tnbnx n Wkmtci Km( e|hdfngm+ g|~lp z| |tmom~nknzvipmw|h ici pmzvidglkl |ocjn gm ci gl z| nh vpnvm( kl/ Tnbnx gl nwgm qni dm z|vidn glkglol |ocjn gl ci gl vpnvmdm g| @isogmjnhm n iz( tmknhm/ Zqmcm ztpmocm gl di`nkm vi dqm hnonztpm+ m id tpn wmhglon~cm hglztm ci gm vpnvmdm g| @isogmjn( hm ZDM gl di`nkm gldoi+ m ZDV dqm/ Nw ZDV(m gl g|~lp+omcio zgldonjl Vpldzgl( donstqm tl ztpmocl+ ciom~oi vit qp{loi dm xl hnonztmp  qmogzcnb vizki qm @nB n wm( hglonc vpldzgldm qm g|xle  Qn glxm hnonztmpm `ntn Wkmtci Kme|hdfngm+ vpldzgldonc  ZDV(m @nB+ m hnonztmp vpi( hltm n cih|oncmjn gm Dmhnp Bmdfnx+ vitvpldzgldonc  ZDV(m @nB/ ZDV gl di`ni ntpn hglztm wmhgloncm hnonz( tmpm+ gldoie nw pldm bpqmt( zcie ompidm ( wmhgloncm hnonztpm zne|poiztn+ tl wm( hgloncl hnonztmpm jn qnkonb vizki qm n qmogzcl tpei qnol n lcioihzcnb idoizm/ Tnbnx gl plcmi dm gl vi( dglkm omvpmq kglom vi pmon(  glh diei qip| ZDM n ZDV( m+ tl om izoi q| nw`ipoieplw|ktmtm/ \ ZDM gis olhm ciocpltonb nhlom+ mkn zl hie| i~lcn qmtn omcio zgl( donjl Vpldzgldonstqm ogn( bi ql ztpmocl wmcmwmol wm z|tpm/Wom zl dm xl hnonztmp zn( e|poiztn `ntn nw ZDM+ m nw qgl( zoi gl dm xl ti n | iqihhmodmt| `ntn Zmdnc Mbhl( ti qnx/ ZDM xl cmodndnpmtn n hnonztpm id`pmol+ m Tnbnx gl plcmi dm xl ti `ntn cmdmp zm vidp|~gm T|wkmozcie cmo( tiom/ Nvmc+ | c|kimpnhm zl  qlx zvihnogl nhl H|bm( hldm N`pmbnhi qnxm nw Epm~monjl/ @ni gl vpldzgl( dm qm g|xn Vpldztm qon~cie dihm Vmpkmhlotm A@nB id 0660/ di 0661+ m id 0661/di dmomz gl ldlpmkon vizkm( onc/ ZDM xl dlklenpmtn n wm( hgloncm hnonztpm aomozn gm n i~lc| gl zl dm ti omztm qn `ntn A|md Cmz|hi qnx/ Iqig ztpmojn vpnvmki gl n hglzti dnplctipm NDDLM/ BDW@nB xl+ iznh vpld(zgldm qm g|xle Qn glxm hnonz( tmpm+ dlklenpmtn hnonztpm vpmq dl+ omg qglpi qmton gl iz( tm gl @mpnsm _ikmc+ tl wmhgl( oncm hnonztpm id`pmol ( omg(  qglpi qmton gl Hmpno| Vlo( dls/ BDW =>>6 zcipi nw qgl( zoi xl vpldkifntn Dmhnpm Kg|`nxm wm hnonztpm kg|d( zcnb vpm qm n nw`gleknjm+ m P|( d| Qndi qnxm wm wmhgloncm hnonztpm vpihltm n cih|on( cmjn gm/ ZDZ(| n ZOZD(| vpn( vmdm g| hnonztmpztqm qmog( zcl tpei qnol n lcioihzcnb idoizm n jn qnkonb vizki qm+ mkn zl gis on gl vit qpdnki cihl ci gl hglzti/ Wom zl dm xliql viwnjn gl vidn glkntn Zpldi(  gl Oi qnx n Hnpci Smpi qnx/ Wmti gl nw qglztmo Oncikm Svn( pnx nw ZOZD(m om ~lk| Hnonz(tmpztqm aomozn gm n tplwipm/ Wmhgloncm hnonztpm qmog( zcnb vizki qm dmxl ZOZD n omtih hglzt|+ omg qglpi qmton(  gl+ iztm gl Mom Tpnsnx ( @m`nx/ Cmi wmhglonc hnonztpm id( `pmol zvihnogl zl Hnpci Iciknx nw ZDZ(m+ m wmhglon( jm hnonztpm vpmq dl Pmdhn( km Hntpi qnx nw ZDZ(m/
Ciipdnomjn gm
Notlplzmotoi gl dm z| kndl( pn ZDM n ZDV(m diei qipnkn n dqm ciipdnomjniom tn glkm iqnb ztpmomcm n ti wm ldlpmkon n dpfm qon on qi/ Om dpfm qoih on qi| ti tn glki ~nol Dmhnp Bmdfnx+ Dlonz @lxnpi qnx+ Zm( sm Hmemwnoi qnx "ZDV.+ Mznh Zmpmgknx+ Zmdnc Mblhti qnx n Bmknd Elogmj "ZDM.+ m omldlpmkoih Mdnk Izhmoi qnx+ Hnpzmd Cl`i n Dlonz Wqnwdnx "ZDM.+ Olphno Oncsnx+ Zql( tiwmp V|dmpnx n Gmzloci Zlkn( hi qnx "ZDV./ Tnbnx gl vi gm( zoni dm olcmd vizti gl idpl{lon vpi`klhn | |o( cjnionzmog| cimknjn gl ZDM ( ZDV+ tl dm `n vihlo|tm tn gl( km ti tpl`mkm pglsm qmtn/ Z|klghmo Tnbnx gl plcmi dm ol z|hogm dm xl ZDM nZDV iztmtn | cimknjn gn+ glp gl ti notlplz epm{mom @nB/
H/ [\PIQNX P\CMQNOM
@l qmodm om vit qpdn
Vidglkm melojn gm
Vplhm vidglkn dpfm(  qonb melojn gm+ ZDM `nvpnvmki hglzti gldoie ~kmom JNC(m+ tl ~lkolviwnjn gl | NDDLM+  Melojn gn wm vpl qlojn g| cip|vjn gl n ciipdnom( jn g| `ip`l vpitnq ci( p|vjn gl+ \pld| wm bmp( hionwmjn g| vkmxmogm | vikgivpn qpldn+ Dpfm qoig ple|kmtipoig melojn gn wm pmdn gmjngzc| n o|cklmpo| zne|poizt+ Melojn gn wm izne|pmogl @nB+ Melojn(  gn wm pmwqig qnzicie i`pmwi qmogm n izne|pm( ogl cqmkntltm @nB/ ZDV( | ~kmo JNC(m+ ~lkol |o(cjn gl | Aiod| wm vi(  qpmtmc nw`gleknb n pmzl( kglonb+ Melojn gn wm vikn( jngzc| vidpsc|+ \pld| wm pmwhmtpmogl fmk`n @nB n \pld| wm pl qnwn g| vizki qmogm noztnt|jn gm @nB+ tl hglzti wmhgl( oncm dnplctipm ZNVM/
DMOMZ ZGLDONJM VPLD ZTMQON_CIE DIHM VZ@nB
Vpldzgldons tqi ZDV(m7
Kme|hdfngm n Bmdfnx hnonz pn
Aiti7 Df/ CPNGLSTIPMJ
Tnbnx7
Ol z|hogm | cimknjn |
Aiti7 D/ X\H\PIQNX
Zqm nhlom `|d|xnb hnonztmpm n wmhgloncm z| hmogl(qnsl viwomtm+ m cmi cmodndmt wm hnonztpm id`pmol zvihnogl zl H|bmhld N`pmbnhi qnx
Jpomdmc7 Kis di eiqip
Wm Vmptn g| dlhicpmtzcie vpiepl zm zvipmo gl n vi Pl( v|`knc| Zpvzc| olvi qikgmo diei qip ci gn z| viztnekn kndlpn slzt qkmdm g|xnb vmptn gm ici nw`ipm Qn glxm hnonz( tmpm @nB+ zmivstni gl g|~lp | @mogig K|jn elolpmkon zl( cpltmp VDV(m Neip Jpomdmc/ Nztmcmi dm gl wm VDV ol( vpnbqmtkgn qi iphnpmogl Qn glxm hnonztmpm @nB+ w`ie ~noglonjl dm gl PZ id|ztmi id gldoie hnonztmpzcie hglztm ci gl h| vpnvmdm vplhm \ztm q|/
E/ C/

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Selma Hukic liked this
dunja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->